Szczegóły

Tytuł artykułu

Семантична опозиція „верх / низ” у діалектній картині світу українців

Tytuł czasopisma

Slavia Orientalis

Rocznik

2021

Wolumin

vol. LXX

Numer

No 1

Afiliacje

Ястремська, Тетяна : Львів, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України

Autorzy

Słowa kluczowe

dialects of the Ukrainian language ; dialectal worldview ; semantic opposition ; semantics ; derivation ; adjective

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

187-211

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Data

2021.06.10

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/slo.2021.137008 ; ISSN 0037-6744

Rada naukowa

Rada Naukowa kwartalnika „Slavia Orientalis”• Anna Woźniak – przewodnicząca (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Мiнск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Indeksowanie w bazach

Slavia Orientalis jest notowana i indeksowana w bazach:


- Arianta

- Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Index Copernicus Journals Master List

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)×