Details

Title

The social role of history: Maria Ines LaGreca, Kalle Pihlainen and Jacques Rancière

Journal title

Historyka Studia Metodologiczne

Yearbook

2021

Volume

tom 51

Affiliation

Muchowski, Jakub : Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Authors

Keywords

social role of history ; María Inés La Greca ; Kalle Pihlainen ; Jacques Rancière ; Hayden White

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

25-39

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bibliography

Ahlbäck, Pia M. „The Reader! The Reader! The Mimetic Challenge of Addressivity and Response in Historical Writing”. Storia della Storiografia 52 (2007): 31–48.
Ahlskog, Jonas. „Michael Oakeshott and Hayden White on the Practical and the Historical Past”. Rethinking History 20, 3 (2016): 375–394.
Czyżewski, Andrzej. „Pesymizm sprzecznych tez, czyli co dalej? Kilka uwag o «Forum Historyków Dziejów Najnowszych» (Warszawa 10.12.2016 r.)”. Sensus Historiae 24, 3 (2016): 265–276.
Davies, Olivier. Jacques Rancière. Cambridge: Polity Press, 2010.
Domańska, Ewa. Historie niekonwencjonalne. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2006.
Franczak, Jerzy. Błądzące słowa. Jacques Rancière i filozofia literatury. Warszawa: Instytut Badań Literackich PAN, 2017.
Guldi, Jo, David Armitage. The History Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
Jacques Rancière. Key Concepts, red. Jean‑Philippe Deranty. Durham: Acumen, 2010.
Kleinberg, Ethan, Joan Scott, Gary Wilder. „Theses on Theory and History”, 2018, http://theoryrevolt.com/; pol. przekład: „Tezy o teorii i historii”, przeł. Ewa Domańska, Tomasz Wiśniewski, Historyka 49 (2019): 289–299.
La Greca, María Inés. „Hayden White and Joan W. Scott’s Feminist History: The Practical past, the Political Present and an Open Future”. Rethinking History 20, 3 (2016): 395–413.
La Greca, María Inés. „Narrative Trouble, or Hayden White’s Desire for a Progressive Historiography Refigured by Judith Butler’s Performativity Theory”. Storia Della Storiografia 65, 1 (2014): 117–129.
Lorenz, Chris. „It Takes Three to Tango: History between the «Practical» and the «Historical» Past”. Storia Della Storiografia 65, 1 (2014): 29–46.
May, Todd. The Political Thought of Jacques Rancière. Creating Equality. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008.
Muchowski, Jakub. „Długie trwanie, warsztat historyka i publiczna rola historii. Anglojęzyczna recepcja History Manifesto”. Historyka 47 (2017): 127–135.
Muchowski, Jakub. „Heteronomizacja pola historiograficznego we współczesnej Polsce. Analiza Forum Badaczy Dziejów Najnowszych”. Res Historica 46 (2018): 321–333.
Muchowski, Jakub. „Hayden White i autonomia historii”. W Hayden White w Polsce: fakty, krytyka, recepcja, red. Ewa Domańska, Edward Skibiński, Paweł Stróżyk, 223–236. Kraków: Universitas, 2019.
Pihlainen, Kalle. „The distinction of history: on valuing the insularity of the historical past”. Rethinking History 20:3 (2016): 414–432.
Pihlainen, Kalle. The Work of History. New York: Routledge, 2017.
Pihlainen, Kalle. „Historia jako komunikacja i zobowiązanie”, przeł. Karina Jarzyńska. Historyka 50, 2020: 173–197.
Pomorski, Jan. „Polityzacja/mitologizacja historii, czyli w czym neuronauka (i metodologia) może pomóc badaczowi historii najnowszej?”. Historia@Teoria 4, 6 (2017): 15–42.
Rancière, Jacques. „Wyemancypowany widz”, przeł. Adam Ostolski. Krytyka Polityczna 13 (2007): 310–319.
Rancière, Jacques. Disagreement: Politics and Philosophy, przeł. Julie Rose. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.
Rancière, Jacques. Dzielenie postrzegalnego. Estetyka i polityka, przeł. Maciej Kropiwnicki i Jan Sowa. Kraków: Korporacja Ha!art, 2007.
Rancière, Jacques. Estetyka jako polityka, przeł. Julian Kutyła, Paweł Mościcki. Warszawa: Krytyka Polityczna, 2007.
Rancière, Jacques. Figures de l'histoire. Paris: Presses Universitaires de France, 2012.
Rancière, Jacques. La nuit des prolétaires: Archives du rêveouvrier. Paris: Fayard, 2012.
Rancière, Jacques. Le philosophe et ses pauvres. Paris: Fayard, 1983.
Rancière, Jacques. Les noms de l’histoire. Essai de poétique du savoir. Paris: Seuil, 1993.
Rancière, Jacques. Philosopher and His Poor, przeł. John Drury, Corinne Oster, Andrew Parker. Durham: Duke University Press, 2003.
Rancière, Public Education and the Taming of Democracy, red. Maarten Simons, Jan Masschelein. Oxford: Wiley‑Blackwell, 2011.
Reading Rancière, red. Paul Bowman, Richard Stamp. London: Continuum, 2011.
Rockhill, Gabriel. Interventions in Contemporary Thought: History, Politics, Aesthetics. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016.
Simon, Zoltán Boldizsár. „History Manifested: Making Sense of Unprecedented Change”. European Review of History 22, 5 (2015): 819–834.
Spiegel, Gabrielle M. „Above, about and beyond the Writing of History: A Retrospective View of Hayden White’s Metahistory on the 40th Anniversary of Its Publication”. Rethinking History 17, 4 (2013): 492–508.
Tamm, Marek. „Truth, Objectivity and Evidence”. Journal of the Philosophy of History 8 (2014): 265–290.
Tanke, Joseph J. Jacques Rancière: an introduction. London: Continuum, 2011.
White, Hayden. „Foreword: Rancière’s Revisionism”. W Jacques Rancière, The Names of History: On Poetics of Knowledge, przeł. Hassan Melehy, VII–XIX. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994.
White, Hayden. „Przeszłość praktyczna”, przeł. Agata Czarnacka. W Hayden White, Przeszłość praktyczna, red. Ewa Domańska, 43–66. Kraków: Universitas, 2014.

