Szczegóły

Tytuł artykułu

Lato Tadeusza Rittnera „Ostatnie dni starej Europy” i nowoczesny teatr uczuć

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2021

Numer

No 4 (367)

Afiliacje

Brzozowska, Sabina : Instytut Nauk o Literaturze, Uniwersytet Opolski

Autorzy

Słowa kluczowe

Rittner ; dramat ; teatr ; realizm ; modernizm ; groteska ; komedia

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

493-511

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Bibliografia

● Battaglia J.F., Między Wiedniem a Galicją, Austria a Polska. Kalejdoskop stosunków kulturalnych od XVIII do XX wieku, na stronie: http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/23368/[165]-183%20Forst-Battaglia.pdf;jsessionid=1CFJq-TYi75eiUnEqUoHP2py9x7qphGpMHZ?sequence=1 [data dostępu: 13.09.2020].
● Danowicz B., Realizm, metafora, publiczność, „Nowy Świat. Tygodniowy dodatek Głosu” 1956, nr 17.
● Flach J., „Przegląd Polski” 1913, tom 189.
● Grzymała-Siedlecki A., Tadeusz Rittner, „Listy z Teatru” 1924, z. 1.
● [Gbr] Gubrynowicz B., „Gazeta Lwowska” 1913, nr 257.
● Hebanowski S., „Lato” Rittnera w Zielonej Górze, „Nowy Świat”, dodatek do „Głosu Wielkopolskiego”, 1956, nr 15.
● Litwinowicz-Droździel M., Zmiana, której nie było. Trzy próby czytania Reymonta, Warszawa 2019.
● Milanowski A., Czy Tadeusz Rittner był pisarzem polskim czy niemieckim?, [w:] Recepcja literacka i proces literacki. O polsko-niemieckich kontaktach literackich od modernizmu po okres międzywojenny, red. G. Matuszek, G. Ritz, Kraków 1999.
● Partyga E., Wiek XIX. Przedstawienia, Warszawa 2016.
● Piotrowicz W., „Wrażenia teatralne”: „Lato”, komedia w trzech aktach Tadeusza Rittnera w Reducie, „Słowo” 1929, nr 95.
● Raszewski Z., Wstęp, [w:] Rittner T., Dramaty, t. I, oprac. Z. Raszewski, Warszawa 1966.
● Raszewski Z., Wstęp, [w:] Rittner T., Głupi Jakub. Wilki w nocy, wstęp i oprac. Z. Raszewski, Wrocław 1956.
● Ratajczakowa D., Komedia w epoce Młodej Polski, [w:] taż, W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze, T. 1, Wrocław 2006.
● Rittner T., Komedia, „Kurier Warszawski”, 1911, nr 285, s. 5–6.
● Rittner T., Lato. Komedia, [w:] idem, Dramaty. Tom II, oprac. Z. Raszewski, Warszawa 1966.
● Rittner T., O teatrze „wesołym” i „smutnym”, „Świat” 1906, nr 17, s. 10.
● Skucha M., Męskość fabrykowana. Rzecz o homospołeczności, [w:] Formy męskości I, red. A. Dziadek, F. Mazurkiewicz, Warszawa 2018.
● Sussman H., Mężczyzna ekonomiczny i powstanie klasy średniej, przeł. T. Kaliściak, [w:] Formy męskości 3. Antologia przekładów, red. A. Dziadek, Warszawa 2018.
● Wandurski W., Magiczny namiastek życia (Światopogląd teatralny Tadeusza Rittnera), „Listy z Teatru” 1924, z. 1.
● Wysocki A., „Lato” Rittnera w Burgteatrze, „Gazeta Lwowska” 1912, nr 240.
● Zaremba P., Rittner? Fellini? Englert! „wPolityce”. https://wpolityce.pl/kultura/421664-rittner-fellini-englert [dostęp: 15.09.2020].

Data

2021.12.21

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/rl.2021.138742 ; ISSN 0035-9602
×