Szczegóły

Tytuł artykułu

Nie tylko biopolityka. Historiografia „nowotworowa” w badaniach społecznej historii medycyny

Tytuł czasopisma

Historyka Studia Metodologiczne

Rocznik

2021

Wolumin

tom 51

Afiliacje

Szpak, Ewelina : Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, Polska Akademia Nauk, Warszawa

Autorzy

Słowa kluczowe

społeczna historia medycyny ; rak ; polityka nowotworowa ; biopolityka

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

453-479

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bibliografia

A Sociology of Health, red. Andrew Twaddle, Richard Hessler. Saint Louis: Mosby, 1977.
Abel, Emily K.; Saskia Subramanian. After the Cure: Untold Stories of Breast Cancer Survivors. Nowy Jork: NYU Press, 2008.
Abel, Emily K. Living in Death’s Shadow: Family Experiences of Terminal Care and Irreplaceable Loss. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016.
Abel, Emily K. Living in Death’s Shadow. Family Experiences of Terminal Care and Irreplaceable Loss. Baltimore: JHU Press, 2017.
Abel, Emily K. The Inevitable Hour. A History of Caring for Dying Patients in America. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2013.
Andrzejewski, Łukasz. Polityka nowotworowa Pamiętnik praktyczno‑teoretyczny. Warszawa: Krytyka Polityczna, 2012.
Aries, Philippe. Rozważania o historii śmierci. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2007.
Aries, Philippe. Człowiek i śmierć. Warszawa: Aletheia, 2011.
Aviles, Natalie B. „The little death: Rigoni‑Stern and the problem of sex and cancer in 20th‑century biomedical research”. Social Studies of Science 45, 3 (2015): 394–415.
Báez‑Hernández, Sonia. „Breast Cancer: A New Aesthetics of the Subject”. NWSA Journal 21, 3 (2009): 143–165.
Balshem, Martha. „Cancer, control and causality: talking about cancer in working‑class community”. American Ethnologist 18 (1991): 152–172.
Barnes Johnstone, Emm; Joanna Baines. The Changing Faces of Childhood Cancer: Clinical and Cultural Visions Since 1940.
Basingstoke: Palgrave, 2014. Barnes, Emm. „Between remission and cure: Patients, practitioners and the transformation of leukemia in the late twentieth century”. Chronic Illness 3 (2008): 253–64.
Barnes, Emm. „Cancer coverage: the public face of childhood leukemia in 1960s Britain”. Endeavour 32 (2008): 10–15.
Barnes, Emm. „Caring and curing: Pediatric cancer services since 1960”. European Journal of Cancer Care 14 (2005): 373–80.
Bejnarowicz, Janusz. „Wiedza medyczna ludności wsi podhalańskiej”. W Badania socjologiczne w medycynie. Warszawa: KIW, 1969.
Berridge, Virginia; David Reubi. „The Internationalisation of Tobacco Control, 1950–2010”. Medical History 60, 4 (2016): 453–472.
Berridge, Virginia. „The Policy Response to the Smoking and Lung Cancer Connection in the 1950s and 1960s”. The Historical Journal 49, 4 (2006): 1185–1209.
Bińczyk, Ewa. „Nieklasyczna socjologia medycyny Michela Foucault: praktyki medykalizacji jako praktyki władzy”. W W stronę socjologii zdrowia, red. Włodzimierz Piątkowski, Anna Titkow, 181–193. Lublin: UMCS, 2002.
Bogusz, Halina. „Hospicjum – drzewo życia” Opieka paliatywno‑hospicyjna w Poznaniu 1986– 2004. Poznań: Wydawnictwo Kontekst, 2017.
Bourke, Joanna. Story of pain: from prayer to painkillers. Oxford: Oxford University Press, 2017.
Cancer Patients, Cancer Pathways: Historical and Sociological Perspectives, red. Carsten Timmermann, Elisabeth Toon. Londyn: Palgrave MacMillan, 2012.
Cantor, David. Cancer in the Twentieth Century. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2008.
Cantor, David. „Before Survivorship: The Moment of Recovery in Twentieth‑century American Cancer Campaigns”. Social History of Medicine 27, 3 (2014): 440–465.
Cantor, David. „Cancer Control and Prevention in the Twentieth Century”. Bulletin of the History of Medicine 81 (2007): 1–38.
Clark, Dave. To comfort always. A history of palliative care since the nineteenth century. Oxford: Oxford University Press, 2016.
Clark, Dave; Michael Wright. Transitions in Palliative Care. Hospice and Related Developments in Eastern Europe and Central Asia. Philadelphia: Open University Press, 2003.
de Moulin, Daniel. The short history of breast cancer. New York: Springer, 1983.
DeShazer, Mary. „Theorizing Breast Cancer: Narrative, Politics, Memory”. Tulsa Studies in Women’s Literature 33, 1 (2013): 7–23.
Domaradzki, Jan. „Triada choroba, poczucie dyskomfortu i chorowanie i jej współczesna interpretacja”. Hygeia Public Health 2, 49 (2014): 97–201.
Duffin, Jacalyn. Lovers and Livers. Disease Concepts in History. Toronto‑Londyn: Toronto University Press, 2002.
Dym. Powszechna historia palenia, red. Sander L. Gilman, Zhou Xun. Kraków: Universitas, 2009.
