Szczegóły

Tytuł artykułu

Dlaczego trudno jest wrócić do Polski? Analiza czynników warunkujących powroty emigrantów akademickich

Tytuł czasopisma

Studia Socjologiczne

Rocznik

2021

Numer

No 3

Afiliacje

Łuczaj, Kamil : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania : University of Cambridge

Autorzy

Słowa kluczowe

współpraca międzynarodowa ; Stany Zjednoczone ; Wielka Brytania ; migracje akademickie ; diaspora akademicka

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

109-136

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN ; Komitet Socjologii PAN ; Wydział Socjologii UW

Bibliografia

 1. Andersson, Kerstin. 2019. Digital diaspora : an overview of the research areas of migration and new media through a narrative literature review. Human Technology, 15, 2: 142–180.
 2. Andrejuk, Katarzyna. 2013. Europeizacja w diasporze. Studenci polscy na uczelniach w Londynie po 2004 roku. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 3. Antonowicz, Dominik, Geschwind Lars, Pinheiro Rómulo. 2021. The Footballisation of European Higher Education: Different Fields, Similar Games? In: Branch J.D., Christiansen B.,eds. The Marketisation of Higher Education. Marketing and Communication in Higher Education. Cham: Palgrave Macmillan, 397–422.
 4. Bahna, Miloslav. 2018. Study choices and returns of international students: On the role of cultural and economic capital of the family. Population, Space and Place, 24: e2082.
 5. Balas, Alexandru. 2015. Crossing the ocean: identity, teaching, and research challenges for an European scholar in U.S. universities. Modelling the New Europe, 17: 143–163.
 6. Baltar, Fabiola, Ignasi Brunet. 2012. Social research 2.0: virtual snowball sampling method using Facebook. Internet Research, 22: 57–74.
 7. Brosz, Maciej, Bartosz Chruścielski, Rafał Raczyński. 2019. Wyniki badań ilościowych i jakościowych. W: R. Raczyński, red. E-migracja. Polska diaspora technologiczna. Raport z badań, 66–130.
 8. Cantwell, Brendan, Ilkka Kauppinen. 2014. Transnationalization of Academic Capitalism through Global Production Networks. In: B. Cantwell, I. Kauppinen, eds. Academic capitalism in the age of globalization. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 147–165.
 9. Chruścielski, Bartosz, Joanna Michałowska, Rafał Raczyński, Sebastian Tyrakowski. 2021. E-migracja. Polska diaspora technologiczna. Raport z II edycji badania. Gdynia: Muzeum Emigracji.
 10. Coulter, Rory, Maarten van Ham, Peteke Feijten. 2011. A Longitudinal Analysis of Moving Desires, Expectations and Actual Moving Behaviour. Environment and Planning A, 43, 11: 2742–2760.
 11. Czaika, Mathias, Sorana Toma. 2017. International academic mobility across space and time: The case of Indian academics. Population, Space and Place, 23, 8. DOI:10.1002/psp.2069.
 12. Czerniawska, Dominika, Małgorzata Bochińska, Piotr Oleśkiewicz, Rafał Mostowy. 2018. Beyond recognition: Polish scientific diaspora as a source of social capital. Polonium Foundation.
 13. DeCuir-Gunby, Jessica, Patricia Marshall, Allison McCulloch. 2011. Developing and using a codebook for the analysis of interview data. Field Methods, 23: 136–155.
 14. De Haas, Hein. 2005. International Migration, Remittances and Development: Myths and Facts. Third World Quarterly, 26: 1269–1284.
 15. Dzięglewski, Mariusz. 2019. Powroty do (nie)znanego kraju. Kraków: Nomos.
 16. Eade, John, Stephen Drinkwater, Michał Garapich. 2006. Class and ethnicity: Polish migrants in London ESRC award report, dostępny: http://doc.ukdataservice.ac.uk/doc/6056/mrdoc/pdf/6056uguide.pdf [26.04.2021].
 17. Fahey, Johannah, Jane Kenway. 2010. Thinking in a ‘worldly’ way: mobility, knowledge, power and geography. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 31: 627–640.
 18. Favell, Adrian, Mirian Feldblum, Michael Smith. 2007. The human face of global mobility: a research agenda. Society, 44: 15–25.
