Details

Title

The evolution of women's press in the Polish realities of the 20th and 21st century

Journal title

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

191-195

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Date

2021.07.12

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/rhpp.2021.137329
×