Elliot, Rosemary. „Inhaling Democracy: Cigarette Advertising and Health Education in Post‑war West Germany, 1950s–1975”. Social History of Medicine 28, 3 (2015): 509–531.
Fábrega, Horacio. Evolution of Sickness and Healing. Berkeley: University of California Press, 1997.
Fernández‑Morales, Martha. „«Is Anybody Paying Attention?»: Breast Cancer on Stage in the Twenty‑First Century”. Tulsa Studies in Women s Literature 32, 2 (2013): 129–146.
Foucault, Michel. Narodziny biopolityki [wykłady w College de France 1978, 1979], przeł. Michał Herer. Warszawa: PWN, 2011.
Foucault, Michel. Trzeba bronić społeczeństwa [wykłady w College de France, 1976], przeł. Małgorzata Kowalska. Warszawa: KR, 1998.
Frank, Arthur W. The Wounded Storyteller. Body, Illness and Ethics. Chicago: University of Chicago Press, 1997.
Gateley, Iain. Kulturowa historia tytoniu, przeł. Anna Kunicka. Warszawa: Aletheia, 2012.
Gersten, Omer; John R. Wilmoth. „The Cancer Transition in Japan since 1951”. Demographic Research 7 (2002): 271–306.
Goodman, Jordan. Tobacco in history. The Cultures of Dependence. Londyn: Routledge, 1993.
Hofmann, Bjorn. „On the triad disease, illness and sickness”. Journal of Medicine and Philosophy 27(6) (2002): 651–673.
Jak rozmawiać z pacjentem? Anatomia komunikacji w praktyce lekarskiej, red. Antonina Ostrowska. Warszawa: IFIS PAN, 2017.
Jokiel Maria et al. „Zmiany uświadomienia i zachowań zdrowotnych kobiet dotyczące profilaktyki raka szyjki macicy w latach 1976, 1986, 1990 i 1998”. Przegląd Epidemiologiczny 55 (2001): 323–330.
Jokiel, Maria. Oświata zdrowotna w onkologii. Warszawa: PZWL, 1977.
Kerr, Ann; Emily Ross, Jacques Gwen, Sarah Cunningham‑Burley. „The sociology of cancer: a decade of research”. Sociology of Health and Illness 4 (2018): 552–576 (link: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5901049/ (dostęp: 5.02.2021).
Kleinman, Arthur. „Culture, Illness and Care: Clinical Lessons from Anthropologic and Cross‑Cultural Research”. Focus. The Journal of Lifelong Learning in Psychiatry 1, 4 (2006): 140–149.
Kozikowski, Denise. „Complementary, Alternative, and Folk Medicine among Czech Women with Breast Cancer After Socialism”. Western folklore 67, 2 (2008): 251–260.
Krakowiak, Piotr. Dzieje pallotyńskiego hospicjum w Gdańsku 1983–2008. Gdańsk: Fundacja Hospicyjna, 2008.
Krakowiak, Piotr; Alicja Stolarczyk. In Solidarity. Hospice – Palliative Care in Poland. Gdańsk: Fundacja Hospicyjna, 2015.
Krueger, Gretchen. „«For Jimmy and the Boys and Girls of America»: Publicizing Childhood Cancers in Twentieth‑Century America” Bulletin of the History of Medicine 81 (2007): 70–93.
Krueger, Gretchen. „Death Be Not Proud: Children, Families, and Cancer in Postwar America”. Bulletin of the History of Medicine 78 (2004): 836–863.
Lee Davis, Devra. The Secret History of the War on Cancer. Nowy Jork: BasicBooks, 2007.
Lewis, Milton J. Medicine and Care of the Dying: A Modern History. Oxford: Oxford University Press, 2006.
Löwy, Iliana. „The Gender of Cancer”. Clio. Women, Gender, History, When Medicine Meets Gender 37, (2013): 62–79.
Löwy, Ilana. „The Social History of Medicine. Beyond the Local”. Social History of Medicine 20, 3 (2007): 465–481.
Löwy, IIana. „«Because of Their Praiseworthy Modesty, They Consult Too Late»: Regime of Hope and Cancer of the Womb, 1800–1910”. Bulletin of the History of Medicine 85, 3 (2011): 356–383.
Löwy, Ilana. „The Gender of Cancer”. Clio. Women, Gender, History 37 (2013): 62–79.
Löwy, Ilana. A woman’s disease. The history of cervical cancer. Oxford: Oxford University Press, 2011.
Lubaś, Marcin; Katarzyna Słaby. „Narracje nadziei, ambiwalencje doświadczenia. Opowieści o życiu w czasie remisji raka w jednym z polskich stowarzyszeń samopomocowych”. Lud 101 (2017).
Mammographies. The cultural discourse of breast cancer narratives, red. Mary K. DeShazer. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2013.
Mazurek, Emilia. Biografie edukacyjne kobiet dotkniętych rakiem piersi. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2013.
Moscucci, Ornella. Gender and Cancer in England, 1860–1948. Londyn: Palgrave MacMillan, 2016.
Mukherjee, Siddhartha. Cesarz wszech chorób: biografia raka, przeł. Jan Dzierzgowski i Agnieszka Pokojska. Wołowiec: Wydawnictwo Czarne, 2013.
Nęcki, Zbigniew; Lech Górniak „Przekonania i postawy społeczne wobec chorób nowotworowych”. W Zmagając się z chorobą nowotworową, red. Dorota Kubacka‑Jasiecka, Władysław Łosiak, 101–122. Kraków: Wyd. UJ, 1999.
Nęcki, Zbigniew. „Postawy wobec chorób nowotworowych i ich przekształcanie”. Zeszyty Naukowe UJ, Prace Psychologiczne 1 (1984).
Nolte, Karen. „Carcinoma Uteri and «Sexual Debauchery – Morality», Cancer and Gender in the Nineteenth Century”. Social History of Medicine 21, 1 (2008): 31–46.
