Szczegóły

Tytuł artykułu

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Filozofia sztuki albo estetyka. Wykłady z semestru letniego 1826 roku w transkrypcji Friedricha Carla Hermanna Victora von Kehlera, przełożył, naukowo opracował i wstępem opatrzył Marcin Pańków, Warszawa 2021, Wydawnictwo Naukowe PWN, Biblioteka Klasyków Filozofii, ss. 307

Tytuł czasopisma

Rocznik Historii Sztuki

Afiliacje

Najdek, Kamilla : Uniwersytet Warszawski

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

165-169

Wydawca

Komitet Nauk o Sztuce PAN

Data

2021.11.10

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

DOI: 10.24425/rhs.2021.138215 ; ISSN 0080-3472
×