Szczegóły

Tytuł artykułu

Fuzzy analytical hierarchy processing to define optimum post mining land use for pit area to clarify reclamation costs . = Proces analizy hierarchicznej opartej na danych rozmytych dla określenia optymalnego sposobu pogórniczego użytkowania odkrywki i określenia kosztów rekultywacji

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2011

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

Open pit mining ; OPMLU ; FAHP ; UPL ; reclamation cost

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

145-168

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Data

2011

Typ

Article

Identyfikator

ISSN 0860-0953

Źródło

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management; 2011; No 2; 145-168
×