Szczegóły

Tytuł artykułu

Regionalny język kaszubski – leksyka dialektalna i kształtujący się język literacki

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2021

Wolumin

No LXX

Afiliacje

Boryś, Wiesław : Instytut Slawistyki PAN, Warszawa ; Boryś, Wiesław : Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Autorzy

Słowa kluczowe

Kashubian folk language ; Kashubian literary language ; Kashubian lexis ; etymology

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

197-201

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliografia

Gòłąbk E., 2005, Kaszëbsczi słowôrz normatiwny, Gdańsk: Oficyna Czec.
Labuda A., 1960, Słowniczek kaszubski, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.
Makurat H., 2014, Interferencjowé przejinaczi w gôdce bilingwalny spòlëzny Kaszub, Gdańsk: Oficyna Czec.
Mickiewicz A., 2010, Pón Tadeùsz : to je òstatny najachùnk na Lëtwie : szlacheckô historiô z rokù 1811 i 1812 w dwanôsce knégach wiérszã, skaszëbił S. Janke, Wejrowò ; Gduńsk: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko‑Pomorskiej : Wydawnictwo Maszoperia Literacka.
Popowska‑Taborska H., 2019, Współczesny kaszubski język literacki z dziedzictwem leksykalnym w tle, Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.
Treder J., 2014, Spòdlowô wiedza ò kaszëbizńe, wyd. 2., Gdańsk: Oficyna Czec.
Trepczyk J., 1994, Słownik polsko‑kaszubski, t. 1: A‑Ó; t. 2: P–Ż, nauk. oprac. i aneksem opatrzył J. Treder, Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko‑Pomorskie.

Data

2021.12.05

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

DOI: 10.24425/rslaw.2021.138350 ; ISSN 0080-3588
×