Szczegóły

Tytuł artykułu

Stanisław Tabaczyński – pro memoria

Tytuł czasopisma

Nauka

Rocznik

2021

Afiliacje

Marciniak, Arkadiusz : Wydział Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Autorzy

Słowa kluczowe

archaeological theory ; archaeological process ; methodology ; Medieval archaeology ; the Annales school ; Sandomierz

Wydział PAN

Popularnonaukowe

Zakres

177-183

Wydawca

Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Data

2021.07.22

Typ

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identyfikator

DOI: 10.24425/nauka.2021.137638 ; ISSN 1231-8515
×