Details

Title

How to read Ernst Friedrich’s “War against War” nowadays? Aesthetics and Politics as Frames of Justice

Journal title

Rocznik Historii Sztuki

Yearbook

2021

Volume

No XLVI

Affiliation

Maliszewska, Marta : Uniwersytet Warszawski

Authors

Keywords

War against War ; distribution of the sensible ; framing ; hermeneutical death ; First World War ; war photography

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

97-115

Publisher

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Bibliography

Apel Dora, Cultural Battlegrounds. Weimar Photographic Narratives of War, „New German Critique”, 1999, Special Issue on Weimar Visual Culture, 76, s. 49–84.

Azoulay Ariella, Civil Imagination. The Political Ontology of Photography, tłum. Louise Bethlehem, London–New York 2012.

Baer Ulrich, Spectral Evidence. The Photography of Trauma, Cambridge 2002.

Bartelik Marek, Chłopcy malowani. Pacyfizm i sztuka w okresie międzywojennym, [w:] Wielka wojna, red. Paulina Kurc- -Maj, Paweł Polit, Anna Saciuk-Gąsowska, Łódź 2018, s. 17–27.

Bauman Zygmunt, Życie na przemiał, tłum. Tomasz Kunz, Kraków 2004.

Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, tłum. Jacek Trznadel, Warszawa 2011.

Biernoff Suzannah, The Rhetoric of Disfigurement in First World War Britain, „Social History of Medicine”, 2011, 3, s. 666–685.

Butler Judith, Ramy wojny, Kiedy życie godne jest opłakiwania?, tłum. Agata Czarnacka, Warszawa 2011.

Cohen Deborah, The War Come Home. Disabled Veterans in Britain and Germany. 1914–1939, Berkeley 2001.

Didi-Huberman Georges, Obrazy mimo wszystko, tłum. Mai Kubiak Ho-Chi, Kraków 2012.

Didi-Huberman Georges, Strategie obrazów. Oko historii 1, tłum. Janusz Margański, Kraków 2011.

Djata Basta Makeda, Wieloznaczny dokument, tłum. Marcin Wawrzyńczak, [w:] Fotorelacje. Wojna 1920, red. Karolina Puchała-Rojek, Warszawa 2020, s. 38–44.

Eco Umberto, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, tłum. Lesław Eustachiewicz [et al.], Warszawa 2008.

Ekins Ashley, Stewart Elizabeth, War Wounds. Medicine and the Trauma of Conflict, Dunedin 2011.

Eksteins Modris, Święto wiosny. Wielka Wojna i narodziny nowego wieku, tłum. Krystyna Rabińska, Poznań 2014.

Feo Katherine, Memory, Masks and Masculinities in the Great War, „Journal of Design History”, 2007, 1, s. 17–27.

Fox Paul, Confronting Postwar Shame in Weimar Germany. Trauma, Heroism and the War Art of Otto Dix, „Oxford Art Journal”, 29, 2006, 2, s. 247–267.

Fricker Miranda, Epistemic Injustice. Power and the Ethics of Knowing, Oxford 2007.

Fricker Miranda, Epistemic Injustice and the Preservation of Ignorance, [w:] The Epistemic Dimension of Ignorance, red. Rik Peels, Martijn Blaauw, Cambridge 2016, s. 160–177.

Proletarischer Kindergarten. Ein Märchen- und Lesebuch für Groß und Klein, E. Friedrich (red.), Berlin 1921.

Friedrich Ernst, Krieg dem Kriege! Guerre à la guerre. War against War! Oorlog aan den Oorlog!, Berlin 1924.

Friedrich Ernst, Krieg dem Kriege. Mit einem Vorwort von Gerd Krumeich, Monachium 2004.

Friedrich Ernst, Wojna wojnie, tłum. Zuzanna Sękowska, Poznań 2017.

Kaes Anton, Shell Shock Cinema. Weimar Culture and the Wounds of War, Princeton 2009.

The Routledge Handbook of Epistemic Injustice, red. Ian James Kidd, José Medina, Gaile Pohlhaus Jr., London–New York 2017.

Leder Andrzej, Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, Warszawa 2016.

