Details

Title

Merging and Differentiating. On the Historiographic Models of Modernism in Poland

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Yearbook

2021

Volume

No XLVI

Affiliation

Juszkiewicz, Piotr : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Authors

Keywords

modernism ; modernisation ; regeneration ; experience of modernisation ; modernism in Poland ; historiography ; history of art

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

27-42

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Bibliography

Bolecki Włodzimierz, Modalności modernizmu. Studia, analizy, interpretacje, Warszawa 2012.

Griffin Roger, Modernism and Fascism. The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler, Basingstoke 2007.

Juszkiewicz Piotr, Cień modernizmu, Poznań 2013.

Modernism. Designing a New World. 1914–1939, red. Christopher Wilk, London 2006.

Szczerski Andrzej, Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku, Kraków 2018.

The Cambridge History of Modernism, red. Vincent Sherry, Cambridge 2016.

Date

2021.11.10

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhs.2021.138207
×