Details

Title

Treason as a Category of Historical Interpretation

Journal title

Historyka Studia Metodologiczne

Yearbook

2021

Volume

tom 51

Affiliation

Kula, Artur : École des hautes études en sciences sociales, Uniwersytet Warszawski

Authors

Keywords

category ; peripher ; ressentiment ; identity ; treason

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

261-276

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bibliography

Åkerström, Malin. Betrayal and Betrayers. The Sociology of Treachery. London‑New York: Routledge, 1991.
Anderson, Benedict. Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przeł. Stefan Amsterdamski. Kraków‑Warszawa: Znak, 1997.
Barrell, John. Imagining the King’s Death. Figurative Treason, Fantasies of Regicide. Oxford: Oxford University Press, 2000.
Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić. Problem zdrady w Polsce XVIII i XIX w., red. Anna Grześkowiak‑Krwawicz. Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 1995.
Boveri, Margret. Der Verratim 20. Jahrhundert. Reinbek: Rowohlt Verlag, 1976.
Ben‑Yehuda, Nachman. Betrayal and Treason. Violations of Trust and Loyalty. Boulder: Westview Press, 2001.
Chakrabarty, Dipesh. Prowincjonalizacja Europy. Myśl postkolonialna i różnica historyczna, przeł. Dariusz Kołodziejczyk, Tomasz Dobrogoszcz, Ewa Domańska. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2011.
Cornwall, Mark. „Between Budapest and Belgrade: The Road to Pragmatism and Treason in 1914 Croatia”. W Sarajevo 1914. Sparking the First World War, red. Mark Cornwall, 207– 231. London‑New York: Bloomsbury, 2020.
Cornwall, Mark. „Loyalty and Treason in Late Habsburg Croatia. A Violent Discourse Before the First World War”. W Exploring Loyalty, red. Jana Osterkamp, Martin Schulze, 97–121. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, 2017.
Cornwall, Mark. „Traitors and the Meaning of Treason in Austria‑Hungary's Great War”. Transactions of the Royal Historical Society 25 (2015): 113–134.
Cornwall, Mark. „Treason in an Era of Regime Change. The Case of the Habsburg Monarchy”. Austrian History Yearbook 50 (2019): 124–149.
Czubaty, Jarosław. Zasada „dwóch sumień”. Normy postępowania i granice kompromisu w postawach politycznych Polaków w sytuacjach wyboru (1795–1815). Warszawa: Neriton, 2005.
Galis, Vasilis, Francis Lee, „A Sociology of Treason: The Construction of Weakness”. Science, Technology & Human Values vol. 39, 1 (2014): 154–179.
Gellner, Ernest. Narody i nacjonalizm, przeł. Teresa Hołówka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
Hobsbawm, Eric. Narody i nacjonalizm po 1780 roku. Program, mit, rzeczywistość, przeł. Jakub Maciejczyk, Maciej Starnawski. Warszawa: Difin, 2010.
Judson, Pieter M. „«Where our commonality is necessary...» Rethinking the End of the Habsburg Monarchy”. Austrian History Yearbook 48 (2017): 1–21.
Kądziela, Łukasz. „O potrzebie badań nad dziejami Targowicy”. Przegląd Historyczny 80/2 (1989): 367–376.
Kądziela, Łukasz. Od Konstytucji do Insurekcji. Studia nad dziejami Rzeczypospolitej w latach 1791–1794. Warszawa: Neriton, 2011.
Kula, Artur. „O dalszej potrzebie badań nad dziejami Targowicy”. Czas Kultury 1 (2020): 139– 147.
Majewski, Piotr M. Kiedy wybuchnie wojna? 1938. Studium kryzysu. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2019.
Micińska, Magdalena. Zdrada, córka Nocy. Pojęcie zdrady narodowej w świadomości Polaków w latach 1861–1914. Warszawa: Sic!, 1998.
Nowak, Andrzej. „Czy w politycznej historii jest miejsce na kategorię «zdrady»?”. Dzieje Najnowsze XLIX, 3 (2017): 299–312.
Nowak, Andrzej. Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2015.
Pincher, Chapman. Traitors. The Labyrinths of Treason. London: Sidgwick & Jackson, 1987.
Pomorski, Jan. „Appeasement jako ostrzeżenie. Rozważania o historiografii i polityce historycznej. (Wokół Pierwszej zdrady Zachodu Andrzeja Nowaka)”. Dzieje Najnowsze XLIX, 3 (2017): 269–298.
Pomorski, Jan. „Historyk w służbie «rozumu politycznego» (prof. Andrzejowi Nowakowi – wirtualnie – do sztambucha)”. Ohistorie, 17.07.2018. http://ohistorie.eu/2018/07/17/historyk-w-sluzbie-rozumu-politycznego/ (dostęp: 1.02.2021).
Spivak, Gayatri. „Czy podporządkowani inni mogą przemówić?”, przeł. Ewa Majewska. Krytyka Polityczna 24–25 (2010): 196–239.
Steffen, Lisa. Defining a British State. Treason and National Identity, 1608–1820. Basingstoke: Palgrave, 2001.
Thiesse, Anne‑Marie. Powstawanie tożsamości narodowych. Europa w wiekach XVIII–XX, przeł. Beata Losson. Warszawa: Volumen, 2019.
Tischner, Józef. Filozofia dramatu. Kraków: Znak, 2006.
Verräter. Geschichte eines Deutungsmusters, red. André Krischer. Wien: Vandenhoeck & Ruprecht Verlage, 2019.

Date

2021.11.25

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/hsm.2021.138374

Aims and scope

HISTORYKA is a yearly devoted to the theory of history and historiography published in Kraków since 1967. Articles are included in the following sections: “Problems”, “Ideas, Views”, “Discussion”, “Historian’s Workshop” and “Reviews and Review essays”. HISTORYKA publishes contributions in Polish, English, French, German, and Russian. Articles in Polish have English abstracts and titles. Articles published in HISTORYKA are indexed in Index Copernicus, BazHum and CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities. Historyka is published by Polish Academy of Science and Department of History at Jagiellonian University.

Editorial Board


Editorial Board

Jakub Basista (Uniwersytet Jagielloński),
Dipesh Chakrabarty (University of Chicago),
Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński),
Ewa Domańska (Stanford University; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
Maciej Dymkowski (SWPS, Wrocław),
François Hartog (L'École des hautes études en sciences sociales, L'EHESS),
Michał Jaskólski (Uniwersytet Jagielloński),
Marta Kurkowska-Budzan (Uniwersytet Jagielloński),
Allan Megill (University of Virginia), Tomasz Pawelec (Uniwersytet Śląski),
Jan Pomorski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej),
Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki),
Jan Skoczyński (Uniwersytet Jagielloński),
Piotr Sztompka (Uniwersytet Jagielloński),
Veronica Tozzi (Universidad de Buenos Aires),
Marek Waldenberg (Uniwersytet Jagielloński),
Wojciech Wrzosek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
Anna Ziębińska-Witek (Maria Curie Skłodowska University)

Editors

Redaktorzy naczelni: Maciej Salamon (Uniwersytet Papieski, Kraków), Krzysztof Zamorski (Uniwersytet Jagielloński) Sekretarze Redakcji: Jakub Muchowski (Uniwersytet Jagielloński), Rafał Swakoń (Uniwersytet Jagielloński) Redaktorzy językowi: Barbara Ratecka Caroline Stupnicka Robin Gill

Contact

e-mail: historyka@uj.edu.pl Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 13 31-007 Kraków

Abstracting & Indexing

Historyka jest indeksowana w bazach: Arianta BazHum CEJSH ERIH Plus
×