Szczegóły

Tytuł artykułu

Poeta romantyczny i wyobraźnia

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2021

Numer

No 1

Afiliacje

Kowalik, Łukasz : Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii, Redakcja „Przeglądu Filozoficznego”, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

225-233

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliografia

1. Carpenter H. (1999), Inklingowie. C.S. Lewis, J.R.R. Tolkien, Charles Williams i ich przyjaciele, przeł. Z.A. Królicki, Poznań: Zysk S‑ka.
2. Cassirer E. (2010), Filozofia Oświecenia, przeł. T. Zatorski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
3. Heidegger M. (2012), Kant a problem metafizyki, przeł. B. Baran, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
4. Hinz H., Sikora A. (red.) (1964), Polska myśl filozoficzna. Oświecenie – romantyzm, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
5. Juszczak W. (2012), Pani na żurawiach, Cz. 2: Archeologia mitu, t. 1, Kraków: Aureus.
6. Kant I. (2001), Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Kęty: Antyk.
7. Kant I. (2004), Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8. Scruton R. (2006), P rzewodnik po kulturze nowoczesnej dla inteligentnych, przeł. J. Prokopiuk, J. Przybył, Łódź – Wrocław: Thesaurus.
9. Siemek M.J. (1970), Fryderyk Schiller, Warszawa: Wiedza Powszechna.
10. Synésios de Cyrène (2003), Hymnes, red. Ch. Lacombrade, Paris: Les Belles Lettres.

Data

2021.05.14

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

DOI: 10.24425/pfns.2021.136789 ; ISSN 1230-1493

Źródło

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria; 2021; No 1; 225-233
×