Details

Title

Wittgenstein and externalism

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2021

Issue

No 3

Affiliation

Dehnel, Piotr : Dolnośląska Szkoła Wyższa, ul. Strzegomska 55, 53‑611 Wrocław

Authors

Keywords

T. Burge ; externalism ; internalism ; language ; meaning ; the mental ; H. Putnam ; L. Wittgenstein

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

5-25

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliography

Bilgrami A. (1996), Can Externalism Be Reconciled With Self‑Knowledge? [1992], w: A. Pessin, S. Goldberg (red.), The Twin Earth Chronicles. Twenty Years of Reflection on Hilary Putnam’s “The Meaning of ‘Meaning’”, London – New York: Routledge, s. 362–395.

Burge T. (2007), Individualism and the Mental [1979], w: tenże, Foundations of Mind. Philosophical Essays, vol. 2, Toronto – New York: Oxford University Press, s. 100–150.

Burge T. (2013), Individualism and Self‑Knowledge [1988], w: Cognition Through Understanding: Self‑Knowledge, Interlocution, Reasoning, Reflection: Philosophical Essays, vol. 3, Oxford: Oxford University Press, s. 55–68.

Cavell S. (2008), Sens późnej filozofii Wittgensteina, przeł. T. Zarębski, „Principia” I.

Child W. (2010), Wittgenstein’s Externalism, w: D. Whiting (red.), The Later Wittgenstein on Language, Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, s. 63– 80.

Davidson D. (2001), Knowing One’s Own Mind [1987], w: tenże, Subjective, Intersubjective, Objective, New York – Clarendon: Oxford University Press, s. 15–38.

Glock H.‑J., Preston J.M. (1995), Externalism and First‑Person Authority, „The Monist” 78 (4), s. 515–533.

Hacker P.M.S. (1998), Wittgenstein: Meaning and Mind. Volume 3 of an Analytical Commentary on the „Philosophical Investigations”, cz. I i II, Oxford: Blackwell.

Hacker P.M.S. (2013), Wittgenstein: Comparison and Context, Oxford: Oxford University Press.

Putnam H. (1998), Wiele twarzy realizmu i inne eseje, przeł. A. Grobler, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sawyer S. (2003), Conceptual Errors and Social Externalism, „The Philosophical Quarterly” 53, s. 265–273.

Sorgiovanni B. (2020), Wittgensteinian Content‑Externalism, „European Journal of Philosophy” 28, s. 110–125.

Wikforss Å.M. (2001), Social Externalism and Conceptual Errors, „The Philosophical Quarterly” 51, s. 217–231.

Wittgenstein L. (1997), Tractatus logico‑philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wittgenstein L. (1998), Niebieski i brązowy zeszyt, przeł. A. Lipszyc, Ł. Sommer, Warszawa: Spacja.

Wittgenstein L. (1999a), Bemerkungen über die Philosophie der Psychologie, w: tenże, Werkausgabe, Bd. 7, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Wittgenstein L. (1999b), Kartki, przeł. S. Lisiecka, Warszawa: Wydawnictwo KR. Wittgenstein L. (2000a), Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wittgenstein L. (2000b), Uwagi o podstawach matematyki, przeł. M. Poręba, Warszawa: Wydawnictwo KR.

Date

2021.10.12

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/pfns.2021.138097
×