Szczegóły

Tytuł artykułu

Najwięksi wydawcy czasopism w Polsce w drugiej dekadzie XXI wieku. Strategie przetrwania w cyfrowym świecie

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Prasy Polskiej

Rocznik

2021

Wolumin

t. 24

Numer

No 3

Afiliacje

Dzierżyńska-Mielczarek, Jolanta : Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jana Kochanowskiego, ul. Świętokrzyska 21D, PL 25-406 Kielce

Autorzy

Słowa kluczowe

rynek czasopism ; przychody wydawców ; cyfrowa transformacja działalności prasowej

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

135-153

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Prasoznawcza ; Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Bibliografia

Babbie E., Podstawy badań społecznych, przeł. W. Betkiewicz, Warszawa 2009.
Biblioteka Narodowa, Ruch wydawniczy w liczbach, https://www.bn.org.pl/raporty-bn/ruch- wydawniczy-w-liczbach.
Branża czasopism w Europie — statystyki i fakty, https://www.statista.com/topics/3852/ma-gazine-industry-in-europe/.
Branża magazynów w USA — statystyki i fakty, https://www.statista.com/topics/1265/maga-zines/ .
Chwastyk‑Kowalczyk J., Rynek czasopism literacko‑artystycznych w Polsce po 1989 r., „Rocznik Bibliologiczno‑Prasoznawczy” 2013, t. 5/16 , s. 83–117.
Compaine B.M., Consumer Magazines at the Cross‑roads: A Study of General and Special Interest Magazines, White Plains, NY 1974.
Dąbrowska‑Cendrowska O., Zmieniająca się rzeczywistość polskiej prasy kobiecej 1989–2019, Kielce 2020.
Dzierżyńska‑Mielczarek J., Oblicza polskiego rynku medialnego, Kielce 2013.
Dzierżyńska‑Mielczarek J., Rynek mediów w Polsce. Zmiany pod wpływem nowych technologii cyfrowych, Warszawa 2018.
Dzierżyńska‑Mielczarek J., The Magazine Market in Poland, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2017, nr 9/20, s. 13–24.
Dziomdziora W. i in., Strategia rozwoju rynku medialnego w Polsce 2015–2020, http://sztukamediafilm.pl/wp-content/uploads/2014/09/SMF-Strategia-rozwoju-rynku-medialnego-w-Polsce-2015-2020.pdf
Filas R., Dwadzieścia lat przemian polskich mediów (1989–2009) w ujęciu periodycznym, „Zeszyty Prasoznawcze” 2010, nr 3–4, s. 27–54.
Filas R., Polskie czasopisma w XXI wieku: rozwój czy kryzys? „Zeszyty Prasoznawcze” 2007, nr 1–2, s. 11–50.
Grzegorczyk P., Czy musimy repolonizować media? Analiza zagranicznego kapitału w Polsce, https://klubjagiellonski.pl/2015/09/14/czy-musimy-repolonizowac-media-ana- liza-zagranicznego-kapitalu-w-polsce/.
IWP, Rynek prasy, https://www.iwp.pl/rynek‑wydawcow/.
Klimkiewicz B., Krajobraz medialny w Polsce: struktura własności i pluralizm mediów, [w:] Własność medialna i jej wpływ na pluralizm oraz niezależność mediów, pod red. B. Klimkiewicz, Kraków 2005.
Kowalski T., Jung B., Media na rynku. Wprowadzenie do ekonomiki mediów, Warszawa 2006.
Lawrence R.G., Radcliffe D., Schmidt T.R., Practicing Engagement: Participatory journalism in the Web 2.0 era, http://dx.doi.org/10.1080/17512786.2017.1391712.
Littau J., https://threadreaderapp.com/thread/1088503510184927233.html.
Mielczarek T., Monopol, pluralizm, koncentracja. Środki komunikowania masowego w Polsce w latach 1989–2006, Warszawa 2007.
Mielczarek T., Tygodniki opinii w zmieniającej się rzeczywistości, Kraków 2018.
Naisbitt J., Megatrendy. Dziesięć nowych kierunków zmieniających nasze życie, Poznań 1997.
Polskie Badania Czytelnictwa, „Audyt ZKDP rozpowszechnianie prasy”; I–IX 2019, I–IX 2020 rok.
Press Club, Rejestr Dzienników i Czasopism, http://pressclub.pl/rejestr‑dziennikow‑i- ‑czasopism/.
Szetela M. i in., Struktura własności mediów w Polsce. Prasa, radio, telewizja (stan na maj 2017), https://cmwp.sdp.pl/download/struktura‑wlasnosci‑10‑02‑18/.
Total market circulation of magazines in the United Kingdom (UK) 2011–2018, https://www. statista.com/statistics/322379/magazine-circulation-in-the-uk-2011-2013/.
WAN‑IFR A, The building blocks of a reader revenue tech stack, https://wan‑ifra.org/in- sight/the‑building‑blocks‑of‑a‑reader‑revenue‑tech‑stack/.
Watson A., Women's and general magazine brand readers in the United Kingdom 2019–2020, https://www.statista.com/statistics/379051/magazine‑reach‑by‑sector‑and‑nation‑uk/.
Żabiński R., Tendencje na rynku czasopism w Polsce w XXI wieku, „Rocznik Historii Prasy Polskiej” 2012, z. 1, s. 133–148.

Data

2021.08.30

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/rhpp.2021.137747 ; ISSN 1509-1074
×