Olson, James S. Bathsheba’s Breast. Women, Cancer and History. Baltimore: John Hopkins University Press, 2005.
Ostrowska, Antonina. „The struggle with time in chronic illness”. Polish Sociological Review 1 (2008): 25–37.
Patterson, James T. The Dread Disease: Cancer and Modern American Culture. Cambridge: Harvard University Press, 1987.
Penkala‑Gawęcka, Danuta. „Antropologia medyczna i etnomedycyna. Rozwój, stan badań, perspektywy”. Lud 67 (1983).
Pinell, Patrice. The Fight Against Cancer. France 1890–1940. Londyn: Routledge, 2002.
Porter, Roy. „The Patient’s View: Doing Medical History from Below”. Theory and Society 14 (1985): 175–98.
Proctor, Robert N. Nazi War on Cancer. Princeton: Princeton University Press, 2000.
Rakowski, Tomasz. „Antropologia medyczna jako stosowana nauka humanistyczna”. W Antropologia stosowana, red. Maciej Ząbek. Warszawa, Włocławek: WDR, 2013.
Snelders, Stephen; Frans J. Meijman, Pieter Toine. „Cancer Health Communication in the Netherlands 1910–1950: Paternalistic Control or Popularization of Knowledge?”. Medizinhistorisches Journal 41, 3/4 (2006): 271–280.
Socjologia i antropologiamedycyny w działaniu, red. Bożena Syroka‑Płonka, Włodzimierz Piątkowski. Wrocław: Arboretum, 2008.
Socjologia medycyny w Polsce z perspektywy półwiecza. Nurty badawcze, najważniejsze osiągnięcia, perspektywy rozwoju, red. Antonina Ostrowska, Michał Skrzypek. Warszawa: IFIS PAB, 2015.
Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, red. Włodzimierz Piątkowski. Warszawa: IFIS PAN, 2010.
Sontag, Susan. Choroba jako metafora. AIDS i jego metafory, przeł. Jarosław Anders. Warszawa: PIW, 1999.
Sontag, Susan. Illness as Metaphor. Londyn: Allen Lane, 1978.
Starks, Tricia. „Anti‑Tobacco Campaigns in Twentieth‑Century Russia”. Social History of Alcohol and Drugs 21, 1 (2006): 50–68.
Stolberg, Michael. A History of Palliative Care, 1500–1970. Concepts, Practices, and Ethical challenges. New York: Springer, 2017.
Supady, Jerzy. Organizacje i instytucje do walki z rakiem w Polsce w latach 1906–1939. Łódź: Adi, 2003.
Syse, Astri; Øystein Kravdal. „Does cancer affect the divorce rate?”. Demographic Research 16 (2007): 469–492.
Timmermann, Carsten. A History of Lung Cancer: The Recalcitrant Disease. Houndsmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave MacMillan, 2013.
Tobacco in Russian History and Culture. The Seventeenth Century to the Present, red. Mathew P. Romaniello, Tricia Starks. Nowy Jork: Routledge, 2009.
Tobiasz‑Adamczyk, Beata. „Życie w ramach wyznaczonych chorobą nowotworową – rola socjologii medycyny”. Przegląd Socjologiczny 61, 2 (2012): 81–118.
Toon, Elisabeth. „«Cancer as the General Population Knows It»: Knowledge, Fear, and Lay Education in 1950s Britain”. Bulletin of the History of Medicine 1, 81 (2007): 116–138.
Toon, Elisabeth. „The Machinery of Authoritarian Care: Dramatising Breast Cancer Treatment in 1970s Britain”. Social History of Medicine 27, 3 (2014): 557–576.
Vovelle, Michel. Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność. Gdańsk: Słowo/obraz Terytoria, 2004.
W stronę socjologii zdrowia, red. Włodzimierz Piątkowski, Anna Titkow. Lublin: UMCS, 2002.
Wailoo, Keith. How Cancer crossed the Color Line. Nowy Jork: Oxford University Press, 2011.
Wailoo, Keith. Pain: a political history. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2015.
Walka z rakiem szyjki macicy w Polsce: perspektywy, szanse i rekomendacje dla polityki państwa, red Antonina Ostrowska, Mariusz Gujski. Warszawa: s.n, 2008.
Wierciński, Hubert. „Antropologiczne studium zmiany w relacjach pacjentów chorych onkologicznie”. Etnografia Polska 57, 1/2 (2013): 145–170.
Wierciński, Hubert. Rak: antropologiczne studium praktyk i narracji. Warszawa: WUW, 2015.
Winslow, Charles–Edward Amory. „The Untilled Fields of Public Health”. Science 51, 1306 (1920): 23–33.
Wróblewski, Michał. „Wyzwanie biomedykalizacji. Socjologia medycyny oraz socjologia zdrowia i choroby «podszyte» Teorią Aktora‑Sieci”. Przegląd Kulturoznawczy 1 (2013).
Zierkiewicz, Edyta. „Blizna po mastektomii – stygmat, emblemat czy oznaka niepełnospraw-ności? Nadawanie znaczenia brakowi piersi przez Amazonki”. Fizjoterapia 20, 2 (2012): 32–42.
Zierkiewicz, Edyta. „Patografia jako zjawisko kulturowe i jako narzędzie nadawania znaczeń chorobie przez współczesnych pacjentów”. Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 1, 157 (2012).
Zierkiewicz, Edyta. „Uobecnianie głosu pacjentów – ważny postulat „polityki nowotworowej”. Nasze Życie. Biuletyn środowiska polskich Amazonek 60 (2013): 1–8.
Zierkiewicz, Edyta. Prasa jako medium edukacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2013.
Zierkiewicz, Edyta. Rozmowy o raku piersi: trzy poziomy konstruowania znaczeń choroby. Wrocław: Atut, 2010.

