Szczegóły

Tytuł artykułu

Managing a mining enterprise in rapidly changing conditions as exemplified by Polska Grupa Górnicza SA

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2021

Wolumin

vol. 37

Numer

No 1

Afiliacje

Bąk, Patrycja : AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland ; Rogala, Tomasz : Polska Grupa Górnicza SA, Katowice, Poland

Autorzy

Słowa kluczowe

mining company ; managing a mining enterprise ; Polska Grupa Górnicza SA

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

99-116

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Bibliografia

1. Bainbridge, C. 1996. Designing for Change: A Practical Guide to Business Transformation. Chichester: John Wiley & Son.
2. Bąk, P. 2018a. Production planning in a mining enterprises – selected problems and solutions. Gospodarka Surowcami Mineralnymi – Mineral Resources Management 34(2), pp. 97–116.
3. Bąk, P. 2018b. Technical and financial planning of mining production from a strategic perspective (Planowanie techniczno-ekonomiczne produkcji górniczej w ujęciu strategicznym). Kraków: AGH University of Science and Technology Press (in Polish).
4. Bijańska, J. 2017. Possibilities for development of a mining company in a crisis situation (Studium możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa górniczego w sytuacji kryzysowej). Gliwice: Silesian University of Technology Press (in Polish).
5. Drucker, P. 2006. The Practice of Management. New York: Harper Business.
6. Dubiński, J. and Turek, M. 2014. Chances and threats of hard coal mining development in Poland – the results of experts research. Archives of Mining Sciences 59(2), pp. 395–411.
7. Gilbert et al. 2001 – Gilbert D.R., Stoner, J.A.F. and Freeman, E.R. 2001. Management (Kierowanie). tr. A. Ehrlich, Wyd. 2. Warszawa: PWE.
8. Jonek-Kowalska, I. 2017. Variability of market conditions as a source of risk in the planning of mining production and its economic results (Zmienność uwarunkowań rynkowych jako źródło ryzyka w planowaniu produkcji górniczej i jej ekonomicznych rezultatów). Journal of The Polish Mineral Engineering Society 2 (in Polish).
9. Jonek-Kowalska, I. 2018. How do turbulent sectoral conditions sector influence the value of coal mining enterprises? Perspective from the Central – Eastern Europe coal mining industry. Resources Policy 55(C), pp. 103–112.
10. Miller, P. 2003. Integrated Systems of Management (Zintegrowane systemy zarządzania). Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 34, Warszawa: SGH (in Polish).
11. Online: https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/firma-jako-organizacja-uczaca-sie-co-to-znaczy/nnd1ljw [Accessed: 2020-11-20].
12. Repair plan for the Coal Company (Plan naprawczy dla Kompanii Węglowej SA) (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 7 stycznia 2015 r.) ( in Polish).
13. Strategy of Polska Grupa Górnicza for 2017–2030 (Strategia Polskiej Grupy Górniczej na lata 2017–2030) (in Polish).
14. Tajduś, A. and Turek, M. 2019. The state and conditions of the future functioning of hard coal mining in Poland. Archives of Mining Sciences 64(3), pp. 547–559.
15. Turek, M. 2007. Technical and organizational restructuring of hard coal mines ( Techniczna i organizacyjna restrukturyzacja kopalń węgla kamiennego). Katowice: Publishing house GIG (in Polish).
16. Wodarski, K. 2009. Risk management in the strategic planning process in hard coal mining (Zarządzanie ryzykiem w procesie planowania strategicznego w górnictwie węgla kamiennego). Gliwice: Silesian University of Technology Press ( in Polish).

Data

2021.03.28

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/gsm.2021.136296 ; ISSN 0860-0953

Źródło

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2021; vol. 37; No 1; 99-116
×