Szczegóły

Tytuł artykułu

Zmiany w konwencji rzymskiej o przeciw działaniu bezprawnym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej (SUA)

Tytuł czasopisma

Prawo Morskie

Rocznik

2003

Numer

No XVIII

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

101-116

Wydawca

Oddział PAN w Gdańsku

Data

5.09.2021

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

ISSN 0860-7338
×