Data

2021.11.25

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/hsm.2021.138385 ; ISSN 0073-277X

O czasopiśmie

HISTORYKA is a yearly devoted to the theory of history and historiography published in Kraków since 1967. Articles are included in the following sections: “Problems”, “Ideas, Views”, “Discussion”, “Historian’s Workshop” and “Reviews and Review essays”.
HISTORYKA publishes contributions in Polish, English, French, German, and Russian. Articles in Polish have English abstracts and titles.
Articles published in HISTORYKA are indexed in Index Copernicus, BazHum and CEJSH: The Central European Journal of Social Sciences and Humanities. Historyka is published by Polish Academy of Science and Department of History at Jagiellonian University.

Rada naukowa

Editorial Board

Jakub Basista (Uniwersytet Jagielloński),
Dipesh Chakrabarty (University of Chicago),
Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński),
Ewa Domańska (Stanford University; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
Maciej Dymkowski (SWPS, Wrocław),
François Hartog (L'École des hautes études en sciences sociales, L'EHESS),
Michał Jaskólski (Uniwersytet Jagielloński),
Marta Kurkowska-Budzan (Uniwersytet Jagielloński),
Allan Megill (University of Virginia), Tomasz Pawelec (Uniwersytet Śląski),
Jan Pomorski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej),
Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki),
Jan Skoczyński (Uniwersytet Jagielloński),
Piotr Sztompka (Uniwersytet Jagielloński),
Veronica Tozzi (Universidad de Buenos Aires),
Marek Waldenberg (Uniwersytet Jagielloński),
Wojciech Wrzosek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
Anna Ziębińska-Witek (Maria Curie Skłodowska University)

Redakcja

Redaktorzy naczelni: Maciej Salamon (Uniwersytet Papieski, Kraków), Krzysztof Zamorski (Uniwersytet Jagielloński) Sekretarze Redakcji: Jakub Muchowski (Uniwersytet Jagielloński), Rafał Swakoń (Uniwersytet Jagielloński) Redaktorzy językowi: Barbara Ratecka Caroline Stupnicka Robin Gill

Kontakt


Polityka Open Access

Historyka jest czasopismem wydawanym w wolnym dostępie na licencji CC BY-NC-SA 4.0. Historyka is an open access journal with all content available with no charge in full text version. The journal content is available under the licencse CC BY-NC-SA 4.

Indeksowanie w bazach

Historyka jest indeksowana w bazach:

- Arianta
- BazHum
- CEJSH
- ERIH Plus

Zasady etyki publikacyjnej


ZASADY ETYCZNE OBOWIĄZUJĄCE W CZASOPIŚMIE

Nasze pismo stosuje zalecenia Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics) – patrz COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors: http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf
Są to standardy oczekiwanego zachowania etycznego dla wszystkich stron zaangażowanych w proces wydawniczy w „Historyce”: redakcji pisma, autora lub autorki tekstu oraz recenzentek i recenzentów.OBOWIĄZKI REDAKCJI

Monitorowanie standardów etycznych: rada redakcyjna monitoruje standardy etyczne publikacji naukowych i podejmuje wszelkie możliwe działania przeciwko nadużyciom publikacyjnym.

Fair play: nadesłane manuskrypty są oceniane pod kątem ich zawartości merytorycznej bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, obywatelstwo czy ideologię polityczną.

Decyzje o publikacji: redaktor jest odpowiedzialny za podjęcie decyzji, które z nadesłanych artykułów powinny lub nie powinny zostać opublikowane. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu artykułu do publikacji opiera się na jego znaczeniu, oryginalności, jasności i zgodności z profilem czasopisma.

Poufność: redaktor i członkowie rady redakcyjnej muszą zapewnić, że wszystkie materiały nadesłane do czasopisma pozostaną poufne podczas ich recenzowania. Nie wolno im ujawniać żadnych informacji o nadesłanym manuskrypcie nikomu poza autorami, recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi doradcami redakcyjnymi i wydawcą.

