Details

Title

The Psychological picture of collective memory

Journal title

Historyka Studia Metodologiczne

Yearbook

2021

Volume

tom 51

Affiliation

Dymkowski, Maciej : Uniwersytet SWPS we Wrocławiu

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Coverage

509-512

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział PAN w Krakowie ; Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bibliography

Halbwachs, Maurice. Społeczne ramy pamięci, przeł. Marcin Król. Warszawa: PWN, 1969.
Maruszewski, Tomasz. Gdzie podziewa się nasza pamięć. Od pamięci autobiograficznej do pamięci zbiorowej. Sopot: Smak Słowa, 2019.
Maruszewski, Tomasz. „O splataniu się pamięci indywidualnej i kolektywnej, czyli o tym, czym jest życie w ciekawych czasach”. W Motywacje umysłu, red. Alina Kolańczyk, Bogdan Wojciszke, 47–63. Sopot: Smak Słowa, 2010.
Maruszewski, Tomasz. Pamięć autobiograficzna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psycholo-giczne, 2005.

Date

2021.11.25

Type

Recenzje / Book Reviews

Identifier

DOI: 10.24425/hsm.2021.138388

Aims and scope

HISTORYKA. STUDIES IN HISTORICAL METHODS is a journal dedicated to the theory of history, historical methods and history of historiography. The journal is published once a year since 1967

Editorial Board

Jakub Basista (Uniwersytet Jagielloński),
Dipesh Chakrabarty (University of Chicago),
Andrzej Chwalba (Uniwersytet Jagielloński),
Ewa Domańska (Stanford University; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
Maciej Dymkowski (SWPS, Wrocław),
François Hartog (L'École des hautes études en sciences sociales, L'EHESS),
Marta Kurkowska-Budzan (Uniwersytet Jagielloński),
Allan Megill (University of Virginia), Tomasz Pawelec (Uniwersytet Śląski),
Jan Pomorski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej),
Maciej Salamon (Uniwersytet Jagielloński),
Rafał Stobiecki (Uniwersytet Łódzki),
Jan Skoczyński (Uniwersytet Jagielloński),
Piotr Sztompka (Uniwersytet Jagielloński),
Veronica Tozzi (Universidad de Buenos Aires),
Wojciech Wrzosek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),
Anna Ziębińska-Witek (Maria Curie Skłodowska University)


Editors

Redaktorzy naczelni: Maciej Salamon (Uniwersytet Papieski, Kraków), Krzysztof Zamorski (Uniwersytet Jagielloński) Sekretarze Redakcji: Jakub Muchowski (Uniwersytet Jagielloński), Rafał Swakoń (Uniwersytet Jagielloński) Redaktorzy językowi: Barbara Ratecka Caroline Stupnicka Robin Gill

Contact

e-mail: historyka@uj.edu.pl Instytut Historii Uniwersytet Jagielloński ul. Gołębia 13 31-007 Kraków

Abstracting & Indexing

Historyka is indexed in databases:
Arianta
BazHum
CEJSH
ERIH Plus

Historyka is archived in the repository of the Polish Academy of Sciences and made available on the academy's Journal PAS platform.


×