Details

Title

Z badań nad filozofią nowożytną

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Kowalik, Łukasz : Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii, Redakcja „Przeglądu Filozoficznego”, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

211-224

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliography

1. Antognazza M.R. (2018), Leibniz. Biografia intelektualna, przeł. Z i Ł. Lamżowie, Kraków: Copernicus Center Press.
2. Bocheński J.M. (1994), Sto zabobonów, wyd. II, Kraków: Philed.
3. Claubergius I. (1664), Metaphysica de ente, quae rectius Ontosophia, aliarum disciplinarum, ipsius quoque iurisprudentiae & literarum, studiosis accomodata, wyd. III, Amstelodami (skan internetowy).
4. Gordon M. (1974), Leibniz, Warszawa: Wiedza Powszechna.
5. Heidegger M. (2012), Kant a problem metafizyki, przeł. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
6. Leibniz G.W. (1961), Quid sit idea, w: tenże, Die philosophischen Schriften, red. C.I. Gerhardt, t. VII, Hildesheim: Georg Olms.
7. Leibniz G.W. (1981), Monadologia, Edicion trilingüe, przeł. J. Velarde, Oviedo: Pentalfa.
8. Leibniz G.W. (1995), Monadologia, przeł. H. Elzenberg, w: H. Elzenberg, Z historii filozofii, red. M. Woroniecki, Kraków: Znak.
9. Lisak B. (2020), Aktualność „Sporu o istnienie świata” Romana Ingardena w świetle współczesnych mu stanowisk filozoficznych, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 4, 191-204.
10. Paź B. (2019), „Filum cognitionis”. Przemiany nowożytnej metafizyki w ontologię od Suareza do Kanta, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
11. Platon (1993), Fajdros, przeł. W. Witwicki, w: Platon, Dialogi, Warszawa: Unia Wydawnicza „Verum”.
12. Wolfius Ch. (1730), Philosophia prima, sive Ontologia, methodo scientifica pertractata, qua omnis cognitionis humanae principia continentur, Francofurti & Lipsiae (skan internetowy).

Date

2021.05.14

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/pfns.2021.136788 ; ISSN 1230-1493

Source

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2021; No 1; 211-224
×