Ujawnienie informacji i konflikt interesów: niepublikowane materiały ujawnione w nadesłanym maszynopisie nie mogą być wykorzystywane przez redaktora i radę redakcyjną we własnych badaniach bez pisemnej zgody autorów. Redaktorzy zapobiegają naruszaniu standardów naukowych i etycznych przez działania biznesowe.

Zachowanie integralności dorobku naukowego: redaktorzy będą stać na straży integralności opublikowanego dorobku naukowego poprzez wydawanie korekt i retrakcji w razie potrzeby oraz śledzenie podejrzanych lub domniemanych uchybień badawczych i publikacyjnych. Plagiat i fałszywe dane są niedopuszczalne.

Redakcja zawsze chętnie publikuje korekty, wyjaśnienia, retrakcje i przeprosiny w razie potrzeby.

Wycofywanie artykułów: redaktorzy czasopisma rozważą wycofanie publikacji, jeśli:

- mają wyraźne dowody na to, że wyniki badań są niewiarygodne z uwagi na niewłaściwe postępowanie badawcze (np. fabrykowanie danych) albo uczciwy błąd (np. błędne obliczenia lub błąd eksperymentalny);

- wyniki zostały już wcześniej opublikowane w innym miejscu bez odpowiednich odniesień, zgody lub uzasadnienia (przypadki zbędnej publikacji);

- stanowi plagiat lub przedstawia nieetyczne badania.

Powiadomienie o wycofaniu powinno być powiązane z wycofanym artykułem (poprzez umieszczenie tytułu i autorów w nagłówku wycofania), wyraźnie identyfikować wycofany artykuł i określać, kto wycofuje artykuł. Powiadomienia o wycofaniu powinny zawsze podawać powód(y) wycofania, aby odróżnić uczciwy błąd od niewłaściwego postępowania.

Wycofane artykuły nie będą usuwane z drukowanych egzemplarzy czasopisma ani z archiwów elektronicznych, ale ich status zostanie wskazany tak wyraźnie, jak to tylko możliwe.OBOWIĄZKI AUTORÓW I AUTOREK

Standardy raportowania: Autorzy raportów z oryginalnych badań powinni przedstawić dokładny opis wykonanej pracy, jak również obiektywne omówienie jej znaczenia. Dane podstawowe powinny być dokładnie przedstawione w pracy. Praca powinna zawierać wystarczającą ilość szczegółów i odniesień, aby umożliwić innym replikację pracy. Fabrykowanie wyników i składanie fałszywych lub niedokładnych oświadczeń stanowi nieetyczne zachowanie i może spowodować odrzucenie lub wycofanie manuskryptu lub opublikowanego artykułu.

Oryginalność i plagiat: autorzy powinni upewnić się, że napisali całkowicie oryginalne prace, a jeśli autorzy wykorzystali pracę i/lub słowa innych osób, należy je zacytować lub przytoczyć. Plagiaty i fałszywe dane są niedopuszczalne.

Zachowanie dostępu do danych: autorzy mogą zostać poproszeni o dostarczenie surowych danych do recenzji redakcyjnej, powinni być przygotowani na zapewnienie publicznego dostępu do takich danych oraz powinni być przygotowani na przechowywanie takich danych przez rozsądny czas po opublikowaniu ich pracy.

Wielokrotne lub równoczesne publikacje: autorzy nie powinni publikować maszynopisu przedstawiającego zasadniczo te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie. Jednoczesne publikowanie tego samego artykułu w więcej niż jednym czasopiśmie jest nieetyczne i niedopuszczalne.

Autorstwo maszynopisu: autorstwo powinno być ograniczone do osób, które wniosły istotny wkład w koncepcję, projekt i wykonanie lub interpretację badań. Wszystkie osoby, które wniosły swój wkład powinny być wymienione jako współautorzy. Autor składający maszynopis powinien upewnić się, że wszyscy właściwi współautorzy i żadni nieodpowiedni współautorzy nie są uwzględnieni w pracy oraz że wszyscy współautorzy widzieli i zatwierdzili ostateczną wersję pracy i zgodzili się na jej złożenie do publikacji.
Wskazanie źródeł: do artykułu należy dołączyć odpowiedni opis wkładu pracy innych aktorów. Autorzy powinni powoływać się na publikacje, które miały wpływ na ostateczną formę zgłaszanej pracy.
Błędy w opublikowanych pracach: gdy autor odkryje istotny błąd lub nieścisłość we własnej opublikowanej pracy, jego obowiązkiem jest niezwłoczne powiadomienie redaktora czasopisma lub wydawcy i współpraca z redaktorem w celu wycofania lub poprawienia pracy.


OBOWIĄZKI RECENZENTEK I RECENZENTÓW

Udział w podejmowaniu decyzji redakcyjnych: recenzje pomagają redaktorowi w podejmowaniu decyzji redakcyjnych, a także mogą pomóc autorom w udoskonaleniu ich maszynopisu.

Kompetencje i terminowość: każdy wybrany recenzent, który nie czuje się kompetentny do recenzowania badań przedstawionych w manuskrypcie lub wie, że ich terminowe zrecenzowanie będzie niemożliwe, powinien powiadomić o tym redaktora i wyłączyć się z procesu recenzowania.

Poufność: wszystkie maszynopisy otrzymane do recenzji muszą być traktowane jako dokumenty poufne. Nie wolno ich pokazywać ani omawiać z innymi osobami, z wyjątkiem osób upoważnionych przez redaktora.

