Details

Title

Emil Cioran’s approach to the tragedy of human existence

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Lerka, Tomasz : Uniwersytet Opolski, Instytut Historii, Katedra Filozofii, ul. Katowicka 48, 45-052 Opole

Authors

Keywords

E. Cioran ; consciousness ; death ; God ; historiosophical fatalism ; nihilism ; pessimism ; suffering ; tragedy of existence

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

135-150

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliography

1. Cioran E. (1994), Upadek w czas, przeł. I. Kania, Kraków: Oficyna Literacka.
2. Cioran E. (1996), O niedogodności narodzin, przeł. I. Kania, Kraków: Oficyna Literacka.
3. Cioran E. (1997), Historia i utopia, przeł. M. Bieńczyk, Warszawa: Instytut Badań Literackich.
4. Cioran E. (1999), Rozmowy z Cioranem, przeł. I. Kania, Warszawa: Wydawnictwo KR.
5. Cioran E. (2004a), Brewiarz zwyciężonych, przeł. A. Dwulit, Warszawa: Wydawnictwo KR.
6. Cioran E. (2004b), Ćwiartowanie, przeł. M. Falski, Warszawa: Wydawnictwo KR.
7. Cioran E. (2004c), Zeszyty 1957–1972, przeł. I. Kania, Warszawa: Wydawnictwo KR.
8. Cioran E. (2004d), Zmierzch myśli, przeł. A. Dwulit, Warszawa: Wydawnictwo KR.
9. Cioran E. (2006a), Wyznania i anatemy, przeł. K. Jarosz, Kraków: Zielona Sowa.
10. Cioran E. (2006b), Zarys rozkładu, przeł. M. Kowalska, Warszawa: Wydawnictwo KR. 11. Cioran E. (2007), Na szczytach rozpaczy, przeł. I. Kania, Warszawa: Fundacja Aletheia.
12. Cioran E. (2008), Zły demiurg, przeł. I. Kania, Warszawa: Fundacja Aletheia.
13. Cioran E. (2016), Pokusa istnienia, przeł. K. Jarosz, Warszawa: Fundacja Aletheia.
14. Cioran E. (2017), Święci i łzy, przeł. I. Kania, Warszawa: Fundacja Aletheia.
15. Jóźwiak K. (2003), Emil Mroczny, „Nowa Krytyka” 13, s. 139–162.
16. Kania I. (2001), Ścieżka nocy, Kraków: Znak.
17. Lavery D. (1992), The Anti-Gnosticism of E.M. Cioran, http://web.archive.org/web/ 20011224234424/www.mtsu.edu/~dlavery/cioran.htm, [14.08.2020].
18. Nietzsche F. (2012), Dzieła wszystkie, t. 1a: Narodziny tragedii. Niewczesne rozważania, przeł. P. Pieniążek, M. Łukasiewicz, Łódź: Officyna.

Date

2021.05.14

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/pfns.2021.136783

Source

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2021; No 1; 135-150
×