Szczegóły

Tytuł artykułu

S.O.S. Jalu Kurka jako powieść katastroficzna

Tytuł czasopisma

Ruch Literacki

Rocznik

2021

Numer

No 5 (368)

Afiliacje

Boruszkowska, Iwona : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Autorzy

Słowa kluczowe

Jalu Kurek ; S.O.S. ; powieść katastroficzna ; mit modernizacji ; proza awangardy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Zakres

703-720

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Historycznoliteracka ; Uniwersytet Jagielloński Wydział Polonistyki

Bibliografia

● Bergel R., Dwa debiuty powieściowe, „Głos Narodu” 1926, nr 6, s. 3.
● Bergel R., S.O.S. (Katastroficzna powieść Jalu Kurka), „Głos Narodu” 1928, nr 17, s. 3.
● M. Berman, „Wszystko co stałe, rozpływa się w powietrzu”. Rzecz o doświadczaniu nowoczesności, tłum. M. Szuster, Kraków 2006.
● Bolecki W., Modalności modernizmu, Warszawa 2012.
● Cichla-Czarniawska E., „Heretyk awangardy” – Jalu Kurek, Lublin 1987.
● Collins J.J., The Apocalyptic Imagination. An Introduction to Jewish Apocalyptic Literature, Cambridge 1998.
● Czechowicz J., Wyobraźnia stwarzająca. Szkice literackie, oprac. T. Kłak, Lublin 1972.
● Jaworski S., Pisarz społecznej pasji – Jalu Kurek, [w:] Prozaicy dwudziestolecia międzywojennego. Sylwetki, red. B. Faron, Warszawa 1974, s. 413–443.
● Kłosińska K., Katastroficzna odmiana powieści popularnej, [w:] Katastrofizm i awangarda, red. T. Bujnicki, T. Kłak, Katowice 1979, s. 57–76.
● Kłosiński K., Dyskurs katastrofy, [w:] Katastrofizm i awangarda, red. T. Bujnicki, T. Kłak, Katowice 1979, s. 23–39.
● Koniński K.L., Z tęsknot i myśli kryzysu, „Przegląd Współczesny” 1928, nr 80, s. 438–447.
● Kott J., Postęp i głupstwo, t. 2, Warszawa 1956.
● Kruczkowski L., Recenzja S.O.S., „Kurier Zachodni” 1928, nr 57, s. 9.
● Kryszak J., Katastrofizm ocalający. Z problematyki poezji tzw. Drugiej Awangardy, Warszawa 1978.
● Kurek J., Mój Kraków, Kraków 1978.
● Kurek J., S.O.S. (Zbaw nasze dusze!), Kraków 1927, s. 44.
● Kwiatkowski J., Literatura dwudziestolecia, Warszawa 1990.
● Matlingiewicz M., Dwa oblicza historiozofii – o katastrofizmie w powieści dwudziestolecia międzywojennego, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Studia Neofilologiczne”, pod red. P. Płusy, I. Świtały, t. 3, 2002, s. 129–136.
● Mazurek S., Witkacy – próba historiozofii humanistycznej, [w:] tegoż, Wątki katastroficzne w myśli rosyjskiej i polskiej 1917–1950, Wrocław 1996.
● Piwiński L., Powieść polska, „Przegląd Współczesny” 1928, t. 25, s. 323–355.
● Przyboś J., Listy Juliana Przybosia do Jalu Kurka, [w:] Materiały do dziejów awangardy, oprac. T. Kłak, Wrocław 1975, s. 81–82.
● Speina J., Powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza. Geneza i struktura, Toruń 1965.
● Katastrofizm i awangarda, red. T. Bujnicki, T. Kłak, Katowice 1979.
● Wat A., Mój wiek: pamiętnik mówiony, t. 1, Warszawa 1990.
● Wójtowicz A., Cogito i „sejsmograf podświadomości”. Proza Pierwszej Awangardy, Lublin 2010.
● Wójtowicz A., Modernizacja i jej cień. O prozie pierwszej Awangardy, [w:] Dwudziestolecie 1918–1939. Odkrycia. Fascynacje. Zaprzeczenia, red. A.S. Kowalczyk, T. Wójcik, A. Zieniewicz, s. 250–265.
● Wróbel E., „Rozwichrzona” powieść Jalu Kurka, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Seria: Filologia Polska” 2003, z. IX, s. 80.

Data

2022.01.05

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.24425/rl.2021.138751 ; ISSN 0035-9602
×