 19. Florida, Richard. 2010. Narodziny klasy kreatywnej. Przekład Tomasz Krzyżanowski, Michał Penkala. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.
 20. Fontes, Margarida. 2007. Scientific mobility policies: How Portuguese scientists envisage the return Home. Science and Public Policy 34: 284–298.
 21. Gaillard, Jacques, Anne-Marie Gaillard, Venni Venkata Krishna. 2015. Return from Migration and Circulation of Highly Educated People: The Never-ending Brain Drain, Science, Technology and Society, 20: 269–278.
 22. Gerhards, Jürgen, Silke Hans, Sören Carlson. 2017. Social Class and Transantional Human Capital. How Middle and Upper Class Parents Prepare Their Children for Globalization. London and New York: Routledge.
 23. Grabowska, Izabela, Michał Garapich, Ewa Jazwinska, Agnieszka Radziwinowiczówna. 2017. Migrants as Agents of Change. Social Remittances in an Enlarged European Union. London: Palgrave MacMillan.
 24. Grzymała-Kazłowska, Aleksandra. 2016. Social Anchoring: Immigrant Identity, Security nd Integration Reconnected? Sociology, 50: 1123–1139.
 25. Güngör, Nil Demet, Aysıt Tansel. 2005. Return Intentions of University-Educated Turkish Expatriates. IZA Discussion Paper 1604. Bonn: The Institute for the Study of Labor.
 26. Hrabiec-Hojda, Patrycja, Justyna Trzeciakowska. 2019. Techniki wyszukiwania informacji w mediach społecznościowych dla celów białego wywiadu. Studia Politologiczne, 54: 175–190.
 27. Hugo, Graeme. 2010. The Indian and Chinese academic diaspora in Australia: A comparison. Asian and Pacific Migration Journal, 19: 87–116.
 28. Jałowiecki, Bogdan, Grzegorz Gorzelak. 2004. Brain drain, brain gain, and mobility: Theories and prospective methods. Higher Education in Europe, 29: 299–308.
 29. Kaneff, Deema. 2013. Rural–Urban Relations in a Global Age. In: Ger Duijzings, ed. Global Villages: Rural and Urban Transformations in Contemporary Bulgaria. London: Anthem Press, 33–52.
 30. Karolak Mateusz. 2020. Returning for (Dis)Integration in the Labour Market? The Careers of Labour Migrants Returning to Poland from the United Kingdom. In: S. Hinger, R. Schweitzer, eds. Politics of (Dis)Integration. Cham: Springer, 101–120.
 31. Lawson, Cornelia, Ammon Salter, Alan Hughes, Michael Kitson. 2019. Citizens of somewhere: Examining the geography of foreign and native-born academics’ engagement with external actors. Research Policy, 48: 759–774.
 32. Levitt, Peggy. 1998. Migration Driven Local-Level Forms of Cultural Diffusion. The International Migration Review, 32: 926–948.
 33. Liwiński, Jacek. 2019. Does it pay to study abroad? Evidence from Poland. International Journal of Manpower, 40: 525–555.
 34. Łazarowicz-Kowalik, Marta. 2011. Zainteresowanie pracą badawczą w Polsce wśród naukowców pracujących za granicą. Warszawa: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.
 35. Łuczaj, Kamil, Janusz Mucha. 2018. Why to employ foreign academics in Poland? Perspective of heads of university research teams. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, XLIV, 185–204.
 36. Łuczaj, Kamil, Olga Kurek-Ochmańska. 2021. Institutional motivations for hiring international academics in Poland. International Journal of Educational Management. DOI: 10.1108/IJEM-10-2020-0487.
 37. Łuczak, Marta. 2018. Globalna elita – próba analizy pojęcia na przykładzie polskich studentów. Studia Europaea Gnesnensia, 17: 177–194.
 38. Męcfal, Sylwia. 2020. Analiza praktyk anonimizacji danych w polskich jakościowych badaniach socjologicznych na tle literatury przedmiotu oraz zasad etyczno-prawnych. Przegląd Socjologiczny, 69: 59–84.
 39. Minocha, Sonal, Chris Shiel, Dean Hristov. 2019. International academic staff in UK higher education: campus internationalisation and innovation in academic practice. Journal of Further and Higher Education, 43: 942–958.
 40. Musselin, Christine. 2004. Towards a European academic labour market? Some lessons drawn from empirical studies on academic mobility. Higher Education 48: 55–78.
