Szczegóły

Tytuł artykułu

Modernizacja na kredyt. Wokół Szopek lubelskiego Reflektora

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2021

Numer

No 4 (367)

Afiliacje

Wójtowicz, Aleksander : Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Autorzy

Słowa kluczowe

Reflektor ; awangarda lubelska ; szopka satyryczna ; kultura popularna ; Lublin

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

553-570

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Bibliografia

● J. Arnsztajn, K. Bielski, W. Gralewski, Pierwsza Szopka Reflektora, w zbiorach Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie, sygn. MC 143 R.
● J. Arnsztajn, K. Bielski, Druga Szopka Reflektora, w Zbiorach Specjalne Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, sygn. 2156.
● Z. Bauman, Płynna nowoczesność, przeł. T. Kunz, Kraków 2006.
● M. Berman, „Wszystko, co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczeniu nowoczesności, przeł. M. Szuter, Kraków 2006.
● K. Bielski, Most nad czasem, Lublin 1963.
● Ł. Biskupski, Miasto atrakcji. Narodziny kultury masowej na przełomie XIX i XX wieku. Kino w systemie rozrywkowym Łodzi, Warszawa 2013.
● T. Bocheński, Szopka lubelska, „Ziemia Lubelska” 15.05.07.
● J. Cymerman, D. Gac, G. Kondrasiuk, Scena Lublin, Lublin 2017.
● J. Cymerman, A. Wójtowicz, Uwagi wydawców, [w:] Józef Czechowicz, Pisma zebrane, t. 9, Varia, oprac. Jarosław Cymerman, Aleksander Wójtowicz, Lublin 2013, s. 653–654.
● J. Czechowicz, Pisma zebrane, t. 1, Wiersze i poematy, opr. J.F. Fert, Lublin 2012.
● A. Czuchryta, Przemysł rolno-spożywczy w województwie lubelskim w latach 1918–1939, Lublin 2008.
● D. Fox, Kabarety i rewie międzywojennej Warszawy. Z prasowego archiwum dwudziesto-lecia, Katowice 2007.
● H. Gawarecki, O dawnym Lublinie, Lublin 1974.
● Historia Lublina w liczbach, A. Jakubowski, U. Bronisz, E. Łoś, Lublin 2017.
● M. Hemar, J. Lechoń, A. Słonimski, J. Tuwim, Szopki Pikadora i Cyrulika Warszawskiego, opr. T. Januszewski, Warszawa 2013.
● E. Jabłońska-Depuła, Wielkomiejski plan rozwoju Lublina z 1924 roku, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, pod red. T. Radzika i A. Witusika, Lublin 1997.
● T. Kłak, Czasopisma awangardy, cz. 1, 1919–1931, „Polska Akademia Nauk”, Wrocław 1978.
● E. Krasiński, Warszawskie sceny 1918–1939, Warszawa 1976.
● S. Kruk, Teatr Miejski w Lublinie 1918–1939, Lublin 1997.
● Kuligowska-Korzeniewska, Kabaret w złym mieście podczas Wielkiej Wojny oraz M. Szydłowska, Gwiazdy i meteory lwowskiego „Ula”, [w:] Kabaret – poważna sprawa, pod red. D. Fox i J. Mikołajczyka, Katowice 2015.
● Z. Landau, Pożyczki ulenowskie, „Najnowsze Dzieje Polski: Materiały i Studia z Okresu 1914–1939” 1958, t. 1.

Data

2021.12.21

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/rl.2021.138745 ; ISSN 0035-9602
×