Details

Title

Lesya Ukrainka as а Critic of Polish Literature

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2021

Volume

vol. LXX

Issue

No 2

Affiliation

Radyszewśkyi, Rostysław : Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki

Authors

Keywords

Lesya Ukrainka ; Polish literature ; romanticism ; populism‑positivism ; modernism ; Stanisław Przybyszewski

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

317-330

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography

Fik I., Rodowód społeczny literatury polskiej, Wydanie drugie, Kraków 1946.
Jakóbiec M., Łesia Ukrainka i polska literatura romantyczna, „Slavia Orientalis”, rocznik XX, nr 4, Warszawa 1971.
Khmelyuk M., Polʹsʹka literatura v retseptsiyi Lesi Ukrayinky, [v:] Lesya Ukrayinka i suchasnistʹ: Zb. nauk. pr., Lutsʹk 2007, t. 4, kn. 1.
Koloshuk N., Lesya Ukrayinka u roli krytyka polʹsʹkoyi literatury, „Volynʹ filolohichna: tekst i kontekst: Zb. nauk. pr.”, Lutsʹk 2016, vyp. 22.
Korbych H., Zakhid, Polʹshcha, Rosiya v literaturno‑krytychnomu dyskursi rannʹoho ukrayinsʹkoho modernizmu. Vybrani aspekty retseptsiyi, Poznań 2010.
Korbych H., Lesya Ukrayinka – literaturnyy krytyk: osoblyvosti «zhinochoho pysʹma», [v:] Lesya Ukrayinka i suchasnistʹ. Zbirnyk naukovykh pratsʹ, t. 4, kn. 1, Lutsʹk 2007.
Kubacki W., O dramatach Łesi Ukrainki, [w:] Łesia Ukrainka. Kasandra i inne dramaty, Kraków 1982.
Mishchenko L., Lesya Ukrayinka v literaturnomu zhytti, Kyyiv 1964.
Moklytsya M., Estetyka Lesi Ukrayinky. (Kontekst yevropeysʹkoho modernizmu). Monohrafiya, Lutsʹk 2011.
Radyshevsʹkyy R., Iskry yednannya: do pytannya pro internatsionalʹni motyvy tvorchosti Lesi Ukrayinky, Kyyiv 1983.
Ukrayinka Lesya, Zibrannya tvoriv u 12 t., Kyyiv 1975‑1979.
Yakovenko S., Romantyky, estety, nitssheantsi. Ukrayinsʹka ta polʹsʹka literaturna krytyka rannʹoho modernizmu, Kyyiv 2006.
Yakubsʹkyy B., Lesya Ukrayinka yak literaturnyy krytyk, [v:] Lesya Ukrayinka, Tvory u 12‑tomakh, Kyyiv 1930, t. 12.

Date

2021.08.10

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2021.137512

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Open Access PolicyWolny dostęp (Open Access)

1. Począwszy od numeru 1/21 „Slavia Orientalis” jest czasopismem wydawanym w wolnym dostępie na licencji CC BY-NC-ND 4.0. Wszystkie teksty są dostępne nieodpłatnie dla każdego użytkownika.
2. Przed skierowaniem tekstu do druku Redakcja zawiera z autorami umowę o udzielenie nieodpłatnej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).


Open Access

1. From issue 1/21 “Slavia Orientalis” is an open access journal with all content available with no charge in full text version. The journal content is available under the license CC BY-NC-ND 4.0.
2. Before publication the Royalty-Free License Agreement under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) is signed by the Author and the Editorial Committee.
×