Standardy obiektywizmu: recenzje powinny być prowadzone obiektywnie. Osobista krytyka autora jest niestosowna. Recenzenci powinni wyrażać swoje poglądy jasno i wspierać je argumentami.

Wskazanie źródeł: recenzenci powinni wskazać ważne opublikowane prace, które nie były cytowane przez autorów. Wszelkie istotne podobieństwa lub zbieżności pomiędzy ocenianym maszynopisem a innymi opublikowanymi pracami powinny być zgłoszone do redakcji.

Ujawnienie informacji i konflikt interesów: informacje lub pomysły uzyskane w wyniku recenzji muszą być zachowane w tajemnicy i nie mogą być wykorzystywane dla osobistych korzyści. Recenzenci nie powinni podejmować się oceny maszynopisów, jeśli występuje konflikt interesów wynikający z relacji konkurencji, współpracy lub innych z którymkolwiek z autorów, firm lub instytucji zaangażowanych w pisanie pracy.

Procedura recenzowania

PEER-REVIEW PROCESS

1)    All submissions to Historyka are subjected to peer-review.
2)    Authors are obliged to participate in peer review process.
3)    Peer-review is defined as obtaining advice on individual manuscripts from at least two academic experts in the field.
4)    Publishers and editors make sure that the appointed reviewers have no conflict of interest.
5)    Reviewers are required to offer objective judgments, to point out relevant published work which is not yet cited.
6)    The review has a written form and concludes with unequivocal decision concerning submitted article.
7)    The reviewers judge whether or not the submission qualifies for publication, taking into account the following criteria (among others): whether the subject is treated in an innovative manner; whether the article takes into account recent subject literature; whether the methodology is adequate; the article’s impact on the current state of research in the field.
8)    Reviewed articles are treated confidentially (double-blind review process).
9)    The reviews remain confidential.
10)    All authors are obliged to provide retractions or corrections of mistakes.
11)    Once a year in the printed issue of the journal as well as on the website of Historyka the editorial board will publish a list of reviewers collaborating with the journal.

Recenzenci

MANUSCRIPTS REVIEWERS 2012

dr hab. Maciej Bugajewski (UAM), prof. Keely Stauter-Halsted (University of Illinois), dr hab. Violetta Julkowska (UAM), prof. dr hab. Zbigniew Libera (UJ) , prof. dr hab. Andrzej Nowak (UJ), prof. dr hab. Ryszard Nycz (UJ), dr hab. Łukasz Tomasz Sroka (UP), prof. dr hab. Rafał Stobiecki (UŁ), Dr hab. Wiktor Werner, prof. UAM (UAM), dr hab. Mariusz Wołos, prof. UP (UP), prof. Nathan Wood (University of Kansas), dr hab. Anna Ziębińska-Witek (UMCS)

MANUSCRIPTS REVIEWERS 2013

Krzysztof Brzechczyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Adam Izbebski (Uniwersytet Jagielloński), Barbara Klich-Kluczewska (Uniwersytet Jagielloński), Marcin Kula (Uniwersytet Warszawski), Wojciech Piasek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Radosław Poniat (Uniwersytet w Białymstoku), Isabel Röskau-Rydel (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Roma Sendyka (Uniwersytet Jagielloński), Jarosław Stolicki (Uniwersytet Jagielloński), Jan Swianiewicz (Uniwersytet Warszawski), Marek Wilczyński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), Piotr Witek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Marek Woźniak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Anna Ziębińska-Witek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

MANUSCRIPTS REVIEWERS 2014

Jan Surman (Herder-Institut, Marburg), Zbigniew Romek (IH PAN), Andrzej Chwalba (UJ), dr hab. prof. UW Michał Kopczyński (UW), dr hab. Maciej Bugajewski (UAM), Marek Woźniak (UMCS), Piotr Witek (UMCS) , Barbara Klich Kluczewska (UJ), Marcin Jarząbek (UJ), Maria Kobielska (UJ) MANUSCRIPTS REVIEWERS 2015 Sebastian Bernat (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Tomasz Falkowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Dorota Głowacka (University of King's College), Maciej Jabłoński (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Bartłomiej Krupa (Instytut Badań Literackich PAN), Marcin Kula (Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Uniwersytet Warszawski [emeritus]), Mirosława Kupryjanowicz (Uniwersytet w Białymstoku), Jacek Leociak (Instytut Badań Literackich PAN), Maria Lityńska-Zając (Instytut Archeologii i Etnologii PAN), Anna Muller (University of Michigan), Tomasz Pawelec (Uniwersytet Śląski), Katarzyna Pękacka-Falkowska (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu), Wojciech Piasek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Bożena Popiołek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Roma Sendyka (Uniwersytet Jagielloński), Ewelina Szpak (Instytut Historii PAN), Wojciech Tylmann (Uniwersytet Gdański), Justyna Tymieniecka-Suchanek (Uniwersytet Śląski)

