Szczegóły

Tytuł artykułu

Risk insurance fund for geothermal energy projects in selected european countries – operational and financial simulation

Tytuł czasopisma

Gospodarka Surowcami Mineralnymi - Mineral Resources Management

Rocznik

2021

Wolumin

vol. 37

Numer

No 3

Afiliacje

Kępińska, Beata : Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland ; Kujbus, Attila : Geothermal Express Ltd., Budapest, Hungary ; Karytsas, Spirydon : Center for Renewable Energy Sources and Saving, Pikermi, Greece ; Boissavy, Christian : GEODEEP, Paris, France ; Mendrinos, Dimitrios : Center for Renewable Energy Sources and Saving, Pikermi, Greece ; Karytsas, Constantine : Center for Renewable Energy Sources and Saving, Pikermi, Greece ; Kasztelewicz, Aleksandra : Mineral and Energy Economy Research Institute, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland

Autorzy

Słowa kluczowe

geothermal resource ; geothermal projects ; risk ; insurance fund ; simulation

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Zakres

139-158

Wydawca

Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN

Bibliografia

Boissavy, C. 2017. The successful geothermal risk mitigation system in France from 1980 to 2015. European Geologist Magazine. Geothermal – The Energy of the Future. Science & Technology. [Online] https://titra24.com/old/8/science-technology-special-edition-of-european-geologist-magazine-on-geothermal-energy [Accessed: 2021-07-04].

Boissavy, C. and Grière, O. 2017. The history and detailed results for the short and long term guarantee system for geothermal heating operations using deep aquifers set up in France in the early 1980’s. Report ADEME, March 2017. AFGP Archive.

Dumas et al. 2019 – Dumas, P., Garabetian, T., Le Guénan, T., Kępińska, B., Kasztelewicz, A., Karytsas, S., Siddiqi, G., Lupi, N., Seyidov, F., Nador, A., Kaufhold, J., Boissavy, C., Yildirim, C., Bozkurt, C., Kujbus, A., Spyridonos, E., Oztekin, R. and Link, K. 2019. Risk mitigation and insurance schemes adapted to geothermal market maturity: the right cheme for my market. Proceedings, European Geothermal Congress 2019. The Hague, The Netherlands. [Online] https://www.researchgate.net/publication/333977809_Risk_Mitigation_ and_Insurance_Schemes_Adapted_to_Geothermal_Market_Maturity_The_Right_Scheme_for_my_Market [Accessed: 2021-07-04].

Dziadzio et al. 2020 – Dziadzio, P., Maj, J., Jerzak, M., Ofiara K., Bąk, D. and Kuś, B. 2020. Geothermal energy in Poland : development stimulated by the geological subfund of the National Fund for Environmental Protection and Water Management (Geotermia w Polsce: rozwój stymulowany przez środki subfunduszu geologicznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Przegląd Geologiczny 68(3), pp. 151–155 (in Polish).

Heijnen et al. 2015 – Heijnen, L., Rijkers, R. and Gussinklo, O.R. 2015. Management of geological and drilling risks of geothermal projects in the Netherlands. Proceedings World Geothermal Congress 2015, Melbourne, Australia, 19–25 April 2015.

Karytsas et al. 2019 – Karytsas, S., Polyzou, O. and Karytsas, C. 2019. Social aspects of geothermal energy in Greece. Geothermal Energy and Society, pp. 123–144. Springer, Cham.

Kępińska et al. 2021 – Kępińska, B., Kasztelewicz, A. and Miecznik, M. 2021. Updated version mounted. Activities for geothermal risk insurance fund projects in Poland (Zaktualizowana propozycja końcowa. Działania dla ustanowienia w Polsce funduszu ubezpieczenia od ryzyka w projektach geotermalnych). Materiały na Warsztaty krajowe w Polsce. Runda 3. 24.02.2021. WP4.2. Projekt GEORISK (in Polish). Arch. GEORISK project.

Mendrinos et al. 2010 – Mendrinos, D., Choropanitis, I., Polyzou, O. and Karytsas, C. 2010. Exploring for geothermal resources in Greece. Geothermics 39(1), pp. 124–137.

2020 EGEC Geothermal Market Report. Key findings. [Online] www.egec.org [Accessed: 2021-07-04].

2020 EGEC Geothermal Market Report. 2021. [Online] www.egec.org [Accessed: 2021-07-04].

[Online] www.egec.org [Accessed: 2021-07-04].

[Online] www.egec.org/policy-documents/joint-letter-for-an-eu-wide-renewable-risk-mitigation-scheme

[Online] www.georisk-project.eu [Accessed: 2021-07-04].

[Online] www.nfosigw.gov.pl [Accessed: 2021-07-04].

Data

2021.09.29

Typ

Article

Identyfikator

DOI: 10.24425/gsm.2021.138654 ; ISSN 0860-0953
×