Details

Title

Heritagisation: or when everything becomes heritage

Journal title

Historyka Studia Metodologiczne

Yearbook

2021

Volume

tom 51

Affiliation

Stobiecka, Monika : Wydział „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski

Authors

Keywords

heritagisation ; heritage ; heritage studies ; critical heritage studies ; theory and methodology of heritage studies ; future of heritage

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

183-200

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bibliography

Afinoguénova, Eugenia, Eduardo Rodríguez Merchán. „Picturesque violence: tourism, the film industry, and the heritagization of «bandoleros» in Spain, 1905–1936”. Journal of Tourism History 1, 6 (2014): 38–56. DOI: 10.1080/1755182X.2014.954639.
Ashley, Susan L.T. „Acts of heritage, acts of value: memorialising at the Chattri Indian Memorial, UK”. International Journal of Heritage Studies 7, 22 (2016): 554–567. DOI: 10.1080/13527258.2016.1167107.
Ashworth, Gregory. Planowanie dziedzictwa, przeł. Marta Duda‑Gryc et al. Kraków: Międzynarodowe Centrum Kultury, 2015.
Augé, Marc. Nie‑miejsca: wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, przeł. Roman Chymkowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010.
Bondarik, Roberto, Luis Alberto, Diogo José Horst. „Sports mega‑events and overestimated promises: the case of the 2014 FIFA World Cup in Brazil”. Journal of Tourism and Cultural Change 3, 18 (2020): 351–367.
Bujdosó, Zoltán et al. „Basis of Heritagization and Cultural Tourism Development”. Procedia – Social and Behavioral Sciences 188 (2015): 307–315.
Dabezies, Juan Martin. „Heritagization of nature and its influence on local ecological knowledge in Uruguay”. International Journal of Heritage Studies 8, 24 (2018): 828–842. DOI: 10.1080/13527258.2018.1428663.
DeSilvey, Caitlin. Curated Decay: Heritage Beyond Saving. Minneapolis‑London: University of Minnesota Press, 2017.
DeSilvey, Caitlin. „Ruderal heritage”. W Deterritorializing the Future. Heritage in, of and after the Anthropocene, red. Rodney Harrison, Colin Sterling, 289–310. London: UCL Press, 2020.
DeSilvey, Caitlin, Rodney Harrison. „Anticipating loss: rethinking endangerment in heritage futures”. International Journal of Heritage Studies 1, 26 (2020): 1–7. DOI: 10.1080/13527258.2019.1644530.
Fredheim, L. Harold, Manal Khalaf. „The significance of values: heritage value typologies re‑examined”. International Journal of Heritage Studies 6, 22 (2016): 466–481. DOI: 10.1080/13527258.2016.1171247.
González, Pablo Alonso et al. „Introduction: heritage and revolution – first as tragedy, then as farce?”. International Journal of Heritage Studies 5, 25 (2019): 469–477. DOI: 10.1080/13527258.2018.1509231.
González‑Ruibal, Alfredo. An Archaeology of the Contemporary Era. Abingdon‑Oxon‑New York: Routledge, 2019.
Harrison, Rodney. „What is heritage?”. W Understanding the Politics of Heritage, red. Rodney Harrison, 5–42. Manchester: Manchester University Press, 2010.
Harrison, Rodney. „Beyond «Natural» and «Cultural» Heritage: Toward an Ontological Politics of Heritage in the Age of Anthropocene”. Heritage & Society 1, 8 (2015): 24–42.
Harrison, Rodney. „On Heritage Ontologies: Rethinking the Material Worlds of Heritage”. Anthropological Quarterly 4, 91 (2019): 1365–1384.
Harrison, Rodney, Caitlin DeSilvey, Cornelius Holtorf et al. Heritage Futures: Comparative Approaches to Natural and Cultural Heritage Practices. London: UCL Press, 2020.
Hartog, Francois. „Time and Heritage”. Museum International 3, 57 (2005): 7–18.
Holtorf, Cornelius. „Dlaczego dziedzictwo kulturowe nie jest zagrożone (w Syrii i innych miejscach)”. http://archeo.edu.pl/biografia2017/2016/10/18/dlaczego‑dziedzictwo-kulturowe‑nie‑jest‑zagrozone‑w‑syrii‑i‑innych‑miejscach/ (dostęp: 25.03.2020).
Ichumbaki, Elgidius B., Edward Pollard. „Valuing the Swahili Cultural Heritage: A Maritime Cultural Ecosystem Services Study from Kilwa, Tanzania”. Conservation and Management of Archaeological Sites 4, 21 (2019): 230–255.
Jeffrey, Stuart. „Challenging Heritage Visualisation: Beauty, Aura and Democratisation”. Open Archaeology 1 (2015): 144–152.
Jones, Siân. „Negotiating Authentic Objects and Authentic Selves: Beyond the Deconstruction of Authenticity”. Journal of Material Culture 2, 15 (2010): 181–203.
Jones, Siân. „Wrestling with the Social Value of Heritage: Problems, Dilemmas and Opportunities”. Journal of Community Archaeology & Heritage 1, 4 (2014): 21–37.
Jones, Siân. „Unlocking Essences and Exploring Networks: Experiencing Authenticity in Heritage Education Settings”. W Sensitive Pasts: Questioning Heritage in Education. Making Sense of History, red. Carla van Boxtel, Maria Grever, Stephan r.E. Klein, 130–152. Oxford: Berghahn Books, 2017.
Jones, Siân et al. „3D heritage visualisation and the negotiation of authenticity: the ACCORD project”. International Journal of Heritage Studies 4, 24 (2017): 333–353.
Lübbe, Hermann. Zeit‑Verhältnisse. Zur Kulturphilosophie des Fortschritts. Graz, Wien, Köln: Verlag Styria, 1983.
Malchrowicz‑Mośko, Ewa, Adam Omorczyk. „Znaczenie nostalgii we współczesnej turystyce. Historyczne eventy sportowe a marketing terytorialny”. Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu 63 (2018): 143–150.
Meskell, Lynn. Future in Ruins. UNESCO, World Heritage and the Dream of Peace. New York: Oxford University Press, 2018.
Meskell, Lynn. „Negative Heritage and Past Mastering in Archaeology”. Anthropological Quarterly 3, 75 (2002): 557–574.
Milošević, Ana. „Historicizing the present: Brussels attacks and heritagization of spontaneous memorials”. International Journal of Heritage Studies 1, 24 (2018): 53–65. DOI: 10.1080/13527258.2017.1362574.
Murzyn‑Kupisz, Monika. Dziedzictwo kulturowe a rozwój lokalny. Kraków: Wydawnictwo UEK, 2012.
Murzyn‑Kupisz, Monika. „Dziedzictwo kulturowe w kontekście rozwoju lokalnego”. W Kultura a rozwój, red. Jerzy Hausner, Anna Karwińska, Jacek Purchla, 237–273. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2013.
Nakatani, Ayami. „Dressing Miss World with Balinese Brocades: The «Fashionalization» and «Heritagization» of Handwoven Textiles in Indonesia”. Textile 1, 13 (2015): 30–49. DOI: 10.2752/175183515x14235680035700.
Nilsson, Per Åke. „Impact of Cultural Heritage on Tourists. The Heritagization Process”. Athens Journal of Tourism 1, 5 (2018): 35–54.
Park, Jin‑Kyung et al. „The Heritagization and Institutionalization of Taekkyeon: An Intangible Cultural Heritage”. The International Journal of the History of Sport 15–16, 35 (2018): 1555–1566. DOI: 10.1080/09523367.2019.1620734.
Rico, Trinidad. Constructing Destruction. Heritage Narratives in the Tsunami City. New York‑London: Routledge, 2016.
Rico, Trinidad. „Reclaiming post‑disaster narratives of loss in Indonesia”. International Journal of Heritage Studies 1, 26 (2020): 8–18. DOI: 10.1080/13527258.2018.1552612.
Sau‑Wa Mak, Veronica. „The heritagization of milk tea: cultural governance and placemaking in Hong Kong”. Asian Anthropology 1, 20 (2020): 30–46. DOI: 10.1080/1683478X.2020.1773616.
Smith, Laurajane. Uses of Heritage. New York: Routledge, 2006. Souchal, Francois. Wandalizm rewolucji, przeł. Paweł Migasiewicz. Warszawa: Biblioteka Kwartalnika Kronos, 2016.
Sterling, Colin. „Critical heritage and the posthumanities: problems and prospects”. International Journal of Heritage Studies 11, 26 (2020): 1029–1046. DOI: 10.1080/13527258.2020.1715464.
Stobiecka, Monika. „Kolonialny regionalizm. Problem tożsamości w zakopiańskiej architekturze”. Miejsce 4 (2020). http://miejsce.asp.waw.pl/kolonialny‑regionalizm/ (dostęp: 26.02.2021).
Stobiecka, Monika. „Styl zakopiański. Historia a współczesność”. Rzut 2 (2013): 42–48.
Stobiecka, Monika. „Witalność ruin. Nie‑ludzkie ożywanie w dobie antropocenu”. Przegląd Kulturoznawczy 4, 42 (2019): 435–449.
Walsh, Kevin. The Representation of the Past. Museums and Heritage in the Post‑modern World. London: Routledge, 1992.