MANUSCRIPTS REVIEWERS 2016

Tomasz Błaszczak (Vytautas Magnus University), Krzysztof Buchowski (UwB), Andrzej Buko (UW), Paweł Bukowiec (UJ), Ewa Domańska (UAM/Stanford University), Bartosz Drzewiecki (UP), Mateusz Jerzy Falkowski (New York University), Maciej Fic (UŚ), Piotr Guzowski (UwB), Joanna Janik (UJ), Maciej Janowski (CEU/IH PAN), Dariusz Jarosz (IH PAN), Elisabeth Johann (Austrian Forest Association), Klemens Kaps (Universidad Pablo de Olavide de Sevilla), Michał Kara (IAiE PAN), Andrzej Karpiński (UW), Edmund Kizik (UG), Barbara Klassa (UG), Jolanta Kolbuszewska (UŁ), Andrea Komlosy (Universität Wien), Jacek Kowalewski (UWM), Elżbieta Kościk (UWr), Adam Kożuchowski (IH PAN), Eryk Krasucki (USz), Barbara Krysztopa-Czuprynska (UWM), Cezary Kuklo (UwB), Jacek Małczyński (UWr), Konrad Meus (UP), Grzegorz Miernik (UJK), Michael Morys-Twarowski (UJ), Jadwiga Muszyńska (UJK), Jakub Niedźwiedź (UJ), Marcin Pawlak (UMK), Radosław Poniat (UwB), Bożena Popiołek (UP), Tomasz Przerwa (UWr), Rajmund Przybylak (UMK), Andrzej Rachuba (IH PAN), Judyta Rodzińska-Nowak (UJ), Isabel Röskau-Rydel (UP), Stanisław Roszak (UMK), Tomasz Samojlika (IBS PAN), Paweł Sierżęga (URz), Volodymyr Sklokin (Ukrainian Catholic University), Maria Solarska (UAM), Jan Surman (), Aurimas Švedas (Vilnius University), Michał Targowski (UMK), Robert Twardosz (UJ), Justyna Tymieniecka-Suchanek (UŚ), Jacek Wijaczka (UMK), Hubert Wilk (IH PAN), Tomasz Wiślicz (IH PAN), Elena Xoplaki (Justus-Liebig-Universität Giessen), Anna Zalewska (UMCS), Marcin Zaremba (UW), Anna Ziębińska-Witek (UMCS), Paweł Żmudzki (UW)

MANUSCRIPTS REVIEWERS 2017

Michał Bilewicz (UW), Anna Brzezińska (UŁ), Michał Choptiany (UMK), Jacek Chrobaczyńcki (UP), Rafał Dobek (UAM), Iwona Janicka (UG), Anna D. Jaroszynska-Kirchmann (Eastern Connecticut State University), Jolanta Kluba (Centrum Historii Zajezdnia), Piotr Koprowski (UG), Jacek Kowalewski (UWM), Wiktoria Kudela (NCN), Aleksandra Leinwand (IH PAN), Gabriela Majewska (UG), Łukasz Mikołajewski (UW), Stephan Moebius (Karl-Franzens-Universität Graz), Tim B. Müller (Hamburger Institut für Sozialforschung), Tomasz Pawelec (UŚ), Wioletta Pawlikowska-Butterwick (IH PAN), Wojciech Piasek (UMK), Radosław Poniat (UwB), Zbigniew Romek (IH PAN), Izabela Skórzyńska (UAM), Ewa Solska (UMCS), Rafał Stobiecki (UŁ), Michał Trębacz (UŁ), Jan Swianiewicz (UW), Anna Waśko (UJ), Tomasz Wiślicz (IH PAN), Piotr Witek (UMCS), Joanna Wojdon (UWr), Agata Zysiak (UW)

MANUSCRIPTS REVIEWERS 2018

Magdalena Barbaruk (University of Wrocław), Radosław Bomba (Maria Curie-Sklodowska University), Joana Brites (Universidade de Coimbra), Anna Brzezińska (University of Lodz), Marta Chmiel-Chrzanowska (University of Szczecin), Bernadetta Darska (University of Warmia and Mazury), Paweł Dobrosielski (University of Warsaw), Dariusz Dolański (University of Zielona Gora), Maciej Dymkowski (University of Social Sciences and Humanities in Wrocław), Tomasz Falkowski (Adam Mickiewicz University), Agnieszka Gajewska (Adam Mickiewicz University), Neil Galway (Queen's University Belfast), Ryszard Gryglewski (Jagiellonian University), Maud Guichard-Marneur (Göteborgs Universitet), Mariola Hoszowska (University of Rzeszów), Marcin Jarząbek (Jagiellonian University), Karina Jarzyńska (Jagiellonian University), Violetta Julkowska (Adam Mickiewicz University), Olga Kaczmarek (University of Warsaw), Barbara Klassa (University of Gdansk), Maria Kobielska (Jagiellonian University), Jolanta Kolbuszewska (University of Lodz), Paweł Komorowski (Institute of History, Polish Academy of Sciences), Jacek Kowalewski (University of Warmia and Mazury), Adam Kożuchowski (Institute of History, Polish Academy of Sciences), Lenka Krátká (Akademie Věd České Republiky), Cezary Kuklo (UwB), Iwona Kurz (University of Warsaw), Halina Lichocka (Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences), Anita Magowska (Poznan University of Medical Sciences), Paulina Małochleb (Jagiellonian University), Andrea Mariani (Adam Mickiewicz University), Adam Mazurkiewicz (University of Lodz), Lidia Michalska-Bracha (Jan Kochanowski University), Anna Muller (University of Michigan-Dearborn), Monika Napora (Maria Curie-Sklodowska University), Jakub Niedźwiedź (Jagiellonian University), Anna Odrzywolska-Kidawa (Jan Dlugosz University), Magdalena Paciorek (Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences), Tomasz Pawelec (University of Silesia), Joanna Pisulińska (University of Rzeszów), Sławomir Poleszak (Institute for National Remembrance in Lublin), Aleksandra Porada (University of Social Sciences and Humanities in Wrocław), Stanisław Roszak (Nicolaus Copernicus University), Paweł Sierżęga (University of Rzeszów), Kinga Siewior (Jagiellonian University), Izabela Skórzyńska (Adam Mickiewicz University), Dorota Skotarczak (Adam Mickiewicz University), Bogusław Skowronek (Pedagogical University of Cracow), Tomasz Ślepowroński (University of Szczecin), Rafał Stobiecki (University of Lodz), Ksenia Surikova (St-Petersburg State University), Adam Szarszewski (Medical University of Gdańsk), Justyna Tabaszewska (Institute of Literary Research of Polish Academy of Sciences), Paweł Tomczok (University of Silesia), Anna Trojanowska (Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences), Izabela Trzcińska (Jagiellonian University), Marek Tuszewicki (Jagiellonian University), Bożena Urbanek (Institute for the History of Science, Polish Academy of Sciences), Jan Krzysztof Witczak (Adam Mickiewicz University), Tomasz Wiślicz-Iwańczyk (Institute of History, Polish Academy of Sciences), Joanna Wojdon (University of Wrocław), Marta Zimniak-Hałajko (University of Warsaw)

