Szczegóły

Tytuł artykułu

O swadach niegdysiejszych a dziś jeszcze wymownych (Jakub Sobieski, Mowy pogrzebowe. Wydały: Maria Barłowska i Małgorzata Ciszewska, „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”, t. 45, Warszawa 2019, ss. 603)

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2021

Numer

No 3 (366)

Afiliacje

Okoń, Jan : prof. dr hab., Kraków

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

441-447

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Data

2021.12.16

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

DOI: 10.24425/rl.2021.137317 ; ISSN 0035-9602
×