Szczegóły

Tytuł artykułu

Fryderyk Chopin w kręgu poezji ulotnej i okolicznościowej

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2021

Numer

No 5 (368)

Afiliacje

Puchalska, Iwona : Wydział Polonistyki Uniwerystetu Jagiellońskiego, Kraków

Autorzy

Słowa kluczowe

Fryderyk Chopin ; poezja ulotna XIX wieku ; poezja okolicznościowa XIX wieku ; poezja biesiadna XIX wieku ; kultura literacka XIX wieku

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

657-677

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Bibliografia

● [Chopin L., Chopin I.], Ludwik i Emilka, powieść moralna dla dzieci z pism Salzmana wytłumaczona i do polskich obyczajów zastosowana, Warszawa 1828.
● Clavier A., Dans l’entourage de Chopin, Lens 1984.
● Clavier A., Emilia Chopin, Lens, 1975.
● Hoesick F., Fryderyk Chopin w przededniu sławy europejskiej, „Bluszcz”, 18 sierpnia 1902.
● Jachowicz S., Nowe śpiewy dla dzieci czyli oddział drugi wydanych w roku 1855 z dodaniem śpiewów różnych autorów, śpiewów Betlejemskich i sceny lirycznej pod tytułem Jasełka, Warszawa 1856.
● Jędrzejewczowa L., Barcińska I., Pan Wojciech, czyli wzór pracy i oszczędności, Warszawa 1836.
● Korespondencja Fryderyka Chopina, tom 1: 1816-1831, oprac. Z. Helman, Z. Skowron, H. Wróblewska-Straus, Warszawa 2009.
● Korespondencja Fryderyka Chopina, tom 2, cz. I: 1831-1838, oprac. Z. Helman, Z. Skowron, H. Wróblewska-Straus, Warszawa 2017, s. 665.
● Korespondencja Fryderyka Chopina, tom 2, cz. II: 1838-1839, oprac. Z. Helman, Z. Skowron, H. Wróblewska-Straus, Warszawa 2017, s. 823-826.
● Maślanka J., Twórczość ludowa w polskiej krytyce literackiej w latach 1831-1854, „Pamiętnik Literacki”, nr 56/2, 1965.
● Niecks F., Fryderyk Chopin jako człowiek i muzyk, tłum. A. Buchner, Warszawa 2011.
● Skarbek F., Emilia Chopin, „Rozrywki dla Dzieci” 1 maja 1827, s. 236-240.
● Słowacki J., Dzieła wybrane, t. 6: Listy do matki, Wrocław 1990.
● Tomaszewski M., Chopin. Człowiek, dzieło, rezonans, Poznań 2005.
● Tomaszewski M., cykl: Fryderyka Chopina Dzieła Wszystkie (Polskie Radio II); tekst dostępny na stronie: https://pl.chopin.nifc.pl/chopin/composition/detail/name/polonez_B-dur/id/1 (dostęp: 12.09.2021).

Data

2022.01.05

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/rl.2021.138749 ; ISSN 0035-9602
×