Details

Title

Ludwig Wittgenstein and the interpretation of dreams

Journal title

Nauka

Yearbook

2021

Issue

No 3

Affiliation

Bremer, Józef : Akademia Ignatianum w Krakowie, Wydział Filozoficzny

Authors

Keywords

dreams ; dream interpretation ; movies ; unconsciousness ; psychoanalysis

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

101-115

Publisher

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Date

2021.07.22

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/nauka.2021.136330

Source

Nauka
×