 41. Naudet, Jules. 2008. ‘Paying back to society’: Upward social mobility among Dalits. Contributions to Indian Sociology, 42: 413–431.
 42. Nedelcu, Mihaela. 2008. Internet Diaspora: how Romanian scholars abroad connect home. (Working Paper Series of the Research Network 1989, 17). Berlin, dostępny: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-27273 [dostęp 24.08.2021].
 43. Omand, David, Jamie Bartlett, Carl Miller. 2012. Introducing Social Media Intelligence (SOCMINT., Intelligence and National Security, 27: 801–823.
 44. Padilla, Amado. 1994. Ethnic Minority Scholars, Research, and Mentoring: Current and Future Issues. Educational Researcher, 23: 24–27.
 45. Probst, Carole, Gaële Goastellec. 2013. Internationalisation and the Academic Labour Market. In: B. Kehm, U. Teichler, eds. The Academic Profession in Europe: New Tasks and New Challenges. Dordrecht: Springer, 121–139.
 46. Pustelnikovaite, Toma. 2020. Locked out, locked in and stuck: exploring migrant academics’ experiences of moving to the UK. Higher Education, DOI: 10.1007/s10734-020-00640-0.
 47. Raczyński, Rafał, Bartosz Chruścielski, Kinga Langowska, Katarzyna Morawska, Sebastian Tyrakowski. 2020. Gdyńska Trójka i co dalej? Emigracyjne plany edukacyjne maturzystek i maturzystów z III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni. Raport z badania. Gdynia: Muzeum Emigracji.
 48. Rapley, Tim. 2013. Sampling Strategies in Qualitative Research. In: U. Flick, ed. The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis. London: SAGE, 49–63.
 49. Rodriguez Medina, Leandro. 2014. Centers and Peripheries in Knowledge Production. Routledge: New York-London.
 50. Sandelowski, Margarete. 1995. Sample Size in Qualitative Research. Research in Nursing & Health, 18: 179–183.
 51. Slaughter, Sheila, Larry Leslie. 1997. Academic capitalism: politics, policies and the entrepreneurial university. Baltimore-London: Johns Hopkins University Press.
 52. Song, Hah Zoong, Emily Song. 2015. Why Do South Korea’s Scientists and Engineers Delay Returning Home? Renewed Brain Drain in the New Millennium. Science, Technology and Society 20, 3: 349–368.
 53. Stockdale, Aileen. 2014. Unravelling the migration decision-making process: English early retirees moving to rural mid-Wales. Journal of Rural Studies, 34: 161–171.
 54. Trąbka, Agnieszka, Paula Pustułka. 2020. Bees & butterflies: Polish migrants’ social anchoring, mobility and risks post-Brexit. Journal of Ethnic and Migration Studies, 46: 2664–2681.
 55. Tremblay, Rémy, Susan Hardwick, Jamie O’Neill. 2014. Academic Migration at the Canada–US Border. American Review of Canadian Studies, 44: 118–134.
 56. Tzanakou, Charikleia, Emily Henderson. 2021. Stuck and sticky in mobile academia: reconfiguring the im/mobility binary. Higher Education, DOI: 10.1007/s10734-021-00710-x.
 57. Van Dalen, Hendrik, Kène Henkens. 2008. Emigration Intentions: Mere Words or True Plans? Explaining International Migration Intentions and Behavior. Tilburg: Center for Economic Research.
 58. Wagner, Izabela. 2011. Becoming Transnational Professional. Kariery i mobilność polskich elit naukowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 59. Waniek, Katarzyna. 2021. Ucieczka jako przyczyna mobilności Europejczyków. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 60. Williams, Allan, Vladimir Baláž. 2008. International Return Mobility, Learning and Knowledge Transfer: A Case Study of Slovak Doctors. Social Science & Medicine, 67: 1924–1933.
 61. Williams, Allan, Vladimir Baláž. 2014. International Migration and Knowledge. London and New York: Routledge.
 62. Zakrzewska-Manterys, Elżbieta. 1996. Odteoretycznienie świata społecznego. Podstawowe pojęcia teorii ugruntowanej. Studia Socjologiczne, 1: 5–25.


Data

2021.09.28

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/sts.2021.138477 ; ISSN 0039-3371, e-ISSN 2545-2770
×