Details

Title

Toni sentimentali nelle poesie di Gábor Dayka

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Papp, Judit : Università Degli Studi Di Napoli “L’Orientale”, Napoli

Authors

Keywords

sentimentalism ; Hungarian literature ; mysterious melancholy ; opaque sadness

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

57-70

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Bibliography

1. ABAFI, L. (1880): “Dayka Gábor élete”, in: ID.: Dayka Gábor költeményei, Aigner Lajos, Budapest, V–XLIII.
2. BARÓTI, D. (1971): “Dayka Gábor”, in: ID.: Írók, érzelmek, stílusok, Magvető, Budapest, 192–203.
3. BÍRÓ, F. (1994): “A titkos bú poétája”, in: ID.: A felvilágosodás korának magyar irodalma, Balassi, Budapest, 363–371.
4. GÁLOS, R. (1913): “Dayka Gábor költészete”, Egyetemes Philologiai Közlöny, 145–154.
5. KABDEBÓ, L. (1968): Dayka Gábor költői pályája, Városi Könyvtár, Miskolc.
6. KABDEBÓ, L. (1969): “Dayka Gábor: A rettenetes éjszaka”, Irodalomtörténeti Közlemények, 2–3, 269–274.
7. KAZINCZY, F. (1813): “Dayka’ élete”, in: Ujhelyi Dayka Gábor’ versei. Öszveszedte ’s kiadta barátja, Kazinczy Ferencz, Trattner, Pest, III–XLVIII.
8. KOVÁCS FERENCNÉ ÓNODI, I. (szerk.) (1993): Dayka Gábor versei, Gazdász, Miskolc.
9. KOVÁCS, Gy. (1962): “Szentjóbi Szabó László és Dayka Gábor szentimentális költészete”, Irodalomtörténet, 1, 78–95.
10. LŐKÖS, I. (1962): “Dayka Gábor egri éveiről”, Irodalomtörténet, 3–4, 398–409.
11. MAKAY, G. (1993): “Dayka Gábor: Titkos bú”, in: ID.: “Édes hazám, fogadj szívedbe...”, Aqua Kiadó, Budapest, 42–45.
12. MARTINÁK, J. (2015): “Dayka Gábor költészete”, Kazinczy és kora, Széphalom, 25, 147–155.
13. MEZEI, M. (szerk.) (2000): Magyar költők. 18. század, Neumann Kht., Budapest.
14. SZABÓ, Z. (1986): “A szentimentalizmus”, in: ID.: Kis magyar stílustörténet, Tankönyvkiadó, Budapest, 136–148.
15. SZAUDER, J. (1963): “A magyar szentimentalizmus problémái”, Irodalomtörténeti Közlemények, 4, 405–421.
16. SZILÁGYI, M. (2000): “A ‘titkos bú’ poétája? Dayka Gábor kánonizálódásának kérdőjelei”, Irodalomtörténeti Közlemények, 5–6, 603–616.
17. TOLDY F. (1833): “Dayka’ élete”, in: Dayka’ versei. Öszveszedte Kazinczy Ferencz, Egyetem betűivel, Buda, III–XIV.

Date

2021.05.20

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.137034

Source

Kwartalnik Neofilologiczny; 2021; No 1; 57-70
×