Details

Title

Polish metaphilosophy (R. Kleszcz, Profile metafilozoficzne, Łódź 2020)

Journal title

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Yearbook

2021

Affiliation

Chybińska, Alicja : Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00‑927 Warszawa

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

131-139

Publisher

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliography

Ajdukiewicz K. (1948), Metodologia i metanauka, „Życie Nauki” VI (31/32), s. 4–15.

Ajdukiewicz K. (2006), Obraz świat i aparatura pojęciowa, w: tenże: Język i poznanie, t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 175–195.

Bocheński J.M. (1992), Współczesne metody myślenia, Poznań: W drodze.

Brożek A. (2020), Analiza i konstrukcja. O metodach badania pojęć w Szkole Lwowsko‑Warszawskiej, Kraków: Copernicus Center Press.

Brożek A., Będkowski M., Chybińska A., Ivanyk S., Traczykowski D. (red.) (2020), Antyirracjonalizm. Metody filozoficzne w Szkole Lwowsko‑Warszawskiej, Warszawa: Semper.

Brożek A., Chybińska A., Jadacki J., Woleński J. (red.) (2016), Tradition of the Lvov‑Warsaw school: Ideas and continuations, Boston: Brill‑Rodopi.

Cappelen H., Gendler T., Hawthorne H. (red.) (2016), The Oxford Handbook of Philosophical Methodology, Oxford: Oxford University Press.

Chwal J.F. (1998), Metafilozofia Adama Mahrburga, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Daly C. (red.) (2015), The Palgrave Handbook of Philosophical Methods, London: Palgrave Macmillan.

Dever J. (2016), What is philosophical methodology?, w: H. Cappelen, T. Gendler, H. Hawthorne (red.), The Oxford Handbook of Philosophical Methodology, Oxford: Oxford University Press, s. 3–24.

D’Oro G., Overgaard S. (red.) (2017), The Cambridge Companion to Philosophical Methodology, Cambridge: Cambridge University Press.

Jadacki J. (2009), Polish analytical philosophy: Studies on its heritage with the appendix containing the bibliography of Polish logic from the second half of the 14th century to the first half of the 20th century, Warszawa: Semper.

Jadacki J. (2015a), Polish philosophy of the 19th and 20th centuries: Heritage studies, Warszawa: Semper. Jadacki J. (2015b), Filozofia polska XIX i XX wieku, t. 1, Warszawa: Semper.

Jadacki J. (2015c), Filozofia polska XIX i XX wieku, t. 2, Warszawa: Semper.

Jedynak A. (2017), Elzenberg i Ajdukiewicz: mosty czy mury?, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 4 (104), s. 355–370.

Kazimierz Twardowski. Nauczyciel – uczony – obywatel (1938), przemówienia wygłoszone na akademii żałobnej urządzonej w auli uniwersytetu J[ana] K[azimierza] w dniu 30 kwietnia 1938 roku, przez Senat Akademicki, Radę Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kazimierza i Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Lwów: Polskie Towarzystwo Filozoficzne.

Kleszcz R. (2013), Metoda i wartości. Metafilozofia Kazimierza Twardowskiego Warszawa: Semper.

Kleszcz R. (2020), Roman Ingarden i dyskusje metafilozoficzne, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 4 (116), s. 103–122.

Kłoczowski J.A. (1995), Ojciec Bocheński – wspomnienia osobiste, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2 (14), s. 9–14.

Krajewski W. (2005), Współczesna filozofia naukowa. Metafilozofia i ontologia, Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW.

Soin M. (2017), Kryzys filozofii i zadanie krytycznego myślenia, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Soin M., Parszutowicz P. (red.) (2016), Filozofia 2.0. Diagnozy i strategie, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.

Szubka T. (2020), Roman Ingarden o filozofii analitycznej, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 4 (116), s. 123–129.

Twardowski K. (1992), Autobiografia filozoficzna, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 1 (1), s. 19–33.

Woleński J. (1985), Filozoficzna szkoła lwowsko‑warszawska, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wolniewicz B. (2016), Mój obraz Szkoły lwowsko‑warszawskiej, w: A. Brożek, A. Chybińska (red.), Fenomen Szkoły Lwowsko‑Warszawskiej, Lublin: Academicon, s. 13–19.

Wolniewicz B., Grygianiec M. (2005), Metafizyka i ontologia sytuacji. Rozmowa z Prof. Bogusławem Wolniewiczem, „Filozofia Nauki” 13 (3), s. 5–14.

Woźniczka M. (red.) (2011), Metafilozofia: nieporozumienie czy szansa filozofii?, Kraków: Scriptum.

Date

2021.10.12

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/pfns.2021.138105
×