Details

Title

An Attempt to Use Various Metallurgical Slags in the Modification Processes of Casting Alloys

Journal title

Archives of Metallurgy and Materials

Yearbook

2021

Volume

vol. 66

Issue

No 4

Affiliation

Sitko, J. : Silesian University of Technology, Department of Production Engineering, 26-28 Roosevelta Str., 41-800 Zabrze, Poland

Authors

Keywords

surface modification ; metallurgical slags ; cobalt aluminate ; nickel and aluminium alloys ; free enthalpy ; microstructure

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

1067-1074

Publisher

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Bibliography

[1] A. Konstanciak, W. Sabela, Odpady w hutnictwie żelaza i ich wykorzystanie, Hutnik-Wiadomości Hutnicze 12, 572-580 (1999).
[2] P. Sobczyński, Żużle hutnicze – ich natura i przydatność gospodarcza, Odpady przemysłowe i komunalne, powstawanie i możliwości ich wykorzystania. Kraków (1999).
[3] J. Sitko, Modernizacja technologii zagospodarowania odpadów hutniczych, Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji. Inżynieria systemów technicznych: E. Milewska (Red.), P.A. NOVA, 2 (14), 287-294 (2016).
[4] J. Sitko, Problem utylizacji odpadów, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej 73, 531-540 (2014).
[5] T . Stefanowicz, Otrzymywanie i odzysk metali oraz innych surowców ze ścieków i odpadów pogalwanicznych, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej 167-172 (1992).
[6] H. Byrdziak, A. Mizera, J. Piątkowski, KGHM Polska Miedź S.A. – Biuletyn (2000).
[7] D. Krupka, A. Chmielarz, A. Bojanowski, J. Sitko, Polskie srebro. Osiągnięcia produkcyjne i badawcze, III KN „Metale Szlachetne”, Zakopane – Kościelisko (2002).
[8] Z. Bonderek, S. Rzadkosz, Problemy uszlachetniania ciekłych stopów aluminium. Krzepnięcie Metali i Stopów, PAN Katowice 41-49 (1999).
[9] H. Postołek, C. Adamski, Wpływ napięć międzyfazowych na rafinujące oddziaływanie żużli, Archiwum Hutnictwa 38, 4 (1981).
[10] T . Kargul, Opracowanie hybrydowego modelu procesu pozapiecowej rafinacji stali do oceny wybranych technologii metalurgicznych, 2009 AGH, Kraków.
[11] D. Krupka, J. Sitko, B. Ochab i inni, Development of zinc production at the Boleslaw Zinc Plant, The IV International Conference Zinc ‘2006, Plovdiv, Bułgaria, 197-207 (2006).
[12] D. Krupka, J. Sitko, J. Dutrizac, G.E. James, Zakład Elektrolizy Cynku – BIG RIVER ZINC, Sauget w USA, Rudy Metale 46, 10, 461-469 (2001).
[13] S. Pietrowski, Siluminy, 2001 Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
[14] F. Binczyk, Konstrukcyjne stopy odlewnicze, 2003 Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
[15] J. Sitko, Procesy zagospodarowania odpadów hutniczych, Monografia habilitacyjna, 2019 P.A.NOVA, Gliwice.
[16] A. Hernas, Żarowytrzymałość Stali i Stopów, 2000 Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
[17] L.A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo – materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego, 2002 Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.
[18] C.N. Wei, H.Y. Bor, C.Y. Ma, T.S. Lee, A study of IN-713LC superalloy grain refinement effects on microstructure and tensile properties, Materials Chemistry and Physics 80, 89-93 (2003).
[19] L. Liu, R. Zhang, L. Wang, S. Pang, B. Zhen, A new method of fine grained casting for nickle-base superalloys, Journal of Materials Processing Technology 77, 300-304 (1998).
[20] P. Gradoń, Procesy fizykochemiczne w układzie forma – modyfikator-ciekły stop kształtujące makro- i mikrostrukturę wybranych nadstopów niklu, Rozprawa doktorska, 2014 Politechnika Śląska, Katowice.
[21] Monografia KGHM Polska Miedź S.A. 2007 Lubin. [22] HSC Chemistry Software – http://www.outotec.com/en/Products-services/HSC-Chemistry/2013
[23] Dokumentacja techniczna programu HSC Chemistry (v. 4.1).
[24] J. Szala, Program komputerowy Met-Ilo, Katowice (2011).
[25] M. Zielińska, J. Sieniawski, M. Wierzbińska, Effect of modification on microstructure and mechanical properties of cobalt casting superalloy, Archives of Metallurgy and Materials 53, 3, 887-893 (2008).
[26] F. Binczyk, J. Śleziona, P. Gradoń, Modification of macrostructure of nickel superalloys with cobalt nanoparicles, Kompozyty 11:1. Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych 49-54 (2011).
[27] F. Binczyk, J. Śleziona, Effect of modification on the mechanical properties of IN-713C alloy, Archives of Foundry Engineering, Issue Special 1, 195-198 (2010).
[28] Existence of the Hexagonal Modification of Nickel, American Physical Society 10, 1140-1150 (1965).

Date

2021.12.28

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/amm.2021.136426

Source

Archives of Metallurgy and Materials
×