Szczegóły

Tytuł artykułu

Dorobek naukowy profesora Zdzisława Brodeckiego

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2021

Numer

No XL

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

11-21

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

2021.09.02

Typ

Bibliografia / Bibliography

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×