Szczegóły

Tytuł artykułu

Biological variations of hematologic and biochemical parameters in cows during early lactation

Tytuł czasopisma

Polish Journal of Veterinary Sciences

Rocznik

2021

Wolumin

vol. 24

Numer

No 1

Afiliacje

Kovačević, V. : Department of Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Trg D.Obradovića 8, 21000 Novi Sad, Serbia ; Cincović, M.R. : Department of Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Trg D.Obradovića 8, 21000 Novi Sad, Serbia ; Belić, B. : Department of Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Trg D.Obradovića 8, 21000 Novi Sad, Serbia ; Đoković, R. : Faculty of Agronomy, University of Kragujevac, Ul. Cara Dušana 34, 32000 Čačak, Serbia ; Lakić, I. : Department of Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Trg D.Obradovića 8, 21000 Novi Sad, Serbia ; Radinović, M. : Department of Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Trg D.Obradovića 8, 21000 Novi Sad, Serbia ; Potkonjak, A. : Department of Veterinary Medicine, Faculty of Agriculture, University of Novi Sad, Trg D.Obradovića 8, 21000 Novi Sad, Serbia

Autorzy

Słowa kluczowe

cow ; biological variability ; biochemistry ; hematology ; individuality index

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Zakres

119-125

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Veterinary Sciences ; University of Warmia and Mazury in Olsztyn

Data

2021.03.28

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/pjvs.2021.136800 ; ISSN 1505-1773

Źródło

Polish Journal of Veterinary Sciences; 2021; vol. 24; No 1; 119-125
×