Details

Title

O metodach filozoficznych w Szkole Lwowsko‑Warszawskiej

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Kosecki, Artur : Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filozofii i Kognitywistyki, ul. Krakowska71/79, 71-017 Szczecin

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

183-191

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliography

1. Ajdukiewicz K. (1934/2016), Logistyczny antyirracjonalizm w Polsce, w: A. Brożek, A. Chybińska (red.), Fenomen Szkoły Lwowsko‑Warszawskiej, Lublin: Academicon.
2. Ajdukiewicz K. (1937/2006), Problemat transcedentalnego idealizmu w sformułowaniu semantycznym, w: tenże, Język i poznanie, t. I, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Ajdukiewicz K. (1955/1965), O potrzebie usługowego kursu logiki w programach studiów uniwersyteckich, w: tenże, Język i poznanie, t. II, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4. Beaney M. (red.) (2013), The Oxford Handbook of the History of Analytic Philosophy, Oxford: Oxford University Press.
5. Cappelen H., Gendler T., Hawthorne J. (red.) (2016), Oxford Handbook of Philosophical Methodology, Oxford: Oxford University Press.
6. Carnap R. (1950/1962), The Logical Foundations of Probability, Chicago: The University of Chicago Press.
7. Daly Ch. (2010), An Introduction to Philosophical Methods, Peterborough: Broadview.
8. Daly Ch. (red.) (2015), The Palgrave Handbook of Philosophical Methods, Basingstone: Palgrave Macmillan.
9. D’Oro G., Overgaard S. (red.) (2017), The Cambridge Companion to Philosophical Methodology, Cambridge: Cambridge University Press.
10. Joll M. (2017), Metaphilosophy, w: J. Fieser, B. Dowden (red.), Internet Encyclopedia of Philosophy, https://iep.utm.edu/con‑meta/ [04.10.2020].
11. Kleszcz R. (2015), Metoda i wartości. Metafilozofia Kazimierza Twardowskiego, Warszawa: Semper.
12. Overgaard S., Gilbert P., Burwood S. (red.) (2013), An Introduction to Metaphilosophy, Cambridge: Cambridge University Press.
13. Schwarz P. (2012), A Brief History of Analytic Philosophy: From Russell to Rawls, Oxford: Wiley‑Blackwell.
14. Soames S. (2003), Philosophical Analysis in the Twentieth Century, vol. I: The Dawn of Analysis, vol. 2: The Age of Meaning, Princeton: Princeton University Press.
15. Soames S. (2013), The Analytic Tradition in Philosophy, vol. 1: The Funding Giant, Princeton: Princeton University Press.
16. Soames S. (2017), The Analytic Tradition in Philosophy, vol. 2: A New Vision, Princeton: Princeton University Press.
17. Woleński J. (1997), Szkoła Lwowsko‑Warszawska w polemikach, Warszawa: Scholar.
18. Wolniewicz B. (2016), Mój obraz Szkoły lwowsko‑warszawskiej, w: A. Brożek, A. Chybińska (red.), Fenomen Szkoły Lwowsko‑Warszawskiej, Lublin: Academicon.

Date

2021.05.14

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/pfns.2021.136786 ; ISSN 1230-1493

Source

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2021; No 1; 183-191
×