Details

Title

Toni sentimentali nelle poesie di Gábor Dayka

Journal title

Kwartalnik Neofilologiczny

Yearbook

2021

Issue

No 1

Affiliation

Papp, Judit : Università Degli Studi Di Napoli “L’Orientale”, Napoli

Authors

Keywords

sentimentalism ; Hungarian literature ; mysterious melancholy ; opaque sadness

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

57-70

Publisher

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

Bibliography

1. ABAFI, L. (1880): “Dayka Gábor élete”, in: ID.: Dayka Gábor költeményei, Aigner Lajos, Budapest, V–XLIII.
2. BARÓTI, D. (1971): “Dayka Gábor”, in: ID.: Írók, érzelmek, stílusok, Magvető, Budapest, 192–203.
3. BÍRÓ, F. (1994): “A titkos bú poétája”, in: ID.: A felvilágosodás korának magyar irodalma, Balassi, Budapest, 363–371.
4. GÁLOS, R. (1913): “Dayka Gábor költészete”, Egyetemes Philologiai Közlöny, 145–154.
5. KABDEBÓ, L. (1968): Dayka Gábor költői pályája, Városi Könyvtár, Miskolc.
6. KABDEBÓ, L. (1969): “Dayka Gábor: A rettenetes éjszaka”, Irodalomtörténeti Közlemények, 2–3, 269–274.
7. KAZINCZY, F. (1813): “Dayka’ élete”, in: Ujhelyi Dayka Gábor’ versei. Öszveszedte ’s kiadta barátja, Kazinczy Ferencz, Trattner, Pest, III–XLVIII.
8. KOVÁCS FERENCNÉ ÓNODI, I. (szerk.) (1993): Dayka Gábor versei, Gazdász, Miskolc.
9. KOVÁCS, Gy. (1962): “Szentjóbi Szabó László és Dayka Gábor szentimentális költészete”, Irodalomtörténet, 1, 78–95.
10. LŐKÖS, I. (1962): “Dayka Gábor egri éveiről”, Irodalomtörténet, 3–4, 398–409.
11. MAKAY, G. (1993): “Dayka Gábor: Titkos bú”, in: ID.: “Édes hazám, fogadj szívedbe...”, Aqua Kiadó, Budapest, 42–45.
12. MARTINÁK, J. (2015): “Dayka Gábor költészete”, Kazinczy és kora, Széphalom, 25, 147–155.
13. MEZEI, M. (szerk.) (2000): Magyar költők. 18. század, Neumann Kht., Budapest.
14. SZABÓ, Z. (1986): “A szentimentalizmus”, in: ID.: Kis magyar stílustörténet, Tankönyvkiadó, Budapest, 136–148.
15. SZAUDER, J. (1963): “A magyar szentimentalizmus problémái”, Irodalomtörténeti Közlemények, 4, 405–421.
16. SZILÁGYI, M. (2000): “A ‘titkos bú’ poétája? Dayka Gábor kánonizálódásának kérdőjelei”, Irodalomtörténeti Közlemények, 5–6, 603–616.
17. TOLDY F. (1833): “Dayka’ élete”, in: Dayka’ versei. Öszveszedte Kazinczy Ferencz, Egyetem betűivel, Buda, III–XIV.

Date

2021.05.20

Type

Article

Identifier

DOI: 10.24425/kn.2021.137034

Source

Kwartalnik Neofilologiczny; 2021; No 1; 57-70

Editorial Board

Rada Redakcyjna

Franciszek Grucza (przewodniczący/chairman, Warszawa),

Dario Prola (zastępca przewodniczącego/deputy chairman, Warszawa)

Laura Auteri (Palermo),

Iwona Bartoszewicz (Wrocław),

Zofia Berdychowska (Kraków),

Bartłomiej Błaszkiewicz,

Krzysztof Bogacki (Warszawa),

Silvia Bonacchi (Warszawa),

Piotr Cap (Łódź),

Piotr P. Chruszczewski (Wrocław),

Henryk Chudak (Warszawa),

Tomasz Czarnecki (Warszawa),

Maria Dakowska (Warszawa),

Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk (Poznań),

Norbert Fries (Berlin),

Janusz Golec (Lublin),

Sambor Grucza (Warszawa),

Elżbieta Jamrozik (Warszawa)

Andrzej Kątny (Gdańsk),

Rolf-Dieter Kluge (Warszawa/Tübingen),

Lech Kolago (Warszawa),

Barbara Kowalik (Warszawa),

Tomasz Krzeszowski (Warszawa),

Maria.K. Lasatowicz (Opole),

Magdalena Latkowska (Warszawa),

Wiesław Malinowski (Poznań),

Anna Małgorzewicz (Wrocław),

Elżbieta Mańczak-Wohlfeld (Kraków),

Magdalena Olpińska-Szkiełko (Warszawa),

Hubert Orłowski (Poznań),

Dennis Preston (Norman),

Monika Płużyczka (Warszawa)

Wacław Rapak (Kraków),

Odile Schneider-Mizony (Strasbourg),

Shaoxiang Hua (Chengdu),

Piotr Stalmaszczyk (Łódź),

Aleksander Szwedek (Poznań),

Teresa Tomaszkiewicz (Poznań),

Anna Tylusińska-Kowalska (Warszawa),

Judyta Zbierska-Mościcka (Warszawa),

Jianhua Zhu (Szanghaj),

Jerzy Zybert (Warszawa)
×