Date

2021.11.25

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/hsm.2021.138370

Aims and scope

HISTORYKA. STUDIES IN HISTORICAL METHODS is a journal dedicated to the theory of history, historical methods and history of historiography. The journal is published once a year since 1967

Editorial Board

Jakub Basista (Uniwersytet Jagielloński),
Dipesh Chakrabarty (University of Chicago),
Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński),
Ewa Domańska (Stanford University; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
Maciej Dymkowski (SWPS, Wrocław),
François Hartog (L'École des hautes études en sciences sociales, L'EHESS),
Marta Kurkowska-Budzan (Uniwersytet Jagielloński),
Allan Megill (University of Virginia), Tomasz Pawelec (Uniwersytet Śląski),
Jan Pomorski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej),
Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński),
Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki),
Jan Skoczyński (Uniwersytet Jagielloński),
Piotr Sztompka (Uniwersytet Jagielloński),
Veronica Tozzi (Universidad de Buenos Aires),
Wojciech Wrzosek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
Anna Ziębińska-Witek (Maria Curie Skłodowska University)


Editors

Redaktorzy naczelni: Maciej Salamon (Uniwersytet Papieski, Kraków), Krzysztof Zamorski (Uniwersytet Jagielloński) Sekretarze Redakcji: Jakub Muchowski (Uniwersytet Jagielloński), Rafał Swakoń (Uniwersytet Jagielloński) Redaktorzy językowi: Barbara Ratecka Caroline Stupnicka Robin Gill

Contact

e-mail: historyka@uj.edu.pl Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 13 31-007 Kraków

Abstracting & Indexing

Historyka is indexed in databases:
Arianta
BazHum
CEJSH
ERIH Plus

Historyka is archived in the repository of the Polish Academy of Sciences and made available on the academy's Journal PAS platform.


×