Details

Title

The need for verification of existing urban development trends — with particular focus on Krakow

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Yearbook

2021

Volume

vol. XLIX

Affiliation

Bartkowicz, Barbara : Katowice School of Technology

Authors

Keywords

Krakow ; pandemic ; functional-spatial structure ; tourism ; trend verification ; historic center

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

3-23

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Bibliography


Bartkowicz, B. (1974), Wypoczynek codzienny mieszkańców nowych osiedli — na przykładzie Krakowa, Warszawa: PWN.
Bartkowicz, B. (1985), Wpływ funkcji wypoczynku na kształtowanie struktury przestrzennej miast, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Bartkowicz, B. ‘Przyczyny braku kompozycji i piękna w przekształceniach i rozwoju miast’ Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Kraków: Wydawnictwo Oddziału PAN w Krakowie, T. XXXIII/2001, pp. 59–65.
Bartkowicz, B. (2004), ‘Obiekty biurowe w urbanistyce i planowaniu przestrzennym’ [w:] Złowodzki, M. i in. (red.) Ergonomia pracy biurowej, Kraków: Komitet Ergonomii Polskiej Akademii Nauk.
Bartkowicz, B. (2018), ‘Kraków — miasto-ogród z naturalnego rozwoju’ [w:] Mańkowska-Grin, E. (red.) Drzewa, Kraków: EMG.
Borkowski, K. (2018) ‘Identyfikacja segmentu turystyki religijnej na podstawie analizy danych z badań ankietowych ruchu turystycznego w latach 2008–2017 w Krakowie’ [w:] Bogacz-Wojtanowska E., Góral A. (red) Fenomen turystyki religijnej i pielgrzymek w Krakowie i Małopolsce, Kraków: Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Małopolski.
La Défense, a dictionary — architecture/politics, history/territory (2013), Chabard, P., Picon Lefebvre, V. (editorship), Marseille: Editions Parenthèses.
Raport o stanie Miasta 2019 (2020), Kraków: UM Kraków.
Rocznik statystyczny Krakowa 2000 (2000), Kraków: Urząd Statystyczny w Krakowie.
Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2020 (2020), Warszawa: GUS.
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (2009), Kraków: UM Kraków.
Ustawa o samorządzie terytorialnym z dnia 8 marca 1990 roku.

Date

2022.02.03

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/tkuia.2021.138701
×