Details

Title

Dwa pojęcia Obcego w myśli socjologicznej

Journal title

Studia Socjologiczne

Yearbook

2021

Issue

No 2

Affiliation

Chrobak, Karol : Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Authors

Keywords

Obcy ; członkostwo ; uznanie ; tożsamość ; kultura

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

45-69

Publisher

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliography

1. Agamben, Giorgio. 1998. Homo Sacer. Sovereign Power and Bare Life. Stanford: Stanford University Press.
2. Barber, Michael D. 2004. T he Participating Citizen. A Biography of Alfred Schutz. Albany: State University of New York Press.
3. Bauman, Zygmunt. 1987. L egislators and interpreters. On Modernity, Post-Modernity and Intellectuals. Cambridge: Polity Press.
4. Bauman, Zygmunt. 1988. Strangers: The Social Construction of Universality and Particularity. Telos, 78: 7–42.
5. Bauman, Zygmunt. 1995. A jeśli etyki zabraknie… Kultura współczesna, 1-2: 146– 159.
6. Bauman, Zygmunt. 1997. Postmodernity and its Discontents. New York: New York University Press.
7. Bauman, Zygmunt. 2001. The Great War of Recognition. Theory, Culture & Society, 2–3: 137–150.
8. Bauman, Zygmunt. 2004. Życie na przemiał. Przekład Tomasz Kunz. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
9. Bauman, Zygmunt. 2006. Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Przekład Stanisław Obirek. Kraków: Wyd. WAM.
10. Bauman, Zygmunt. 2012. Straty uboczne. Nierówności społeczne w epoce globalizacji. Przekład Justyn Hunia. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.
11. Bauman, Zygmunt. 2016. Obcy u naszych drzwi. Przekład Weronika Mincer. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
12. Berlin, Issaiah. 1980. Vico and Herder. Two Studies in the History of Ideas. London: Chatto & Windus.
13. Bilewicz, Michał. 2012. Funkcjonalna dehumanizacja. Studium odczłowieczenia ofiar i grup uciskanych. W: M. Drogosz, M. Bilewicz, M. Kofta, red. Poza stereotypy. Dehumanizacja i esencjalizm w postrzeganiu grup społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 211–226.
14. Brandom, Robert. 2007. The structure of desire and recognition. Self-consciousness and self-constitution. Philosophy & Social Criticism, 1: 127–150.
15. Castano, Emanuele, Roger Giner-Sorolla. 2006. Not Quite Human: Infrahumanization in Response to Collective Responsibility for Intergroup Killing. Journal of Personality and Social Psychology, 5: 804–818.
16. Chrobak, Karol. 2014. Między naturą a kulturą. Filozofia życia Helmutha Plessnera. Kraków: Wyd. Aletheia.
17. Fortes, Meyer. 1975. Strangers. W: M. Fortes, S. Patterson, eds. S tudies in African Social Antropology, London: Seminar Press, 229–253.
18. Fraser, Nancy. 2000. Rethinking Recognition. New Left Review, 3: 107–120.
19. Fraser, Nancy. 2005. Sprawiedliwość społeczna w epoce polityki tożsamości. W: N. Fraser, A. Honneth. Redystrybucja czy uznanie? Debata polityczno-filozoficzna. Przekład Monika Bobako, Tomasz Dominiak. Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, 27–110.
20. Giddens, Anthony. 2003. Stanowienie społeczeństwa. Zarys teorii strukturacji. Przekład Stefan Amsterdamski. Poznań: Wyd. Zysk i S-ka.
21. Honneth, Alex. 2012. Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych. Przekład Jakub Duraj. Kraków: Zakład Wyd. Nomos.
22. Iser, Mattias. 2013/2019. Recognition. W: Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/entries/recognition/. Dostęp 29.12.2020.
23. Kant, Immanuel. 1995. Pomysły do ujęcia historii powszechnej w aspekcie światowym. Przekład Irena Krońska W: idem. Przypuszczalny początek ludzkiej historii i inne pisma historiofilozoficzne. Toruń: Wyd. Comer, 35–51.
24. Marotta, Vince. 2000. The Stranger and Social Theory. Thesis Eleven. 62: 121–134.
25. Marotta, Vince. 2002. Zygmunt Bauman: Order, Strangerhood and Freedom. Thesis Eleven. 70: 36–54.
26. Mead, George Herbert. 1975. Umysł, osobowość, społeczeństwo. Przekład Zofia Wolińska. Warszawa: PWN.
27. Park, Robert E. 1928. Human Migration and the Marginal Man. The American Journal of Sociology, 6: 881–893.
28. Patten, Alan. 2014. Equal Recognition. The Moral Foundations of Minority Rights. Princeton: Princeton University Press.
29. Salmela, Mikko, Christian von Scheve. 2018. Emotional Dynamics of Right- and Leftwing Political Populism. Humanity & Society, 4: 434–454.
30. Schütz, Alfred. 2008. Obcy: esej z zakresu psychologii społecznej. W: idem. O wielości światów. Szkice z socjologii fenomenologicznej. Przeklad Barbara Jabłońska. Kraków: Zakład Wyd. Nomos, 213–224.
31. Simmel, Georg. 1921. The Sociological Significance of the ‘Stranger’. W: R.E. Park, E.W. Burgess, eds. Introduction to the Science of Sociology. Chicago: University of Chicago Press, 322–327.
32. Simmel, Georg. 2005. Socjologia. Przekład Małgorzata Łukasiewicz. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
33. Śliz, Anna. 2017. Wielokulturowość: stygmat współczesnego świata? Próba analizy socjologicznej. Opole: Uniwersytet Opolski.
34. Staiti, Andrea. 2014. Husserl’s Transcendental Phenomenology. Nature, Spirit, and Life. Cambridge: Cambridge University Press.
35. Stichweh, Rudolf. 1997. The Stranger – On the Sociology of Indifference. Thesis Eleven, 5: 1–16.
36. Stonequist, Everett V. 1937. The Marginal Man: A Study in Personality and Culture Conflict. New York: Russell & Russell Inc.
37. Taylor, Charles. 1994. The Politics of Recognition. W: A. Gutman, ed. Multiculturalism. Princeton: Princeton University Press, 24–73.
38. Waldenfels, Bernhard. 2009. Podstawowe motywy fenomenologii obcego. Przekład Janusz Sidorek. Warszawa: Oficyna Naukowa.
39. Wood, Margaret M. 1934. The Stranger. A study in social relationships. New York: Columbia University Press.
40. Žižek, Slavoj. 2014. Welcome to the Spiritual Kingdom of Animals. W: C. Douzinas, C. Gearty, eds. The Meanings of Rights. The Philosophy and Social Theory of Hu- man Rights. Cambridge: Cambridge University Press, 298–318.

Date

2021.06.29

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/sts.2021.137288
×