Szczegóły

Tytuł artykułu

Opakování je matka moudrosti

Tytuł czasopisma

Rocznik Slawistyczny

Rocznik

2021

Wolumin

No LXX

Afiliacje

Skwarska, Karolína : Slovanský ústav Akademie věd České republiky, Praha

Autorzy

Słowa kluczowe

repetition ; Polish syntax ; semantics ; lexicography

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

235-239

Wydawca

Komitet Słowianoznawstwa PAN

Bibliografia

Bílková J., 2013, Tautologie a kontradikce v češtině, Praha: Filip Tomáš - Akropolis.
PZTS = Dobaczewski A., 2018, Powtórzenie jako zjawisko tekstowe i systemowe. Repetycje, reduplikacje i quasi‑tautologie w języku polskim, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
SRiPP = Dobaczewski A., Sobotka P., Żurowski S., 2018, Słownik reduplikacji i powtórzeń polskich. Od zleksykalizowanych podwojeń do regularnych układów repetycyjnych, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Data

2021.12.05

Typ

Recenzje / Book Reviews

Identyfikator

DOI: 10.24425/rslaw.2021.138355 ; ISSN 0080-3588
×