Details

Title

‘Khram Spasa na Kartoshke’: the Desacralization of Bible Text and the Travesty of Religious Motifs in The Twelve Chairs by I. Ilf and E. Petrov

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2021

Volume

vol. LXX

Issue

No 1

Affiliation

Шанурина, Маргарита : Московский Государственный университет им. М. Ломоносова

Authors

Keywords

Bible’s desacralization ; religious motifs ; travesty ; parody ; Soviet ideological discourse

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

85-101

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Date

2021.06.10

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2021.137002

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Open Access PolicyWolny dostęp (Open Access)

1. Począwszy od numeru 1/21 „Slavia Orientalis” jest czasopismem wydawanym w wolnym dostępie na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Wszystkie teksty są dostępne nieodpłatnie dla każdego użytkownika.
2. Przed skierowaniem tekstu do druku Redakcja zawiera z autorami umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).


Open Access

1. From issue 1/21 “Slavia Orientalis” is an open access journal with all content available with no charge in full text version. The journal content is available under the license CC BY-NC-ND 4.0.
2. Before publication the Royalty-Free License Agreement under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) is signed by the Author and the Editorial Committee.
×