Details

Title

Idea of beauty and the architecture of the city. On the aesthetics of urban form and ethics of development

Journal title

Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Yearbook

2021

Volume

vol. XLIX

Affiliation

Zuziak, Zbigniew K. : Rzeszow University of Technology

Authors

Keywords

beauty ; urbanism ; ethics of development ; architecture of the city ; urbanistic composition

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Coverage

185-202

Publisher

Oddział PAN w Krakowie

Bibliography


Baranowski, A. (2009), Projektowanie środowiskowe. Poszukiwania, Poznań: Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej. Baranowski, A. (1998), Projektowanie zrównoważone w architekturze, Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
Berleant, A. (2011), Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka, tłum. S. Stankiewicz, Kraków: Universitas.
Blazy, R. (2015), Wartości humanistyczne jako kod genetyczny miasta, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Borsa, M. ‘Zadanie dla decydujących o rozwoju’, Przegląd Komunalny. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, nr 8, 2021.
Barrett, B.F.D., Horne, R., Fine, J. (2016), The Ethical City: A Rationale for an Urgent New Urban Agenda, Basel: Sustainability, MDPI.
Busquets, J. (2008), ‘Urban Compositon: City Design in the 21st Century’, [in:] Crossover. Architecture, Urbanism Technology, A. Graafl and, L.J. Kavanaugh (eds.), Roterdam.
Cassirer, E. (2017), Esej o człowieku. Wprowadzenie do filozofii ludzkiej kultury, Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
Cooper, W.E., Vlasin, R.D. (1973), ‘Ecological Concepts and Applications to Planning’, [in:] Environment a New Focus for Land Use Planning, Mc Allister D.M. (ed.) Washington, DC: National Science Foundation.
Gasper, D. (2004), The Ethics of Development, Edinburgh: Edinburgh University Press.
Golany, G.S. (1995), Ethics and Urban Design: Culture, Form, and Environment, Wiley.
Gombrich, E.H. (2009), Zmysł porządku. O psychologii sztuki dekoracyjnej, Kraków: Universitas.
Habermas, J. (2015), Teoria działania komunikacyjnego, t. 2, Warszawa: PWN.
Harvey, D. (2012), Bunt miast. Prawo do miasta i miejska rewolucja, Warszawa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana.
Harvey, D. (1975 [1973]), Social Justice and the City, Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.
Ingelhart, R. (1979), ‘Wertwandel und politishes Verhalten‘, [w:] Sozialer Wandel in Westeuropa, J. Matthes (Hrsg), Frankfurt am Main, New York.
Ingram, D., Derdak, Th.J. (2018), The Ethics of Development, Routledge.
James, J. (1996), Muzyka sfer. O muzyce, nauce i naturalnym porządku wszechświata, Kraków: Wyd. Literackie.
Kant, I. (2001), Krytyka czystego rozumu, (w tłumaczeniu Romana Ingardena), Kęty: Wydawnictwo ANTYK.
Kamiński, Z.J. (2020), Podstawy planowania przestrzennego. Aspekty teoretyczne, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Kosiński, W. (2011), Miasto i piękno miasta, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.
Mironowicz, I. ‘Nauka wspiera procesy’, Przegląd Komunalny. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, nr 8, 2021, s. 78–82.
Monestiroli, A. (2009), Tryglif i metopa. Dziewięć wykładów o architekturze, Kraków: Politechnika Krakowska.
Porter, D.R. (ed.) (1989), ‘Significant Research Needs in the Policy and Practice of Growth Management’, [in:] Brower D.J., Godschalk D.R., Porter D., (eds) Understanding Growth Management. Critical Issues and a Research Agenda, Washington DC: The Urban Land Institute.
Reale, G., Scola, A. (2009), Dialog o wartości człowieka, Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II, Instytucja kultury m. st. Warszawy.
Rossi, A. (1984), The architecture of the City, Cambridge MA: MIT Press. Shusterman R. (1990), ‘Ethics and Aesthetics are One: Postmodernism’s Ethics of Taste’, [in:] Shapiro G. (ed.) After the Future. Postmodern Times and Places, New York: State University of New York Press.
Solarek, K. (2019), Urban Design in Town Planning. Current Issues and Dilemmas from the Polish and European Perspective, Warszawa: Warsaw University of Technology Publishing House.
Sztompka, P. (2005), Socjologia zmian społecznych, Kraków: Wydawnictwo Znak.
Szulczewska, B. (2018), Zielona infrastruktura, Studia, Tom CLXXXIX, Warszawa: Polska Akademia Nauk, Komitet Zagospodarowania Przestrzennego Kraju.
Tatarkiewicz, W. (1976), Dzieje sześciu pojęć, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Tischner, J. (2003), O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Wrocław–Warszawa–Kraków, Wybrał i opracował: A. Bobko.
Woźniakowski, J. (1995), Góry niewzruszone, Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Vincenz, S. (1980), Na wysokiej połoninie. Pasmo I: Prawda starowieku, Warszawa: Instytut Wydawniczy „PAX”.
Zuziak, Z.K. (2021), ‘Jego świat był estetyczny — niedokończone rozmowy, [w:] A. Jasiński i M. Skaza (red.) Architektura, miasto, piękno, t. 2, Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, s. 269–285.
Zuziak, Z.K. (2020), ‘Wstęp do nowej filozofii urbanistyki’, Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, Kraków: Oddział PAN w Krakowie, tom XLVIII, s. 181–206.
Zuziak, Z.K. (2019), ‘Naukowe oblicze urbanistyki. Z notatek na temat architektury miasta i gospodarowania przestrzenią’, [w:] Architektura, urbanistyka, nauka, S. Gzell (red.), Warszawa: PWN.
Zuziak, Z.K. (2008), O tożsamości urbanistyki, Kraków: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej.

Date

2022.02.03

Type

Artykuły / Articles

Identifier

DOI: 10.24425/tkuia.2021.138710
×