Details

Title

Where does the ethical component of speaking beings’ nature come from? From their natural language endowment

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Bogusławski, Andrzej : prof. em., Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii, Katedra Lingwistyki Formalnej, ul. Dobra 55, 00-312 Warszawa

Authors

Keywords

categorical imperative ; ethics ; natural language ; nature ; speaking beings

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

5-13

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliography

1. Anzenbacher A. (2008), Wprowadzenie do etyki, przeł. J. Zychowicz, Kraków: WAM.
2. Bogusławski A. (1996a), Logiczne, nielogiczne, pozalogiczne, „Przegląd Humanistyczny” 5, s. 109–142.
3. Bogusławski A. (1996b), Świętość jakości życia?, „Przegląd Humanistyczny” 2, s. 1–39.
4. Bogusławski A. (1997), Do świata przez język, „Przegląd Humanistyczny” 2, s. 103–129.
5. Bogusławski A. (1998a), O negacji w konstrukcjach z czasownikiem „chcieć”, w: E. Jędrzejko (red.), Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 105–127.
6. Bogusławski A. (1998b), Science as linguistic activity, linguistics as scientific activity, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.
7. Bogusławski A. (1999), On ‘good’ and ‘bad’, w: J.L. Mey, A. Bogusławski (red.), „E pluribus una”. The One in the Many. For Anna Wierzbicka, Odense: RASK and Odense University Press, s. 103–133 [przedruk w: Bogusławski 1998b; z dodatkowymi komentarzami także w: Bogusławski 2011a].
8. Bogusławski A. (2001), Reflections on Wierzbicka’s explications, „Lingua Posnaniensis” XLIII, s. 47–88.
9. Bogusławski A. (2003a), Dlaczego „śmieszny człowiek” był śmieszny?, w: I. Bobrowski (red.), Anabasis, Kraków: Lexis, s. 41–52.
10. Bogusławski A. (2003b), Przypomnienie, „Przegląd Humanistyczny” 3, s. 91–93.
11. Bogusławski A. (2007), A Study in the Linguistics‑Philosophy Interface, Warszawa: BEL Studio.
12. Bogusławski A. (2011a), Reflections on Wierzbicka’s Explications & Related Essays, Warszawa: BEL Studio.
13. Bogusławski A. (2011b), Roztrząsania nadlingwistyczne, Warszawa: BEL Studio.
14. Bogusławski A. (2020), Lingwistyczna teoria mowy. Preliminaria, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
15. Bogusławski A., Drzazgowska E. (2016), Język w refleksji teoretycznej. Przekroje historyczne, t. I–II, Warszawa: Katedra Lingwistyki Formalnej UW.
16. Jadacki J.J. (1996), O nietykalności życia ludzkiego, „Przegląd Humanistyczny” 3, s. 155–160..
17. Jadacki J.J. (1997), Język i świat, „Przegląd Humanistyczny” 2, s. 99–101.
18. Jadacki J.J. (2003), Aksjologia i semiotyka. Analizy i polemiki, Warszawa: Semper.
19. Janikowski W. (2008), Naturalizm etyczny we współczesnej filozofii analitycznej, Warszawa: Semper.Date

2021.05.14

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/pfns.2021.136777

Source

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2021; No 1; 5-13
×