Szczegóły

Tytuł artykułu

Przekraczanie granic w kulturze

Tytuł czasopisma

ACADEMIA - magazyn Polskiej Akademii Nauk

Autorzy

Słowa kluczowe

Maria Janion ; romantyzm ; tożsamość ; odnowicielka znaczeń ; wizjonerka

Wydział PAN

Popularnonaukowe

Zakres

44-48

Wydawca

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Data

2021.07.12

Typ

Wywiad

Identyfikator

DOI: 10.24425/academiaPAN.2021.137534 ; 1733-8662
×