Szczegóły

Tytuł artykułu

Mikrolitotypowy profil pokładu węgla kamiennego 116/2 (warstwy libiąskie) oraz jego interpretacja facjalna – ZG „Janina” (GZW)

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Karbon ; węgiel ; petrografia ; mikrolitotypy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

5-15

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2011

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-0953

Źródło

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2011; No 2; 5-15
×