Details

Title

Wstęp

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2021

Numer

No 2

Affiliation

Szczepański, Marek S. : Instytut Socjologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach ; Śliz, Anna : Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

9-11

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

1. Lee, Sandra Soo-Jin. 2015. Race and the science of difference in the age of genomics. W: K. Murji, J. Solomos, red. Theories of Race and Ethnicity. Contemporary Debates and Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
2. José, Saramago. 2013. Kain. Przekład Wojciech Charchalis. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Date

2021.06.29

Type

Wprowadzenie / Introduction

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2021.137286
×