Szczegóły

Tytuł artykułu

Recenzje: Bogusław Wolniewicz i mapa filozofii (B. Wolniewicz, Filozofia i wartości. „Post factum”, Komorów 2021)

Tytuł czasopisma

Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria

Rocznik

2021

Afiliacje

Kowalik, Łukasz : Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii, ul. Krakowskie Przedmieście 3, 00-927 Warszawa

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

141-153

Wydawca

Komitet Nauk Filozoficznych PAN ; Wydział Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego

Bibliografia

Bocheński J.M. (1994), Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Kraków: Philed.

Dziobkowski B. (2019), O „Rzeczach i faktach” Bogusława Wolniewicza, w: B. Wolniewicz, Rzeczy i fakty. Wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina, wyd. 2, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Elzenberg H. (1966), Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Elzenberg H. (2002), Kłopot z istnieniem. Aforyzmy w porządku czasu, wyd. popr. i uzupełn., Toruń: Wydawnictwo UMK.

Frege G. (1977), Pisma semantyczne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Hołówka J., Dziobkowski B. (red.) (2017), Marksizm. Nadzieje i rozczarowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kowalik Ł. (2018a), Filozofia normatywna Bogusława Wolniewicza, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 3 (107), s. 349–374.

Kowalik Ł. (2018b), Pesymizm, determinizm, konserwatyzm, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 3 (107), s. 409–436.

Kowalik Ł. (2020a), Ontologia Wittgensteina w późnej filozofii Bogusława Wolniewi-cza, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 3 (115), s. 163–186.

Kowalik Ł. (2020b), Świat oczami konserwatysty, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 1 (113), s. 95–110.

Kowalik Ł. (2021), Logika religii i mistyka wiary, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 1 (117), s. 151–178.

Norwid C. (1984), Pisma wierszem i prozą, red. J.W. Gomulicki, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Sass L. (2017), Głębokie niepokoje. Uwagi o Wittgensteinie jako antyfilozofie, przeł. K. Rychter, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 2 (102), s. 7–70.

Uhland L. (2018), Głóg hrabiego Eberharda, w: Dwa wiersze Ludwiga Uhlanda, przeł. Ł. Kowalik, „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria” 3 (107), s. 435–436.

Wittgenstein L. (1997), Tractatus logico‑philosophicus, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wittgenstein L. (2000), Dociekania filozoficzne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wolniewicz B. (1968), Rzeczy i fakty. Wstęp do pierwszej filozofii Wittgensteina, wyd. 1, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wolniewicz B. (1993), Filozofia i wartości. Rozprawy i wypowiedzi, Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW.

Wolniewicz B. (1998), Filozofia i wartości II, Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW.

Wolniewicz B. (2003), Filozofia i wartości III, Warszawa: Wydział Filozofii i Socjologii UW.

Wolniewicz B. (2016a), Filozofia i wartości IV, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Wolniewicz B. (2016b), Varia, w: A. Brożek, A. Chybińska, M. Grygianiec, M. Tkaczyk (red.), Myśli o języku, nauce i wartościach. Seria druga. Profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa: Semper, s. 79–88.

Wolniewicz B. (2021), Filozofia i wartości. „Post factum”, red. P. Okołowski, Komorów: Wydawnictwo „Antyk” Marcin Dybowski.

Data

2021.10.12

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

DOI: 10.24425/pfns.2021.138106 ; ISSN 1230-1493
×