Szczegóły

Tytuł artykułu

Sulla ricezione e le traduzioni italiane di Italia di Maria Konopnicka

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Neofilologiczny

Rocznik

2021

Numer

No 1

Afiliacje

Amenta, Alessandro : Università Di Roma “Tor Vergata”, Roma

Autorzy

Słowa kluczowe

Maria Konopnicka ; Italia ; poetry translation ; literary reception

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

43-56

Wydawca

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Bibliografia

1. A. C. (1930): recensione a: M. Konopnicka, Italia. Liriche, Istituto per l’Europa Orientale, Roma 1929, Bollettino della Società Pro Coltura Femminile, 14 maggio, 14.
2. AGOSTI GAROSCI, C. (1926): “Il fascino poetico dell’Italia e Maria Konopnicka”, La Vita Italiana, XIV/CLIX, 245–260.
3. AGOSTI GAROSCI, C. (1929): “Maria Konopnicka e le sue liriche Italia”, Rivista di Letterature Slave, IV/II–III, 176–193.
4. BERSANO BEGEY, M. (1953): Storia della letteratura polacca, Nuova Accademia, Milano.
5. BERSANO BEGEY, M. (1954): “Lettere di Maria Konopnicka ad Attilio Begey”, Ricerche Slavistiche, III, 293–299.
6. BERSANO BEGEY, M. (a cura di) (1965): Le più belle pagine della letteratura polacca, Nuova Accademia Editrice, Milano.
7. BERSANO BEGEY, M. E M. (1949): La Polonia in Italia. Saggio bibliografico 1799–1948, Rosenberg e Sellier, Torino.
8. BILIŃSKI, B. (1963): Maria Konopnicka e le sue liriche “Italia”, Zakład im. Ossolińskich, Wrocław.
9. BILIŃSKI, B. (1970): “Due incontri di Maria Konopnicka a Porta Pia”, Strenna dei Romanisti, XXXI, 52–60.
10. BILIŃSKI, B. (1972): “Nad antykiem i “Italią” Marii Konopnickiej”, in: TOKARZÓWNA, K. (red.): Maria Konopnicka, LSW, Warszawa, 38–81.
11. CASCIOLI, L. (2004): La poesia di Roma, Il Parnaso, Roma 2004.
12. COSTA, G. (1920): recensione a: M. Konopnicka, Italia, I Gioielli dell’Eroica, Milano 1919, Bilychnis, XVI, 240–241.
13. CZAPCZYŃSKI, T. (1957): Tułacze lata Marii Konopnickiej, Zakład im. Ossolińskich, Łódź.
14. DAMIANI, E. (1929): recensione a: M. Konopnicka, Italia. Liriche, Istituto per l’Europa Orientale, Roma 1929, Leonardo, V/9, 248–249.
15. DAMIANI, E. (1941): Gli studi polonistici in Italia tra la prima e la seconda guerra mondiale, Tipografia Consorzio Nazionale, Roma.
16. DICKSTEIN WIELEŻYŃSKA, J. (1936): “Maria Konopnicka. La poetessa polacca dell’Italia”, L’Europa Orientale, XVI/1–2, 65–68.
17. FABER‑CHOJNACKA, A./ GÓRA, B. (1986): Bibliografia przekładów utworów Marii Konopnickiej za lata 1879–1979, Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków.
18. GERDE (pseud.) (1920), “Le cronache: la letteratura”, Noi e il mondo, X/9, 8.
19. JAWORSKA, K. (2011): “Alterità e identità. L’Italia di Maria Konopnicka”, in: DE GENNARO, P. (a cura di): L’Italia nelle scritture degli altri, Trauben, Torino, 79–93.
20. KŁOS, A. (2011): “Fatalità i Tempeste Ady Negri w przekładzie Marii Konopnickiej”, Przekładaniec, 24, 111–127.
21. KONOPNICKA, M. (1901): Italia, Gebethner i Wolff, Warszawa.
22. KONOPNICKA, M. (1911): Italia, Gebethner i Wolff, Warszawa.
23. KONOPNICKA, M. (1915): Poezje. Wydanie zupełne, krytyczne, CZUBEK, J. (red.): vol. IV, Gebethner i Wolff, Warszawa‑Lublin‑Łódź‑Kraków.
24. KONOPNICKA, M. (1916): “Italia”, L’Eroica, VI/I–IV, 93–97.
25. KONOPNICKA, M. (1919): “Italia”, COZZANI, E. (a cura di): I Gioielli dell’Eroica, Milano 1919.
26. KONOPNICKA, M. (1925): “Un’altra mattinata a Venezia, Invocazione sulle soglie d’Italia, Dogali”, trad. M. e L. Loret, E. Cozzani, I nostri Quaderni, II/VI, 182–184.