Lelwic Jerzy, Mieczkowski Rafał, Wielka Wojna w fotografii, Bydgoszcz 2020.

Leśniakowska Marta, Obraz żywy. Antropologia re-konstrukcji, [w:] Obraz żywy, red. Maria Poprzęcka, Warszawa 2015, s. 75–88.

Maliszewska Marta, „Całe to »bohaterstwo« jest kłamstwem. Rzeczywistość jest horrorem” – „Wojna wojnie” Ernsta Friedricha jako montaż, „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”, 2018, 20.

Medina José, Varieties of Hermeneutical Injustice, [w:] The Routledge Handbook of Epistemic Injustice, red. Ian James Kidd, José Medina, Gaile Pohlhaus Jr., London–New York 2017, s. 41–52.

Medina José, The Epistemology of Resistance, Oxford–New York 2013.

Mignolo Walter, Epistemic Disobedience, Independent Thought and Decolonial Freedom, „Theory, Culture & Society”, 26, 2009, 7–8, s. 159–181.

Mille Charlotte de, Wielka wojna z perspektywy brytyjskiej, tłum. Izabela Curyłło-Klag [et al.], [w:] Wielka wojna, red. Paulina Kurc-Maj, Paweł Polit, Anna Saciuk-Gąsowska, Łódź 2018, s. 95–105.

Offenstadt Nicolas, L’image contre la guerre. Autour d’Ernst Friedrich, [w:] Voir. Ne pas voir la guerre. Histoire des représentations photographiques de la guerre, red. Thérèse Blondet-Bisch [et al.], Paryż 2001, s. 270–275.

Pinney Christopher, Seven Theses on Photography, „Thesis Eleven”, 2012, 113, s. 141–156.

Rancière Jacques, Estetyka jako polityka, tłum. Julian Kutyła, Paweł Mościcki, Warszawa 2007.

Rancière Jacques, Na brzegach politycznego, tłum. Iwona Bojadżijewa, Jan Sowa, Kraków 2009.

Remarque Erich Maria, Na Zachodzie bez zmian, tłum. Tadeusz Ostojski, Olsztyn 1992.

Roberts Hilary, Photography, https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/photography (dostęp: 28 V 2021).

Sajewska Dorota, Nekroperformans. Kulturowa rekonstrukcja teatru Wielkiej Wojny, Warszawa 2016.

Sekula Allan, Czytanie archiwum. Fotografia między pracą a kapitałem, tłum. Krzysztof Pijarski, [w:] idem, Społeczne użycia fotografii, red. Karolina Lewandowska, Warszawa 2010, s. 113–132.

Soldan George, Der Weltkrieg im Bild. Orginalaufnahmen des Kriegs-, Bild- und Filmamtes aus der modernen Materialschlacht, Monachium 1926.

Sontag Susan, Widok cudzego cierpienia, tłum. Sławomir Magala, Kraków 2010.

Sosnowska Joanna M., Sztuka Legionów Polskich, „Rocznik Historii Sztuki”, 40, 2015, s. 61–80.

Stempowski Tomasz, Fotografie czasu wojny polsko-bolszewickiej, [w:] Fotorelacje. Wojna 1920, red. Karolina Puchała- Rojek, Warszawa 2020, s. 54–77.

Szymański Wojciech, Zgubiona stracona generacja. Sztuka polska wobec Wielkiej Wojny jako przeżycia pokoleniowego, [w:] Wielka wojna, red. Paulina Kurc-Maj, Paweł Polit, Anna Saciuk-Gąsowska, Łódź 2018, s. 115–125.

Szymański Wojciech, Żywienie urazy. Wielka Wojna, fotografia traumatyczna i efekt traumy, „Teksty Drugie”, 2018, 4, s. 37–55.

Werner Mateusz, Nieprzemyślane doświadczenie Wielkiej Wojny w piśmiennictwie polskim, „Rocznik Historii Sztuki”, 40, 2015, s. 49–59.

Zunino Bérénice, Pacifisme et violence. Femmes et enfants dans la pédagogie de la paix d’Ernst Friedrich, „Les cahiers Sirice”, 2011, 2, s. 111–136.

Date

2021.11.10

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/rhs.2021.138211
×