Details

Title

Memory Ethics in Peter Vayl’s Essay Writing

Journal title

Slavia Orientalis

Yearbook

2021

Volume

vol. LXX

Issue

No 2

Affiliation

Sylwestrzak, Małgorzata : Uniwersytet w Białymstoku

Authors

Keywords

Peter Vayl ; non‑fiction ; essay ; ethics ; memory studies

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

383-400

Publisher

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliography

Aleksijewicz S., Czasy secondhand. Koniec czerwonego człowieka, przeł. J. Czech, Wołowiec 2015.
Applebaum A., Gułag, przeł. J. Urbański, Warszawa 2005.
Assmann A., Między historią a pamięcią. Antologia, przeł. K. Kończal, red. nauk. i posłowie M. Saryusz‑Wolska, Warszawa 2013.
Bacon E., The Gulag at War. Stalin’s Forced Labour System in the Light of the Archives, New York 1994.
Bogumił Z., Pamięć GUŁagu, Kraków 2012.
Brodskiy Yu., Solovki. Dvadtsatʹ let Osobogo Naznacheniya, Moskva 2002. Ciesielski S., GUŁag. Radzieckie obozy koncentracyjne 1918‑1953, Warszawa 2010.
Courtois S., Zbrodnie komunizmu, [w:] Czarna księga komunizmu: zbrodnie, terror, prześladowania, przeł. K. Wakar, wstęp K. Kersten, Warszawa 1999.
Czerwiński G., W poszukiwaniu nieistniejącej (już) ojczyzny. O „eseistyce reportażowej” Piotra Wajla, [w:] Przekraczanie granic w języku, literaturze, kulturze, t. 1, red. E. Sternal i in., Świecie 2017.
Felman S., Nauczanie i kryzys, albo meandry edukacji, przeł. M. Lachman, „Literatura na Świecie” 2004, nr 1‑2.
Fik M., Cenzor jako współautor, [w:] Literatura i władza, red. B. Wojnowska, Warszawa 1996.
Głowacka D., Po tamtej stronie. Świadectwo, afekt, wyobraźnia, Warszawa 2016.
Gandlevskiy S., Bezumnoye byloye, Moskva 2013.
Gorʹkiy M., Solovki, [v:] Ego zhe, Sobraniye sochineniy v tridtsati tomakh. T. 17: Rasskazy, ocherki, vospominaniya 1924‑1936, Moskva 1952.
Gulag Voices. An Anthology, ed. by A. Applebaum, London, Yale University Press, 2011.
Hartman G., Shoah and Intellectual Witness, „Partisan Review” January 1998.
Hilberg R., Sprawcy, ofiary, świadkowie. Zagłada Żydów 1933-1945, przeł. J. Giebułtowski, Warszawa 2007.
Jarzębski J., Literackie przygody uniwersalnego rozumu. O eseistyce Stanisława Lema, [w:] Polski esej. Studia, pod red. M. Wyki, Kraków 1991.
La Capra D., History and Memory after Auchwitz, New York 1998.
Leociak J., Doświadczenie graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji, Warszawa 2009.
Lévinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, przeł. M. Kowalska, Warszawa 2002.
Lévinas E., Etyka i Nieskończony. Rozmowy z Philippem Nemo, przeł. B. Opolska‑Kokoszka, Kraków 1982.
Mandelʹshtam N., Vospominaniya, New York 1970.
Markowski M.P., Cztery uwagi o eseju, [w:] Polski esej. Studia, pod red. M. Wyki, Kraków 1991.
Matusiak A., Wyjść z milczenia: dekolonialne zmagania kultury i literatury ukraińskiej XXI wieku z traumą posttotalitarną, Wrocław 2020.
Podsiad A., Więckowski Z., Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych, Warszawa 1983.
Prishvin M., Solovki (pisʹma k drugu), [v:] Ego zhe, Kolobok, Arkhangelʹsk 1936.
Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. J. Margański, Kraków 2007.
Rozanow W., Rozkaz nr 1, [w:] tegoż, Apokalipsa naszych czasów, przeł. W. Krzemień, Białystok 1998.
Schulte Nordhold A., Perec, Modiano, Raczymow: la génération d’après et la mémoire de la Shoah, Amsterdam – New York 2008.
Sucharski T., Literatura Holocaustu i literatura gułagu? Literatura doświadczenia totalitarnego!, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2007, nr 5.
Sylwestrzak M., Cztery historie Piotra Wajla, czyli o przeszłości w kontekście pamięci indywidualnej i pamięci zbiorowej, [w:] Między metafikcją a non‑fiction. Podmiotowość w literaturze rosyjskiej końca XX – początku XXI wieku, red. nauk. G. Czerwiński, E. Pańkowska, Białystok 2020.
Sylwestrzak M., Estetyzacja podróży w twórczości Piotra Wajla, [w:] Europa Wschodnia w dyskursie naukowym, red. K. Drozd, J. Gracla, Warszawa 2019.
Sylwestrzak M., Kartografia literacka jako metoda samopoznania (na przykładzie eseistyki Piotra Wajla), „Acta Polono‑Ruthenica” 2021, nr 1.
Świadek: jak się staje, czym jest?, red. nauk. A. Dauksza, K. Koprowska, Warszawa 2019.
Ubertowska A., Świadectwo – trauma – głos. Literackie reprezentacje Holokaustu, Kraków 2007.
Vaylʹ P., Karta rodiny, Moskva 2011.
Wieviorka A., L’ère du témoin, Paris 2009.

Date

2021.08.10

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/slo.2021.137516

Editorial Board


SCIENTIFIC COUNCIL• Anna Woźniak – chairperson, (Polska, Katolicki Uniwersytet Lubelski)

• Fłorij Bacewicz (Ukraina, Львівський національний університет ім. Івана Франка)

• Iryna Bahdanowicz (Białoruś, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, Минск)

• Feliks Czyżewski (emeritus) (Polska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

• Maria Plioukhanova (Włochy, Università degli Studi di Perugia)

• Swietłana Titarenko (Rosja, Санкт-Петербургский государственный университет)


Abstracting & Indexing

Abstracting & Indexing- Arianta - Biblioteka Nauki

- CEJSH

- EBSCO (relevant databases)

- EBSCO Discovery Service

- ERIH Plus

- Google Scholar

- Scopus

- Ulrich's Periodicals Directory/ulrichsweb

- WorldCat (OCLC)

×