Details

Title

Logic of religion and mysticism of faith

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Kowalik, Łukasz : Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii, Redakcja „Przeglądu Filozoficznego”, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa

Authors

Keywords

J.M. Bocheński ; faith ; John Paul II ; meaning ; J.H. Newman ; ontology ; religion ; semiotics ; symbol ; value

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

151-177

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliography

1. Alighieri D. (2004), Biesiada, przeł. M. Bartkowiak‑Lerch, Kęty: Antyk.
2. Bocheński J.M. (1988), Między logiką a wiarą. Z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys, Montricher: Les Editions Noir Sur Blanc.
3. Bocheński J.M. (1990), Logika religii, przeł. S. Magala, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
4. Bocheński J.M. (1993), Sens życia, Kraków: Philed.
5. Bocheński J.M. (1994), Sto zabobonów, Kraków: Philed.
6. Gronczewska A. (2009), Szyfrant, który sprawił cud, „Dziennik Łódzki”, https:// dzienniklodzki.pl/szyfrant-ktory-sprawil-cud/ar/185093
7. Jan od Krzyża św. (1975), Dzieła, t. I–II, przeł. o. Bernard od Matki Bożej, wyd. III, Kraków: Wydawnictwo oo. Karmelitów Bosych.
8. Newman J.H. (1989), Logika wiary, przeł. P. Boharczyk, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
9. Poe E.A. (1986), Złoty żuk, w: tenże, Opowiadania, t. 1, przeł. S. Wyrzykowski, Warszawa: Czytelnik.
10. Pseudo‑Dionizy Areopagita (1997), Teologia symboliczna, w: tenże, Pisma teologiczne, przeł. M. Dzielska, Kraków: Znak.
11. Wojtyła K. (1959), Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
12. Wojtyła K. (1990), Zagadnienie wiary w dziełach św. Jana od Krzyża, przeł. o. Leonard od Męki Pańskiej OCD, Kraków: Wydawnictwo oo. Karmelitów Bosych.
13. Zieliński T. (1999), Chrześcijaństwo antyczne, Religie Świata Antycznego, T. VI, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.


Date

2021.05.14

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/pfns.2021.136784

Source

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2021; No 1; 151-177
×