Date

2021.11.25

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/hsm.2021.138363

Aims and scope

HISTORYKA is a yearly devoted to the theory of history and historiography published in Kraków since 1967. Articles are included in the following sections: “Problems”, “Ideas, Views”, “Discussion”, “Historian’s Workshop” and “Reviews and Review essays”. HISTORYKA publishes contributions in Polish, English, French, German, and Russian. Articles in Polish have English abstracts and titles. Articles published in HISTORYKA are indexed in Index Copernicus, BazHum and CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities. Historyka is published by Polish Academy of Science and Department of History at Jagiellonian University.

Editorial Board


Editorial Board

Jakub Basista (Uniwersytet Jagielloński),
Dipesh Chakrabarty (University of Chicago),
Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński),
Ewa Domańska (Stanford University; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
Maciej Dymkowski (SWPS, Wrocław),
François Hartog (L'École des hautes études en sciences sociales, L'EHESS),
Michał Jaskólski (Uniwersytet Jagielloński),
Marta Kurkowska-Budzan (Uniwersytet Jagielloński),
Allan Megill (University of Virginia), Tomasz Pawelec (Uniwersytet Śląski),
Jan Pomorski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej),
Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki),
Jan Skoczyński (Uniwersytet Jagielloński),
Piotr Sztompka (Uniwersytet Jagielloński),
Veronica Tozzi (Universidad de Buenos Aires),
Marek Waldenberg (Uniwersytet Jagielloński),
Wojciech Wrzosek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
Anna Ziębińska-Witek (Maria Curie Skłodowska University)

Editors

Redaktorzy naczelni: Maciej Salamon (Uniwersytet Papieski, Kraków), Krzysztof Zamorski (Uniwersytet Jagielloński) Sekretarze Redakcji: Jakub Muchowski (Uniwersytet Jagielloński), Rafał Swakoń (Uniwersytet Jagielloński) Redaktorzy językowi: Barbara Ratecka Caroline Stupnicka Robin Gill

Contact

e-mail: historyka@uj.edu.pl Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 13 31-007 Kraków

Open Access Policy

Historyka jest czasopismem wydawanym w wolnym dostępie na licencji CC BY-NC-SA 4.0. Historyka is an open access journal with all content available with no charge in full text version. The journal content is available under the licencse CC BY-NC-SA 4.

Abstracting & Indexing

Historyka jest indeksowana w bazach: Arianta BazHum CEJSH ERIH Plus
×