MANUSCRIPTS REVIEWERS 2019

Maciej Bugajewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Agnieszka Czarnecka (Uniwersytet Jagielloński), Tadeusz Czekalski (Uniwersytet Jagielloński), Isabelle Davion (University of Paris), Alexander Dmitriev (Higher School of Economics. National Research University), Tomasz Falkowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Dariusz Grzybek (Uniwersytet Jagielloński), Marc Hertogh (Universitet of Groningen), Maciej Janowski (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Violetta Julkowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Krzysztof Korzeniowski (Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk), Karol Kościelniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Przemysław Krzywoszyński (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Stefan Machura (Bangor University), Marianna Michałowska (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Łukasz Mikołajewski (Uniwersytet Warszawski), Magdalena Najbar-Agičić (University of Zagreb), Bartosz Ogórek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Tomasz Pawelec (Uniwersytet Śląski), Zdzisław Pietrzyk (Uniwersytet Jagielloński), Jure Ramšak (The Science and Research Centre Koper), Myroslav Shkandrij (University of Manitoba), Paweł Sierżęga (Uniwersytet Rzeszowski), Volodymyr Sklokin (Ukrainian Catholic University), Dorota Skotarczak (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Janusz Smołucha (Akademia Ignatianum w Krakowie), Ewa Solska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Anna Sosnowska (Uniwersytet Warszawski), Krzysztof Stopka (Uniwersytet Jagielloński), Aurimas Švedas (Vilnius University), Mikołaj Szołtysek (Uniwersytet Warszawski), Urszula Świderska-Włodarczyk (Uniwersytet Zielonogórski), Wiktor Werner (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Marcin Wolniewicz (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Jakub Wysmułek (Instytut Studiów Politycznych, Polska Akademia Nauk), Mateusz Wyżga (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

MANUSCRIPTS REVIEWERS 2020

Urszula Anna Augustyniak (Uniwersytet Warszawski), Rafał Bomba (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Maciej Bugajewski (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Krzysztof Brzechczyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Karolina Ćwiek-Rogalska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk), Marek Drwięga (Uniwersytet Jagielloński), Wojciech Gajewski (Uniwersytet Gdański), Antoni Grabowski (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Piotr Guzowski (Uniwersytet w Białymstoku), Adam Izdebski (Max Planck Institute for the Science of Human History; Uniwersytet Jagielloński), Maciej Janowski (Central European University; Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Marcin Jarząbek (Uniwersytet Jagielloński), Karina Jarzyńska (Uniwersytet Jagielloński), Małgorzata Kołacz-Chmiel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Bartosz Jan Kołoczek (Uniwersytet Jagielloński), Piotr Koryś (Uniwersytet Warszawski), Danuta Kowalewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Jacek Kowalewski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Adam Kożuchowski (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Mirosław Loba (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Sławomir Łotysz (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Paweł Majewski (Uniwersytet Warszawski), Rafał Matera (Uniwersytet Łódzki), Włodzimierz Mędrzecki (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk), Tomasz Mojsik (Uniwersytet w Białymstoku), Jakub Momro (Uniwersytet Jagielloński), Leszek Mrozewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Bartosz Ogórek (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Wojciech Piasek (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Stanisław Roszak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Jan Skoczyński (Uniwersytet Jagielloński), Ewa Solska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Marcin Stasiak (Uniwersytet Jagielloński), Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki), Jan Swianiewicz (Fundacja Batorego; Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej), Piotr Weiser (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Wiktor Werner (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Marek Więcek (Uniwersytet Jagielloński), Jacek Wijaczka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), Magdalena Zdrodowska (Uniwersytet Jagielloński)×