Szczegóły

Tytuł artykułu

«Храм Спаса на Картошке»: десакрализация библейского текста и травестия религиозных мотивов в романе И. Ильфа и Е. Петрова Двенадцать стульев

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2021

Wolumin

vol. LXX

Numer

No 1

Afiliacje

Шанурина, Маргарита : Московский Государственный университет им. М. Ломоносова

Autorzy

Słowa kluczowe

Bible’s desacralization ; religious motifs ; travesty ; parody ; Soviet ideological discourse

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

85-101

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2021.06.10

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/slo.2021.137002 ; ISSN 0037-6744

Rada naukowa

Rada Naukowa kwartalnika „Slavia Orientalis”


• Anna Woźniak – przewodnicząca (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Wadim Krys’ko (Rosja, Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Российской Академии Наук, Москва)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)Polityka Open AccessWolny dostęp (Open Access)

1. Począwszy od numeru 1/21 „Slavia Orientalis” jest czasopismem wydawanym w wolnym dostępie na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Wszystkie teksty są dostępne nieodpłatnie dla każdego użytkownika.
2. Przed skierowaniem tekstu do druku Redakcja zawiera z autorami umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).


Open Access

1. From issue 1/21 “Slavia Orientalis” is an open access journal with all content available with no charge in full text version. The journal content is available under the license CC BY-NC-ND 4.0.
2. Before publication the Royalty-Free License Agreement under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) is signed by the Author and the Editorial Committee.
×