27. KONOPNICKA, M. (1927): “Incanto, Nella sagrestia di Murano, In San Michele (di Pavia), La lancia di Orlando, Nella Certosa (di Firenze), Giotto, La Madonna Sistina, Al mare!..., Ecco la mia barca…, Prima della tempesta, Notte a Nervi, Bagnasco, Molo Lucedio, Certosa di S. Martino, Sul Gianicolo, Villa Wolkonski, Nell’antica abside, Nelle logge”, trad. C. e C. Garosci, I nostri Quaderni, IV/VIII, 78–90.
28. KONOPNICKA, M. (1929a): “Sonetti italiani”, trad. C. Agosti Garosci e C. Garosci, Rivista di Letterature Slave, IV, 254–263.
29. KONOPNICKA, M. (1929b): “Italia (Liriche)”, trad. C. Agosti Garosci e C. Garosci, Rivista di Letterature Slave, V, 327–358.
30. KONOPNICKA, M. (1929c): Italia. Liriche, versione in prosa e introduzione di C. Agosti Garosci e C. Garosci, Istituto per l’Europa Orientale, Roma.
31. KONOPNICKA, M. (1930): “Chiaia”, “Punta Campanella”, trad. C. Agosti Garosci e C. Garosci, in: PARPAGLIOLO, L. (a cura di) Italia (negli scrittori italiani e stranieri), vol. 3: Campania, Morpurgo, Roma, 81 e 234.
32. LO GATTO, E. (1928): “Una poetessa polacca”, La Stampa, 20 agosto, 3.
33. LO GATTO, E. (1929): “L’Italia nelle letterature slave II”, Nuova Antologia, LXIV/1381, 327–346.
34. MARCHESANI, P. (1994): “Cinquanta anni di studi polonistici in Italia (1940–1990)”, in: BROGI BERCOFF, G./ DELL’AGATA, G./ MARCHESANI, P./ PICCHIO, R. (a cura di): La slavistica italiana. Cinquant’anni di studi (1940–1990), Ministero per i beni culturali e ambientali, Roma, 271–338.
35. MAMMUCARI, R. (2006): Napoli. Il paradiso visto dall’inferno, LER, Napoli.
36. MAGNONE, L. (2011): Maria Konopnicka. Lustra i symptomy, słowo/obraz terytoria, Gdańsk.
37. MARCENARO, G. (a cura di) (1992): Viaggio in Liguria, Sagep, Genova 1992.
38. MAVER, G. (1929): “Maria Konopnicka”, I Libri del Giorno, XII/12, 757–758.
39. M. B. (1925): “Cristina Agosti Garosci: L’Italia nei versi di una poetessa polacca, Marya Konopnicka”, Bollettino della Società Pro Coltura Femminile, 7–8–9, 3–4.
40. MURRY, J. M. (1923): “Classical Translations”, in ID.: Pencillings: Little Essays on Literature, Collins, London, 128–137.
41. POLLAK, R. (1926), “Polonica włoskie”, Przegląd Współczesny, V/XII, 471–476.
42. POLLAK, R. (1929), “Italia i my. Konopnicka po włosku”, Kurier Poznański, 14 agosto, 8.
43. PETITTO, R. R. (1930): “Italia di Maria Konopnicka”, Costruire, VII/1, 89–90.
44. PŁASZCZEWSKA, O. (2008): “La Figlia di Iorio nella versione di Maria Konopnicka”, Romanica Wratislaviensia, LV, 79–85.
45. PŁASZCZEWSKA, O. (2017): Włoskie divertimento. Szkice komparatystyczne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
46. Rivista di Bergamo (1935), XIV/10, 393.
47. RYGIER, M. (1902): “Maria Konopnicka nel suo giubileo (con ritratto)”, Nuova Antologia, CLXXXVI/741, 107–114.
48. ZIĘBA, M. (1987): “O wydaniach poezji Marii Konopnickiej (szkic informacyjny)”, in: BIAŁEK, J. Z./ JAROWIECKI, J. (red.): Maria Konopnicka w siedemdziesięciopięciolecie zgonu, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Kraków, 129–146.

Data

2021.05.20

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/kn.2021.137033 ; ISSN 0023-5911

Źródło

Kwartalnik Neofilologiczny; 2021; No 1; 43-56

Rada naukowa

Rada Redakcyjna

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Dario Prola (zastępca przewodniczącego/deputy chairman, Warszawa)

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Maria Dakowska (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa)

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Anna Małgorzewicz (Wrocław),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)
×