Szczegóły

Tytuł artykułu

O Wigiliach Stanisława Przybyszewskiego

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2021

Numer

No 2 (365)

Afiliacje

Matuszek-Stec, Gabriela : Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Autorzy

Słowa kluczowe

Stanisław Przybyszewski ; "Z cyklu Wigilii" ; Vigilien

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

159-174

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Bibliografia


● Baudrillard Jean, Ekliptyka seksu, [w:] tegoż, O uwodzeniu, przeł. J. Margański, Warszawa 2005.
● Bieńczyk Marek, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Warszawa 1998.
● Chmielowski Piotr, „Wigilie” Stanisława Przybyszewskiego, „Dziennik Polski”, nr 184, 1899.
● Dybel Paweł, Refleksje wokół diagramu różnicy seksualnej Jacques’a Lacana, [w:] Krytyka feministyczna. Siostra teorii i historii literatury, pod red. G. Borkowskiej, L. Sikorskiej, Warszawa 2000.
● Freud Zygmunt, Przyczynki do psychologii życia miłosnego. III. Tabu dziewictwa (1918 [1917]), [w:] tegoż, Życie seksualne, przeł. R. Reszke, Warszawa 1999.
● Gutowski Wojciech, Stanisław Przybyszewski, czyli próba nadrealistyczna, [w:] tegoż, Nagie dusze i maski (O młodopolskich mitach miłości), Kraków 1992.
● Kuncewiczowa Maria, Fantasia alla polacca, Warszawa 1979.
● Morgenstern G., Stanislaus Przybyszewski: Vigilien, „Die Gesellschaft“, s. 116, 1895.
● Matuszek Gabriela, Melancholik, mistyk, narcystyczny kochanek, samotny homo dolorosus, wstęp do S. Przybyszewski, Poematy prozą, wybór, opracowanie tekstu, komentarz edytorski G. Matuszek, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.
● Matuszek Gabriela, Stanisław Przybyszewski – pisarz nowoczesny. Eseje i proza – próba monografii, Universitas, Kraków 2008.
● Nietzsche Friedrich, Tako rzecze Zaatustra, przeł. W. Berent, Gdynia 2021.
● Podraza-Kwiatkowska Maria, Stanisław Przybyszewski. Proza symboliczno-halucynacyjna, [w:] tejże, Literatura Młodej Polski, Warszawa, 1992.
● Prus Bolesław, Młoda literatura polska, „Kurier Codzienny” nr 15, 1899.
● Przybyszewski Stanisław, Listy, zebrał, życiorysem, wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Helsztyński, t. 1, Warszawa 1937; t. 2, Gdańsk 1938.
● Przybyszewski Stanisław, Vigilien, S. Fischer Verlag, Berlin 1895.
● Przybyszewski Stanisław, Vigilien. Zweite Auflage, F. Fontane & Co, Berlin 1901.
● Przybyszewski Stanisław, Z cyklu Wigilii, [w:] tegoż, Poematy prozą, Księgarnia Polska B. Połonieckiego, Lwów 1899.
● Przybyszewski Stanisław, Z psychologii jednostki twórczej. II. Ola Hansson, [w:] tegoż, Synagoga szatana i inne eseje, wyboru dokonała, wstępem opatrzyła i przetłumaczyła z języka niemieckiego G. Matuszek, Oficyna Literacka, Kraków 1997.
● Schluchter Manfred, Stanislaw Przybyszewski und seine deutschsprachigen Prosawerke 1892–1899, Ludwigsburg/Württ 1969.
● Rosenbaum Richard, Epos des 18./19. Jahrhunderts, „Jahresberichte für neuere Literaturgeschichte“, IV 3: 468/9, 1895.
● Runkel F., Der Übermensch im erotischen Roman, „Der Zeitgeist“. Sonntagsbeilage zum „Berliner Tageblatt“ Nr. 17, 1895.
● Servaes Franz, Zwei Apokalyptiker. Ein Stückchen Zeitpsychologie, „Die Gegenwart“ Nr. 15, 1894.
● Servaes Franz, Vigilien, Kritik und Kunst. Streifzüge, „Neue Deutsche Rundschau”, s. 168, 1895.
● Włast [Komornicka Maria], Powieść, „Chimera”, nr 14, 1902.
● Wojnowska Bożena, „Nad morzem Stanisława Przybyszewskiego. Mistyka i płeć, [w:] Stani-sław Przybyszewski. W 50-lecie zgonu pisarza, pod red. H. Filipkowskiej, Ossolineum, 1982.
● Wyka Kazimierz, Przybyszewski i my, [w:] tegoż: Stara szuflada i inne szkice z lat 1932–1939, oprac. M. Urbanowski, Kraków 2000.
● Zaleski Krzysztof, Polskie chucie, „Teksty” nr 1, 1974.

Data

2021.12.09

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/rl.2021.137304 ; ISSN 0035-9602
×